Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fotosyntese og skogstrategien i bioøkonomien

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fotosyntese og skogstrategien i bioøkonomien"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fotosyntese og skogstrategien i bioøkonomien
Konferanse om nyutgivelsen av Egon Glesingers bok «Den kommende trealder» , sesjon 1 Handelshøyskolen BI, Nydalen, Oslo Johan C. Løken Styreleder i Det norske Skogselskap

2 Revidert nasjonalbudsjett 2014
«Skog spiller tre roller i klimagassregnskapet: som utslippskilde, som karbonsluk og -lager, og som kilde til råstoff i andre sektorer, enten til energi eller byggematerialer som kan erstatte fossile utslipp. Skog og andre arealer bør inkluderes i en framtidig klimaavtale for å bidra til at avtalen omfatter så mange kilder til menneskeskapte utslipp av klimagasser som mulig.»

3 Status for norsk planteproduksjon
Det samlede jordbruksarealet er svakt fallende. En økende andel er ikke i bruk. Kornarealet er sterkt fallende. Kornproduksjon er ned en femdel i forhold til toppnivået. Beitingen er fallende. Melkeproduksjonen er fallende. Den grasbaserte kjøttproduksjonen er fallende. Tilveksten i skogen er fallende. Skogplantingen er bare en femtepart i forhold til toppnivået. En stadig mindre andel av tilveksten av tømmer avvirkes.

4 Klimakrisen endrer skogforvaltningen
Fra tradisjonell bærekraft: Avvirkningen skal ikke overstige tilveksten Til dynamisk bærekraft: Avvirkning, tilvekst og stående masse øker samtidig

5 Biologisk fangst og lagring
Den norske skogen fanger våre totale utslipp (50 mill. tonn CO2) - og lagrer mer enn halvparten!

6 Bygging med tre Erstatter stål og betong
Tre gir varig lagring av karbon Byggebransjen er den største klimaverstingen og står for 30 prosent av utslippene!

7 Skogen tilbyr CO2-binding til 10 kr/tonn
Vi planter ny skog Regner med tilvekst på 500 m3/km2/år Regner med binding av 2 tonn CO2/m3/år Dette gir 1000 tonn CO2/km2/år Planter en km2 for 1 million kroner Dette binder tonn på 100 år Dette gir en kostnad på kr 10 pr tonn CO2 Rensing av CO2 fra gasskraftverk koster kr/tonn…

8 Globale karbonstrømmer

9 La skogen redde verden

10 Det biologiske karbonlageret
Klimakrisen består i at atmosfærens karbonlager øker med snaut en prosent pr år. Det biologiske karbonlageret har samme størrelse som det atmosfæriske lageret. Det betyr at vi kan håndtere krisen dersom det biologiske lageret økes med en prosent pr år.

11 Fotosyntesen – den glemte kunnskap
Kulldioksidassimilasjonen er fundamentet for vår tilværelse. Plantene forener: • Solenergi • CO2 • Mineralsk materiale Og skaper: • Plantemateriale Dette organiske materiale er vår eneste form for mat.

12 Fotosyntesen De viktigste råvarene er: Sollys Karbondioksid Finnes i uendelige mengder og er gratis!

13 Fotosyntesen : Vår Herres kløktigste oppfinnelse!
Fotosyntesen gjør energien i sollyset om til en energibærer i form av biologisk materiale – fanger karbonet og frigjør samtidig oksygenet i CO2. Fotosyntesen er en helt grunnleggende prosess som gir oss plantemateriale og dermed den eneste form for energi som mennesket selv kan nyttiggjøre seg. Det enestående med treet i forhold til andre planter er at det samtidig er både lager og produksjons-apparat.

14 Bioteknologiens muligheter
Ny teknologi gir helt nye muligheter: til å gi planter og dyr nye egenskaper foredle og utnytte biologisk materiale

15

16 Bioøkonomi: Ny landbruks- og energipolitikk
Dette perspektivet innebærer: All biologisk basert primærproduksjon blir forstått som én næring (fotosyntesenæringene). Dette «nye» landbruket blir integrert i klimapolitikken. …og energipolitikken.

17 Menneskehetens historie
Tre viktige begivenheter For år siden: Menneskene kom ut av skogen og ble bønder For 200 år siden: Menneskene forlot landbruket Nå: Den tredje revolusjon Den grønne økonomien - bioøkonomien

18 Ny visjon for karbonstyring
Bioøkonomien gir et samlet og nytt perspektiv på forvaltningen av biosfæren som et virkemiddel i klimapolitikken. Bioøkonomien åpner en visjon om et samfunn som ikke påfører seg selv skade ved utnyttelsen av de fossile ressursene. Bioøkonomien gjør skogen til en CO2-felle. Skogen fanger CO2, den lagrer karbon og erstatter de fossile lagerkildene. Bioøkonomien gjør skogstrategien vesentlig mer lønnsom og bærekraftig i alle disse sammenhengene.

19 Bioøkonomien gir revolusjon i skogen
Skogen har en overordnet interesse for forståelsen av bioøkonomiens potensial, fordi den så lettfattelig viser fotosyntesens virkemåte og effektivitet. Skogen har et særlig fortrinn i evnen til å produsere store mengder biomasse til en lav kostnad. De tilhørende verdikjedene har også høy effektivitet. Dette er et viktig fortrinn i lys av bioøkonomiens muligheter. Den legger til rette for en vesentlig økt produksjon av biomasse, for en økt utnyttelsesgrad og ikke minst at produktene får en bredere anvendelse.

20 Bioøkonomien:Tre store utfordinger
De tre store utfordringene for Norge: • Tilpasninger og muligheter i forhold til våre bionæringer • Bioøkonomien som investeringsunivers for vårt finansielle overskudd • Bioøkonomien som trussel for vår oljeøkonomi

21


Laste ned ppt "Fotosyntese og skogstrategien i bioøkonomien"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google