Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet Regionsenteret for døvblinde Britt Anita Mikkelsen Regionsenteret for døvblinde er et kompetansesenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet Regionsenteret for døvblinde Britt Anita Mikkelsen Regionsenteret for døvblinde er et kompetansesenter."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3 Kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet
Regionsenteret for døvblinde Britt Anita Mikkelsen Regionsenteret for døvblinde er et kompetansesenter som gir tjenester til personer med alvorlig grad av kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet, deres familier og nettverk, samt offentlige og private instanser. Vi jobber med både ervervet og medfødt døvblindhet, samt i startgropa for å utvikle noe materiale rundt eldregruppa. Hvorfor bruker vi både kombinert syns- og hørselshemming OG døvblindhet? Bidra i utredninger og i oppfølgende utredninger Individuelt tilpasset veiledning med tanke på livsomstilling, kommunikasjon, mobilitet og tilrettelegging Kurs og opplæring av nettverk Tilrettelegging for kontakt mellom brukerne Uttalelser i forbindelse med søknader om opplæring, hjelpemidler, tilrettelegging og tjenester Undervisning ved universitet og høgskoler, samt andre som etterspør kompetanse

4 Aldersrelatert makula degenerasjon (forkortet AMD) er betegnelsen på en øyesykdom der den gule flekken (macula/makula) sentralt i netthinnen er svekket. Det er i makula-området øyet vanligvis er i stand til å skjelne de små detaljene og øyesykdommen omtales derfor også som svekkelse av skarpsynet. På folkemunne snakker man om “forkalkning på øyet”. AMD er den vanligste årsaken til sterk synshemning hos personer over 50 år, men sykdommen finnes også blant yngre personer. Det finnes to typer AMD, en tørr og en våt.

5 Retinitis pigmentosa (RP) er fellesbetegnelse på arvelige sykdommer i netthinnen som medfører tap av dens sanseceller. Dette gir synsnedsettelse i form av nedsatt mørkesyn, innskrenket synsfelt og senere i livet svært redusert syn. Retinitis pigmentosa er den hyppigste årsaken til alvorlig synshemning hos barn og yngre voksne. RP i Usher syndrom opptrer ”mildere” enn hos kun RP; bedre visus/skarpsyn og senere progresjon. Navnet retinitis (netthinnebetennelse) er misvisende, da tilstanden ikke representerer en betennelse. Den skyldes derimot en feil i genmaterialet. Mange ulike genfeil kan gi RP.

6 RSDB i Grønnegata 83, Tromsø sentrum.
Nasjonalt ca 500 personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet – 100 medfødt, 400 ervervet. Nord-Norge ca 65 personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet – 25 medfødt, 40 ervervet.

7 "Døvblindhet er en spesifikk funksjonshemning
"Døvblindhet er en spesifikk funksjonshemning. Døvblindhet er en kombinert syns- og hørselshemning. Den begrenser en persons aktiviteter og hindrer full deltakelse i samfunnet i et slikt omfang at det krever at samfunnet støtter med særlig tilrettelagte tjenestetilbud, tilpasning av omgivelsene og/eller tekniske hjelpemidler" I 2007 ble de nordiske landene enige om en revidert definisjon av døvblindhet. Dette gir store utfordringer i forhold til: Kommunikasjon og sosialt samspill Informasjontilegnelse Fri bevegelse RSDB skal bidra til: God helse Optimal utvikling og læring Aktiv og meningsfull tilværelse i samspill med andre God livskvalitet

8 Årsaker til kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet
Sjeldne syndromer og sykdommer som innebærer både syns- og hørselshemming Skader/infeksjoner og sykdommer som rammer både syns- og hørselsfunksjonen Genetisk betingede tilstander Aldersrelaterte sykdommer som medfører kombinert syns- og hørselsehemming. Denne gruppa har ikke fått noen spesiell oppfølging, utover eventuell kontakt med syns- og hørselskontakt i kommunen. Regner med ca 10 % av beboere på sykehjem er rammet.

9 Funksjonelle utfordringer
Kommunikasjon Informasjon Mobilitet Energibruk Tegnspråk, tale, sosial kontakt, tilhørighet Kroppsspråk, høytalere, plakater og skilt Forflytning på en trygg måte, ukjente steder Fysisk og psykisk Det er ikke nok å kompensere auditivt eller visuelt, man må ha noe mer. Tid, beskrivelse, gjentakelse, system i informasjonen/orienteringa – dette for å spare på energibruken.

10

11

12

13 Sammenheng syn og hørsel
Oftere synshemming hos hørselshemmede barn For en hørselshemmet person er synet essensielt For en synshemmet person er hørselen essensiell Hørselsscreening av nyfødte er innført ved alle landets sykehus? Tiltak ved hørselshemming kan igangsettes umiddelbart. I befolkningsstudier over flere tiår er det funnet at det oftere opptrer synshemming hos hørselshemmede barn. Disse tilskrives: 1.) I embroyologisk faser kan viktige elementer i øyet og øret kan være utsatt for genetiske eller miljømessige faktorer eller 2.) Påvirkning fra omgivelsene, så som hypoksi, toksiske midler, virus, meningitt, og andre forhold som kan påvirke både øyet og øret. For de fleste tilfeller er det usannsynlig at synshemminga er signifikant.

14 Tidlig diagnostisering
Arbeidsgruppe Helse Nord – rutiner Årlige øyeundersøkelser I Norden oppdages og diagnostiseres mange flere og tidligere enn i Norge Spesielt med tanke på Usher syndrom, der syndromet blir oppdaget og funnet gjennom kombinasjonen syns- og hørselshemming. Håvard Trones, audiopedagog høresentralen UNN Terje Christoffersen, avd. overlege øye UNN Dagny Hemmingsen, øre-nese-halslege UNN Camilla Mikalsen, audiograf høresentralen UNN Merete Andreassen, seksjonsleder Regionsenteret for døvblinde UNN Trine Seljeseth, leder Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Retina implantat vil bli først gitt dem som følger opp synet jevnlig. Hvorfor? Danmark – spesialskoler. Sverige – Claes Möller, øre-nese-hals-lege, audiolog og professor.

15 For mer informasjon www.dovblindhet.no www.sansetap.no www.statped.no
– tolketjeneste

16 Kilder: VisionSim (app) www.sansetap.no www.sml.snl.no
Vision care for deaf children, NDCS and Sense 2009


Laste ned ppt "Kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet Regionsenteret for døvblinde Britt Anita Mikkelsen Regionsenteret for døvblinde er et kompetansesenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google