Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lørenskog kommune – oppgaver – politikk og politikere Du finner mer om Lørenskog Kommune på www.lorenskog.kommune.nowww.lorenskog.kommune.no Sverre Bugge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lørenskog kommune – oppgaver – politikk og politikere Du finner mer om Lørenskog Kommune på www.lorenskog.kommune.nowww.lorenskog.kommune.no Sverre Bugge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lørenskog kommune – oppgaver – politikk og politikere Du finner mer om Lørenskog Kommune på www.lorenskog.kommune.nowww.lorenskog.kommune.no Sverre Bugge – medlem av kommunestyret og formannskapet (AP). Bor på Løken/Sørli – 2 voksne barn som har gått på Hammer Ungdomsskole

2 Innbyggere 1.1.2011: 33 308 Folkemengde 1995-2011 og framskrevet 2012-2030 1 Forventet folktall i 2030 ca 40.000 Norges 24 største kommune i folketall Kommunen er på ca 70 kvadrat- kilometer, men nesten alle bor på under 1/3 av arealet. Lørenskog er tett befolket, men med store grøntområder Lørenskog kommune – sentral, stor, tett og moderne

3 Kommunen – det angår da ikke meg – nei vel. Lørenskog kommune er 24/7/365/0-100. Deg og livet ditt Født på et sykehus – statlig Mor tok deg kanskje med i en barselgruppe – kommunal Du var på helsestasjonen for kontroll – kommunal Du gikk kansje på babysvømming – i et kommunalt bad Du gikk kanskje i barnehagen – de fleste er kommunale Du begynte på skolen – kommunal eller med økonomisk støtte fra kommunen Du begynte kanskje på SFO – kommunal Du begynte kanskje å spille fotball, eller med annen idrett, i kor eller korps – kommunale anlegg eller kommunal støtte Du går nå på undomsskolen - kommunal

4 Kommunen – det angår da ikke meg – nei vel. Lørenskog kommune er 24/7/365/0-100. Deg og livet ditt Du fortsetter antagelig på videregående skole (fylkeskommunalt) Kommunen har betalt Kjennhallen - skal bygge turnhall ved Lørenskog vgs. Du skal jobbe - i kommunen, eller i et privat firma som selger tjenester til kommunen Du gifter deg – i en kommunal kirke Du blir syk – og går du til en fastlege med kommunal støtte Du blir du pensjonist og kan delta i aktiviteter på eldresenteret Du får tjenester slik at du fortsatt kan bo hjemme - kommunen Du må på sykehjem for å få pleie - det er kommunalt Du dør og blir begravet på en kommunal kirke Gravstedet ditt kan stelles av kommunen i årevis etter at du er død

5 Kommunen – det angår da ikke meg – nei vel. Lørenskog kommune er 24/7/365/0-100. Deg og livet ditt Du sto opp i morges og dusjet - i vann levert av kommunen Du gikk på do – avløpet blir renset av kommunen Du tok med deg søpla ut – kommunen henter det Du syklet til skolen – på en kommunal gang og sykkelvei Du går på bibliotek, kino, konsert, ungdomsklubben – kommunalt Du går en skitur i Marka - skiløype er preparert av kommunen Du tar en brus og bolle på Losby – kommunal kafè Du legger deg for å sove – det får være nok kommune for i dag

6 HA,HA Glem det, det kommunale brannvesenet rykker ut hvis det begynner å brenne mens du sover

7 KONKLUSJON: KOMMUNEN ER VIKTIG FOR DEG Demokrati = Folkestyre Folket styrer ved å velge et kommunestyre Kommunestyret organiserer og prioriterer oppgavene Kommunen ansetter folk til å gjennomføre det som er bestemt (lærere, helsepersonell, ingeniører, kontormedarbeidere og mange flere)

8 STORE TALL OM LØRENSKOG - 2010 Årsverk i kommunen1583 Derav lærerårsverk 337 Utgifter til sammen1 720 millioner Det utgjør4,7 millioner pr dag Inntekter, skatt, vann, kloakk, avgifter, tilskudd1 800 millioner Det utgjør4,9 millioner pr dag Overskudd80 millioner Det brukes blant annet til at vi skal slippe å låne alle pengene når vi f.eks bygger ny skole på Hammer Viktig at pengene brukes på de riktige tingene og at de brukes effektivt. Kommunestyret bestemmer dette – du kan være med å bestemme – men da må du stemme. Ellers overlater du til andre å bestemme for deg.

9 POLITIKERNE I KOMMUNESTYRET HAR 3 ULIKE ROLLER Ombud – tillitvalgt for innbyggerne Myndighet – treffer avgjørelser som gir rettigheter og plikter Arbeidsgiver – for de ansatte

10 POLITIKERNE I KOMMUNESTYRET HAR 3 ULIKE ROLLER Ombud – tillitvalgt for innbyggerne Ombudsrollen Snakke med folk og lytte til folk. Gode forslag, ting de mener må være galt eller ikke forstår. Fordel – blir mer demokrati – kortere vei til makta, kan være et korrektiv til administrasjonen – vekkerklokke Ulempe – kan gi ulik behandling, urettferdighet – de som vet hvordan se skal gjøre dette får en fordel

11 POLITIKERNE I KOMMUNESTYRET HAR 3 ULIKE ROLLER Myndighet – treffer avgjørelser som gir rettigheter og plikter Myndighetsrollen – gir rettigheter og plikter - binder Du får barnehageplass, byggetillatelse, m.v. Du må rive den garasjen, du skal betale avgift for vann og avløp Klagerett, klagenemnd - fylkesmannen

12 POLITIKERNE I KOMMUNESTYRET HAR 3 ULIKE ROLLER Arbeidsgiver – for de ansatte Arbeidsgiverrollen – ansetter folk og fastsetter lønn og arbeidsvilkår Kommunestyret ansetter rådmannen Formannskapet ansetter ledere under rådmannen Administrasjoen ansetter de andre Kommunestyret vedtar organisering av kommunen i avdelinger, enheter m.v.

