Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tre ”klasserom” Tor Sofie Haldis Ut.pkt Kunnskaper Metoder/læring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tre ”klasserom” Tor Sofie Haldis Ut.pkt Kunnskaper Metoder/læring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tre ”klasserom” Tor Sofie Haldis Ut.pkt Kunnskaper Metoder/læring
Tor Tre ”klasserom” Sofie Haldis  Ut.pkt pensum elevenes forkunnskaper meg selv og mine interesser lærebøker og arbeidsbøker ”økologisk vinballong” uteskole, matpakkebilister, foreldreintervju Kunnskaper økologi, miljø, fattigdom   økologi, miljø, fattigdom   bredde  og oppdeling  ”lykke” - bestemor, storebror, fem på gaten rett svar   ”lykke” for meg er…. Tor - leksikon/fortelleren ”da klokka klang” miljøet og meg, filosofi i skolen, ”ballongvisa” aktivt verdivalg, ”kringsatt av fiender” individuelt arbeid individuelt arbeid   ”ekte” gruppearbeid Metoder/læring PC –websøk, kildekritikk, personlige elevbok, simuleringer  PC – websøk, refleksjon, kildekritikk, prosesskriving, wiki – kollektiv kunnskapsbygging PC - drillpro   hvordan.. ind. mappevurdering prosjekt- fremlegg, mappevurdering faktaprøver, tester elevaktivitet; dynamoeksp. klassemøte, elevaktivitet; basar - fadderskole klassemøte, egne mål, kontrakter Motivasjon lærerstyrt undervisning klinkekuler, stjerner ”grublingser”, Det gode sp. ”det gode selskap” – identitet Rom fleksible løsninger, ”den fortrolige” fleksible løsninger - åpne landskap, team-lederen mitt klasserom

2 Behaviorisme (Empirisme) Kognitivisme (Rasjonalisme)
Pedagogiske paradigmer/grunnsyn James Greeno m. fl, 1996 Behaviorisme (Empirisme) Kognitivisme (Rasjonalisme) Sosiokulturelt /Situert(Pragmatisme) Kunnskap Akkumulering av organiserte og strukturerte assosiasjoner (fakta). Kontekstuavhengige ferdighetskomponenter (dekontekstualisert) Strukturering av informasjon for begrepsforståelse (”skjema”) Generelle evner (problemløsning, fornuftsslutning, språkbruk osv.) Kunnskap er skapt og distribuert mellom mennesker og i deres omgivelser (inkl. objekter, artifakter,verktøy osv.) Evne til samhandling i et samfunn (kompetanse). Læring Prosessene hvor assosiasjoner og ferdigheter er tillært/innlært (stimulus/responsprosesser) En individuelt konstruktiv prosess av begrepsvekst, som ofte involverer reorganisering av begreper i den lærendes forståelse Å komme i overensstemmelse med krav og motsetninger i materielle og sosiale systemer hvor han/hun/de samhandler Motivasjon Tilstand i den lærende som legger til rette for nye assosiasjoner og ferdigheter Manipulere straff/belønning Mye læring oppstår uten ytre insentiver. Utvikling av indre interesse hos den lærende i ideer og begreper. Vedlikeholde personens kollektive relasjoner og identitet i et samfunn. ”Å komme i det gode selskap” Bruk av IKT Drill-programmer Simuleringer Kommunikasjon Vurdering Summativ, kvantitativ Enkelt elementer framfor sammenhenger Summativ og formativ. Opptatt av begreper og sammenhenger. Del – helhet. Mappevurdering, prosjektevaluering. Studentdeltaking i evalueringsprosessen. ”Aksjonsforsknings” prosesser.

3 Didaktiske utfordringer for den ”sosiokulturelle” læreren
Elevmedvirkning (kontroll vs medvirkning) Læringstrykk (aktivitet vs læring) Tilpasset opplæring (individ vs fellesskap) Tilpasset vurdering (læring vs kontroll) Samarbeid – åpenhet (deling vs forsiktighet) Ledelse (politikk vs pedagogikk)

4 ”Nytt” syn på læring konstruktivistisk læringssyn
sosio-kulturelt perspektiv på læring; grunnleggende sosial språket sentralt fordelt (distribuert) situasjonsavhengig (situert) bruker ulike læringsredskap (mediert) praksisfellesskapet sentralt fra formidling til egenaktivitet (Dysthe)


Laste ned ppt "Tre ”klasserom” Tor Sofie Haldis Ut.pkt Kunnskaper Metoder/læring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google