Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BUS240 1 Typer av prosessteknologi Teknologi (maskiner og utstyr) for å produsere og levere varer og tjenester Prosessteknologi for transformasjonen 

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BUS240 1 Typer av prosessteknologi Teknologi (maskiner og utstyr) for å produsere og levere varer og tjenester Prosessteknologi for transformasjonen "— Utskrift av presentasjonen:

1 BUS240 1 Typer av prosessteknologi Teknologi (maskiner og utstyr) for å produsere og levere varer og tjenester Prosessteknologi for transformasjonen  Materialprosessering  Informasjonsprosessering  Kundeprosessering Prosessteknologi for støttefunksjoner

2 BUS240 2 Materialprosessering Maskiner som er numerisk styrt (NC) eller numerisk styrt med datamaskin (CNC)  CNC: Datamaskin er interface mot maskinen  Magasiner med ulike verktøy Roboter  Manipulator for handtering av deler og utstyr  Programmerbar, kan ha sensorer  Typer: Handteringsrobot, Prosesseringsrobot, Monteringsrobot

3 BUS240 3 Materialprosessering II Automatisk styrte kjøretøy (AGV)  Brukes til automatisk transport mellom stasjoner og inn/ut av lager  Følger ofte nedgravde kabler i gulvet, får ordre fra sentral datamaskin Fleksible produksjonssystemer (FMS)  CNC maskiner  Roboter laster på og av  AGV-er  Sentral datamaskin styrer det hele

4 BUS240 4 Informasjonsprosesseringsteknologi Samle, manipulere, lagre og distribuere data IT og IKT Automatisk identifikasjon  Strekkode  Elektronisk kode (Radio Frequency Identification - RFID)  Forenkler produksjons- og lagerstyring

5 BUS240 5 Kundeprosesseringsteknologi Kunden er operatør  Aktiv interaksjon - kunder bruker systemet aktivt  Passiv interaksjon - teknologien leder kunden  Ingen interaksjon / skjult teknologi Mellommann er operatør Kundesikkerhet er viktig

6 BUS240 6 Faktorer ved valg av prosessteknologi Graden av automatisering  Kapitalintensiteten - forholdet mellom bruk av teknologi og arbeidskraft  Høy automatisering sparer arbeidskraft  Reduserer variasjoner i prosessene (kvalitet)  Andre vurderinger: Sikkerhet, behov for støttefunksjoner, produktfleksibilitet, menneskelig kreativitet og problemløsning  Teknologi kan ikke kompensere for dårlige metoder - metodene bør forbedres først !

7 BUS240 7 Faktorer ved valg av prosessteknologi II Størrelse på det tekniske utstyret  Fordeler med få, store maskiner: Mindre faste og variable kostnader, støtteelementer er ofte inkludert, god utnyttingsgrad  Fordeler med små maskiner: Miks-fleksibilitet, robusthet, mindre risiko for utdatering, kan lokaliseres nærmere brukerstedet Integrasjon/kobling mellom ulike aktiviteter  Bedre synkronisering og hastighet, mindre lager, enkel flyt  Mer kostbart, økende kunnskapsbehov og vedlikehold, mer sårbart

8 BUS240 8 Prosessteknologi Prosjekt Stykktilvirkning Partitilvirkning Massetilvirkning Kontinuerlig Høy Lav Høy Volum Kompleksitet Økende integrasjon og kapitalintensitet

9 BUS240 9 Hvordan forbedrer teknologien ytelsen De fem prestasjonsmålene  Kvalitet  Hastighet  Leveringspålitelighet  Fleksibilitet  Kostnad Finansiell analyse  Er investeringen lønnsom?  Analysemetoder: Nåtidsverdi, internrente, pay- back

10 BUS240 10 Implementering av prosessteknologi Graden av endring i teknologi og produksjonsprosesser  Nyutviklet teknologi og store endringer i prosesser kan skape problemer Vil brukerne (kundene) akseptere ny teknologi?  Spesielt viktig når kundene selv må bruke teknologien (stikkord: kompleksitet, antall repetisjoner, antall valgmuligheter) Forvent problemer i oppstartsfasen

11 BUS240 11 Oppstartsproblemer Tid Ytelse Forventet Virkelig


Laste ned ppt "BUS240 1 Typer av prosessteknologi Teknologi (maskiner og utstyr) for å produsere og levere varer og tjenester Prosessteknologi for transformasjonen "

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google