Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sirkulasjons- systemet. Hjerte-, karsykdommer Pensum: Kap.7 menneskekroppen (- sider om EKG, store arterier og store vener, sirkulasjon hos nyfødte), Næss.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sirkulasjons- systemet. Hjerte-, karsykdommer Pensum: Kap.7 menneskekroppen (- sider om EKG, store arterier og store vener, sirkulasjon hos nyfødte), Næss."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sirkulasjons- systemet. Hjerte-, karsykdommer Pensum: Kap.7 menneskekroppen (- sider om EKG, store arterier og store vener, sirkulasjon hos nyfødte), Næss kap. 7, 8, 9

2 Hjertet (Thoraxhulen) Sirkulasjonen

3 To seriekoblede kretsløp Lungekretsløpet (det lille) Lungekretsløpet (det lille) Systemkretsløpet (det store) Systemkretsløpet (det store) Oppgaver: Oppgaver: Transportere næringsstoffer, avfallsstoffer, O2, CO2, hormoner, varme Transportere næringsstoffer, avfallsstoffer, O2, CO2, hormoner, varme Stabilisere indre miljø (pH, ioner, væskemengde, osmotisk trykk) Stabilisere indre miljø (pH, ioner, væskemengde, osmotisk trykk) Beskytte mot infeksjon Beskytte mot infeksjon

4 Kretsløpet

5 Hjertet

6 Hjertet forts.

7 Hjerteklaffer

8 Klaffer og koronarkar

9 Hjertets pumpefunksjon Diastolen – når ventriklene er avslappet og fylles med blod. Diastolen – når ventriklene er avslappet og fylles med blod. Mest blod kommer første 1/3. I siste 1/3 kontraherer atriene seg. Mest blod kommer første 1/3. I siste 1/3 kontraherer atriene seg. Systolen – når ventriklene er kontrahert Systolen – når ventriklene er kontrahert

10 Blodkar Arterier, arterioler, kapillærer Arterier, arterioler, kapillærer Arterier og arterioler: Tre vegglag: Intima (et lag endotelceller og bindevev), media (glatt muskulatur og elastiske fibre) og exsterna (bindevev) Arterier og arterioler: Tre vegglag: Intima (et lag endotelceller og bindevev), media (glatt muskulatur og elastiske fibre) og exsterna (bindevev) Kapillærene: Bare et lag endotelceller og bindevev Kapillærene: Bare et lag endotelceller og bindevev Venyler, vener Venyler, vener

11 Armens arterier og vener

12 Kapillærene Hele sirkulasjons- systemets overordnede mål er å transportere tilstrekkelig med blod til kapillærene. Hele sirkulasjons- systemets overordnede mål er å transportere tilstrekkelig med blod til kapillærene. Har tykkelse som et rødt blodlegeme Har tykkelse som et rødt blodlegeme To typer transport mellom blod og vev: To typer transport mellom blod og vev: Diffusjon Diffusjon Filtrasjon (og absorpsjon) Filtrasjon (og absorpsjon)

13 Lymfekretsløpet rep.

14 Muskulatur Glatt muskulatur i karene og i hulorganer Glatt muskulatur i karene og i hulorganer Er ikke underlagt viljestyrt kontroll Er ikke underlagt viljestyrt kontroll Disse kan nydannes hele livet. Disse kan nydannes hele livet. Åpne celleforbindelser mellom som gjør at hele muskelen kontraheres samtidig. Åpne celleforbindelser mellom som gjør at hele muskelen kontraheres samtidig. Disse musklene er i aktivitet hele livet og vil ikke trettes. Disse musklene er i aktivitet hele livet og vil ikke trettes. Kontraksjonen reguleres av både det autonome nervesystemet, hormoner, pH, O2 og ionekonsentrasjoner. Kontraksjonen reguleres av både det autonome nervesystemet, hormoner, pH, O2 og ionekonsentrasjoner. Myocard består av tverrstripet muskel. Muskelcellene er forbundet med kanaler, noe som gjør at elektriske impulser sprer seg Myocard består av tverrstripet muskel. Muskelcellene er forbundet med kanaler, noe som gjør at elektriske impulser sprer seg

15 Hjertets ledningssystem Hjertet trekker seg sammen rytmisk uten nervestimulering fordi det er områder i hjertet der det er spontan depolarisering. Hjertet trekker seg sammen rytmisk uten nervestimulering fordi det er områder i hjertet der det er spontan depolarisering. Sinusknuten i høyre forkammer er det viktigste av disse stedene. Denne fungerer som hjertets pacemaker. Sinusrytme= normal rytme Sinusknuten i høyre forkammer er det viktigste av disse stedene. Denne fungerer som hjertets pacemaker. Sinusrytme= normal rytme En bindevevsplate skiller forkamre og hjertekamre. Virker som elektrisk isolator. Impulsene ledes derfor via AV-knuten. En bindevevsplate skiller forkamre og hjertekamre. Virker som elektrisk isolator. Impulsene ledes derfor via AV-knuten. Impulsen ledes videre i His- bunten og purkinjefibre. Impulsen ledes videre i His- bunten og purkinjefibre.

