Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tre ”klasserom” Ut.pkt Kunnskaper Metoder/læring Motivasjon Rom Sofie pensum TorHaldis elevenes forkunnskapermeg selv og mine interesser lærebøker og arbeidsbøker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tre ”klasserom” Ut.pkt Kunnskaper Metoder/læring Motivasjon Rom Sofie pensum TorHaldis elevenes forkunnskapermeg selv og mine interesser lærebøker og arbeidsbøker."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tre ”klasserom” Ut.pkt Kunnskaper Metoder/læring Motivasjon Rom Sofie pensum TorHaldis elevenes forkunnskapermeg selv og mine interesser lærebøker og arbeidsbøker ”økologisk vinballong” uteskole, matpakkebilister, foreldreintervju bredde og oppdeling økologi, miljø, fattigdom rett svar ”lykke” for meg er…. ”lykke” - bestemor, storebror, fem på gaten Tor - leksikon/fortelleren ”da klokka klang” miljøet og meg, filosofi i skolen, ”ballongvisa” aktivt verdivalg, ”kringsatt av fiender” individuelt arbeid ”ekte” gruppearbeid PC - drillpro PC –websøk, kildekritikk, personlige elevbok, simuleringer PC – websøk, refleksjon, kildekritikk, prosesskriving, wiki – kollektiv kunnskapsbygging faktaprøver, tester hvordan.. ind. mappevurdering prosjekt- fremlegg, mappevurdering lærerstyrt undervisning elevaktivitet; dynamoeksp. klassemøte, elevaktivitet; basar - fadderskole klassemøte, egne mål, kontrakter klinkekuler, stjerner”grublingser”, Det gode sp.”det gode selskap” – identitet mitt klasserom fleksible løsninger, ”den fortrolige” fleksible løsninger - åpne landskap, team-lederen

2 Behaviorisme (Empirisme) Kognitivisme (Rasjonalisme) Sosiokulturelt /Situert(Pragmatisme) Kunnskap  Akkumulering av organiserte og strukturerte assosiasjoner (fakta).  Kontekstuavhengige ferdighetskomponenter (dekontekstualisert) Strukturering av informasjon for begrepsforståelse (”skjema”) Generelle evner (problemløsning, fornuftsslutning, språkbruk osv.) Kunnskap er skapt og distribuert mellom mennesker og i deres omgivelser (inkl. objekter, artifakter,verktøy osv.) Evne til samhandling i et samfunn (kompetanse). Læring Prosessene hvor assosiasjoner og ferdigheter er tillært/innlært (stimulus/responsprosesser) En individuelt konstruktiv prosess av begrepsvekst, som ofte involverer reorganisering av begreper i den lærendes forståelse Å komme i overensstemmelse med krav og motsetninger i materielle og sosiale systemer hvor han/hun/de samhandler Motivasjon Tilstand i den lærende som legger til rette for nye assosiasjoner og ferdigheter Manipulere straff/belønning Mye læring oppstår uten ytre insentiver. Utvikling av indre interesse hos den lærende i ideer og begreper. Vedlikeholde personens kollektive relasjoner og identitet i et samfunn. ”Å komme i det gode selskap” Bruk av IKT Drill-programmerSimuleringerKommunikasjon Vurdering Summativ, kvantitativ Enkelt elementer framfor sammenhenger Summativ og formativ. Opptatt av begreper og sammenhenger. Del – helhet. Mappevurdering, prosjektevaluering. Studentdeltaking i evalueringsprosessen. ”Aksjonsforsknings” prosesser. James Greeno m. fl, 1996 Pedagogiske paradigmer/grunnsyn

3 Didaktiske utfordringer for den ”sosiokulturelle” læreren Elevmedvirkning (kontroll vs medvirkning) Læringstrykk (aktivitet vs læring) Tilpasset opplæring (individ vs fellesskap) Tilpasset vurdering (læring vs kontroll) Samarbeid – åpenhet (deling vs forsiktighet) Ledelse (politikk vs pedagogikk)

4 ”Nytt” syn på læring konstruktivistisk læringssyn sosio-kulturelt perspektiv på læring;  grunnleggende sosial  språket sentralt  fordelt (distribuert)  situasjonsavhengig (situert)  bruker ulike læringsredskap (mediert)  praksisfellesskapet sentralt fra formidling til egenaktivitet (Dysthe)


Laste ned ppt "Tre ”klasserom” Ut.pkt Kunnskaper Metoder/læring Motivasjon Rom Sofie pensum TorHaldis elevenes forkunnskapermeg selv og mine interesser lærebøker og arbeidsbøker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google