13 Arbeidsdelingen mellom politikere og administrasjonen Administrasjonen skal foreslå det den mener er faglig klokt og økonomisk forsvarlig holde seg til lover og regler ikke bruke mere penger enn man har treffe beslutninger i saker der den er gitt myndighet følge opp de beslutninger politikerne har truffet rapportere det de har gjort Politikerne fatter vedtak på basis av råd fra administrasjonen, men må ikke følge dem politikerne må også holde seg til lover og regler ikke bruke mere penger enn man har stå til ansvar ovenfor velgerne hvert fjerde år

14 Kommunestyret – hvordan ser det ut? Kommunestyet velges for 4 år om gangen – 47 medlemmer Arbeiderpartiet20Frp 12 SV 2Høyre 8 Venstre 2Krf 2 Senterpartiet 1 Sum posisjonen 25Sum opposisjonen 20 Lørenskog i våre hjerter, 2, er uavhengig og samarbeider ikke fast med noen, varierer fra sak til sak. Åge Tovan, Arbeiderpartiet, er ordfører Ragnhild Bergheim, Arbeiderpartiet, er varaordfører

15 Formannskapet – 13 medlemmer (de er også medlemmer i kommunestyret Har møte mye oftere enn kommunestyret, kanskje 2 pr mnd Har fått myndighet fra kommunestyret til å treffe avgjørelse i en del saker Gir kommunestyret råd om hva de bør vedta Er byggekomite for alle nye bygg Følger tett med på økonomi 5 medlemmer fra AP inkl ordfører og varaordfører3 fra Frp 1 fra SV2 fra H 1 fra V1 fra Krf Til sammen 7, flertallet Til sammen 6, mindretallet (posisjonen)(opposisjonen)

16 Politikk og politikere – utfører viktig samfunnsoppgave - men får også kritikk Noen mener Politikere lover og lyverPolitikere er maktsyke Politikere prater mye og gjør litePolitikere prater om ting de ikke har greie på Politikere ødelegger kommunenDe flinke folka gidder ikke engasjere seg i politikk At de gidder

17 Politikk og politikere – utfører viktig samfunnsoppgave - men får også kritikk Jeg lærer nye ting på et bredt felt – kunnskap er lett å bære Jeg treffer mange spennede mennesker – får nye venner Jeg får innflytelse – kan gjøre livet bedre for mange Jeg er med å utvikle lokalsamfunnet – gjør det til et bedre sted å leve Jeg har vært på spennende turer og reiser Jeg må lese mye papirer – men man lærer seg en teknikk på det Jeg må bruke endel tid i møter – da lærer man å lede andre Jeg får litt betalt – men jeg hadde nok tjent bedre på å ta en ekstrajobb

18 Jeg har vært i kommunestyret siden 1987 – hva har egentlig skjedd i Lørenskog på 24 år? Skoler Benterud, Nye Løkenåsen, Nye Solheim, pusset opp Fjellsrud, nye Kjenn, nå kommer ny Hammer skole Barnehager: Sikkert minst 10 mye barnehager, veldig få hadde barnehageplass Triaden, Metro, Lørenskog Hus - var ikke der i det hele tatt Fjellhamarhallen, Kjennhallen – var ikke der, nå kommer ny turnhall på Lørenskog vgs, Skårerbadet og garderobene er pusset opp Mailand vgs var ikke der, heller ikke rådhusparken Hotell, golfbane og besøksgård på Losby var ikke der

19 Vi hadde ingen kunstgressbaner, ingen kino, ikke Volt Lørenskog sykehjem og Rolvsrudhjemmet var ikke der AHUS er bygget nytt, om lag 5.000 mennesker arbeider der Coca Cola gir arbeid til om lag 500 og Postterminalen til mer enn 2000. Det har kommet fjernvarme basert på biobrensel. Alt dette er selvfølgelig ikke betalt av kommunen – men det har skjedd i kommunen Nå arbeider vi med nye prosjekter – lokk over RV 159 med nye boliger, T-bane til AHUS, hotell, Ødegården skole, flere barnehager, Lørenskog grønne sentrum, Marka Jeg har vært i kommunestyret siden 1987 – hva har egentlig skjedd i Lørenskog på 24 år?

20 Lørenskog – i ditt bilde Alle generasjoner – også de unge – skal ha sine ønsker drømmer og håp for framtida. Jorda (og Lørenskog som en liten del av jorda) er ikke en arv fra våre foreldre, men et lån fra våre barn Hva gjør Lørenskog til et godt sted å bo, arbeide og leve for deg? Hvilke bilder har du av fremtida? I mange land sloss folk for sin frihet – noen ganger med livet som innsats. Skal du dø av kjedsomhet? Skal du være en tilskuer eller en deltaker i lokalsamfunnet og ditt eget liv?


Laste ned ppt "Lørenskog kommune – oppgaver – politikk og politikere Du finner mer om Lørenskog Kommune på www.lorenskog.kommune.nowww.lorenskog.kommune.no Sverre Bugge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google