Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samveiledning, cotutelle, utveksling eller fellesprogram: Hva vil vi egentlig med mobilitet på ph.d.- nivået? Internasjonaliseringskonferansen 2014. Anna.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samveiledning, cotutelle, utveksling eller fellesprogram: Hva vil vi egentlig med mobilitet på ph.d.- nivået? Internasjonaliseringskonferansen 2014. Anna."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samveiledning, cotutelle, utveksling eller fellesprogram: Hva vil vi egentlig med mobilitet på ph.d.- nivået? Internasjonaliseringskonferansen 2014. Anna K. Buverud, rådgiver

2 Ph.d.-mobilitet på UiO 69% har vært i utlandet – men 2/3 har bare vært på kortere konferanser Av 1093 ph.d.-reiser (minst én overnatting) i 2013, var 25 på 3 mnd. eller mer. 456 reiser varte i opptil 5 dager. Årsaker til å bli hjemme først og fremst familie, tidspress og manglende finansiering, men også: –«Ikke nødvendig for min forskning» 34% –«De beste og mest relevante forskningsmiljøene er i Norge» 16% (!!!)

3 Mobilitet er et middel, ikke et mål… Kilde: OECD,“Science, Technology and Industry Scoreboard: Innovation for Growth 2013”

4 Effekt av mobilitet på karrieren

5 Svikter vi kandidatene? Av de som ikke reiste, henviste… 30% til manglende internasjonalt nettverk 26% til manglende tilrettelegging 18 % til manglende støtte fra veileder/forskningsgruppe (PhD Comics © Jorge Cham)

6 Hvordan få kandidatene ut? Forventninger om utreise – kandidat og veileder Variasjon i tilbud – må passe person og prosjekt Finansieringsmuligheter – avgjørende faktor? Samarbeid – ferdige pakkeløsninger?

7 Samarbeidsformer på ph.d.-nivå Individuell mobilitet Gjesteforsker Lab-besøk Lite/ingen institusjonell forpliktelse el. integrasjon Utveksling Samarbeids- avtale Få faglige føringer Felles opplæring Kurs Metoder Sterke faglige føringer Felles veiledning Samarbeids- avtale Sterke faglige føringer Felles program Felles… Opptak? Forskning? Krav til prøve? Grad? Institusjonelle samarbeidsavtaler ivaretar gjerne de overordnede, juridiske og/eller praktiske sidene av samarbeidet. Dersom en ph.d.-kandidat skal være lenge ved en annen institusjon, er det ofte behov for en individuell avtale i tillegg.

8 «Joint degrees and cotutelle» Hva er et doktorgradsprogram? –Og hvilke regler må vi forholde oss til? Felles program og felles grad? –EJD “leading to the delivery of joint, double or multiple doctoral degrees […] joint governance structure with joint admission, selection, supervision, monitoring and assessment procedures”…

9 «Cotutelle» er en slags samveiledningsavtale som kan ha… Felles opptak Felles krav til gjennomføring Felles krav til avhandling Felles regler om bedømmelseskomité Felles regler for doktorgradsprøve Felles diplom … men det behøver ikke å ha noen av delene. Begrepet er mye brukt, men er det nyttig?

10 Sjekkliste for valg av samarbeidsform Vil dette gi faglig merverdi? Vil kandidatene være interessert? Hva slags ressurser er nødvendig? Kreves det et stabilt forskningssamarbeid? Har vi administrativ kompetanse? Kan dette ha økonomisk og/eller strategisk betydning for institusjonen? Har vi lov?

11 Gjør kort prosess Hva er det dere egentlig ønsker å samarbeide om? –Unngå tvetydige begreper –Unngå unødvendig merarbeid Hva må avtales på institusjonsnivå? –Juridiske vs. individuelle forhold –«Primary institution rules» Kan avtalen omfatte hele institusjonen? Er det noe vi kan samordne nasjonalt?

12 Lenker Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (Lovdata)Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning Forskrift om studentsamskipnader (Lovdata)Forskrift om studentsamskipnader UiOs retningslinjer for inngåelse av samveiledningsavtaler (under revidering)UiOs retningslinjer for inngåelse av samveiledningsavtaler UiOs prinsipper for arbeid med fellesgrader OECD Science, Technology and Industry Scoreboard More2, “Support for continued data collection and analysis concerning mobility patterns and career paths of researchers”More2, “Support for continued data collection and analysis concerning mobility patterns and career paths of researchers” PhD Comics


Laste ned ppt "Samveiledning, cotutelle, utveksling eller fellesprogram: Hva vil vi egentlig med mobilitet på ph.d.- nivået? Internasjonaliseringskonferansen 2014. Anna."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google