16 Blodtrykket Trykket i arteriene stiger til sitt høyeste når hjertet kontraherer – systolisk blodtrykk Trykket i arteriene stiger til sitt høyeste når hjertet kontraherer – systolisk blodtrykk I diastolen faller trykket i arterien – diastolisk blodtrykk I diastolen faller trykket i arterien – diastolisk blodtrykk Blodtrykket er avhengig av bl.a.: Blodtrykket er avhengig av bl.a.: Minuttvolumet, arterienes elastisitet, motstanden i karsystemet, blodvolumet. Minuttvolumet, arterienes elastisitet, motstanden i karsystemet, blodvolumet.

17 Hypertensjon Forhøyet arterielt blodtrykk. Forhøyet arterielt blodtrykk. Er ofte uten symptomer lenge. Er ofte uten symptomer lenge. Konsekvenser: Konsekvenser: Gir økt arbeidsbelastning for hjertet Gir økt arbeidsbelastning for hjertet Skader av høyt trykk: hjertesvikt, nyresvikt, hjerneblødning, retinopati Skader av høyt trykk: hjertesvikt, nyresvikt, hjerneblødning, retinopati Skader av at høyt trykk gir arteriosklerose, spesielt ischemisk hjertesykdom Skader av at høyt trykk gir arteriosklerose, spesielt ischemisk hjertesykdom Årsaker: Oftest ukjent (essensiell hypertensjon). Nyresykdom, svulster som produserer hormoner = sekundær h. Årsaker: Oftest ukjent (essensiell hypertensjon). Nyresykdom, svulster som produserer hormoner = sekundær h. Behandling av essensiell hypertensjon: vektreduksjon, redusert saltinntak, blodtrykkssenkende medisiner Behandling av essensiell hypertensjon: vektreduksjon, redusert saltinntak, blodtrykkssenkende medisiner

18 Arteriosklerose = Åreforkalkning Vanligste form er aterosklerose Vanligste form er aterosklerose Aterosklerose: Opphopning av lipider (fettstoffer), fremfor alt kolesterol i intima. Økt antall glatt muskulatur. Aterosklerose: Opphopning av lipider (fettstoffer), fremfor alt kolesterol i intima. Økt antall glatt muskulatur. => plakk (flekker) som buler inn i lumen og betennelsesreaksjon i karveggen => arrvev og forkalkninger => forsnevrning av karet = stenose => plakk (flekker) som buler inn i lumen og betennelsesreaksjon i karveggen => arrvev og forkalkninger => forsnevrning av karet = stenose Fare for at intima brister => sår => trombedannelse => okklusjon Fare for at intima brister => sår => trombedannelse => okklusjon Åreveggen svekkes => dannes utposninger = aneurismer – kan sprekke/rumpere Åreveggen svekkes => dannes utposninger = aneurismer – kan sprekke/rumpere

19 Koronar hjertesykdom/ ischemisk hjertesykdom Hjertemuskulaturen får blod fra koronararteriene Hjertemuskulaturen får blod fra koronararteriene Hjertet har liten evne til anaerob forbrenning Hjertet har liten evne til anaerob forbrenning Ved mangelfull blodstrøm gjennom koronararteriene oppstår ischemi Ved mangelfull blodstrøm gjennom koronararteriene oppstår ischemi Årsak: Aterosklerose Årsak: Aterosklerose To typer: To typer: Angina pectoris Angina pectoris Hjerteinfarkt Hjerteinfarkt Koronarkarene

20 Angina pectoris Brystsmerter ved fysisk anstrengelse, psykisk påkjenning, kulde, store måltider Brystsmerter ved fysisk anstrengelse, psykisk påkjenning, kulde, store måltider Smertene forsvinner 5-10 minutter etter at påkjenningen forsvinner. Effekt av nitroglycerin Smertene forsvinner 5-10 minutter etter at påkjenningen forsvinner. Effekt av nitroglycerin Skyldes >75% stenose av koronararterie Skyldes >75% stenose av koronararterie Behandling: Kost-/ livsstilsomlegging. ASA, medikamenter som reduserer hjertets belastning, PCI, koronar bypass Behandling: Kost-/ livsstilsomlegging. ASA, medikamenter som reduserer hjertets belastning, PCI, koronar bypass

21 EKG

22 Hjerteinfarkt Årsak: Okkludert koronarkar pga. trombe. Årsak: Okkludert koronarkar pga. trombe. Symptomer: Symptomer: Diagnose: EKG, måle enzymer i blodprøve Diagnose: EKG, måle enzymer i blodprøve Størrelsen og lokaliseringen er av betydning for prognosen Størrelsen og lokaliseringen er av betydning for prognosen

23 Hjerteinfarkt - komplikasjoner Transmuralt infarkt med ruptur Aneurisme

24 Tromboembolisme Trombose – blodpropp inne i arterie eller vene. Trombose – blodpropp inne i arterie eller vene. Embolus – større partikkel som transporteres med blodbanen. Oftest deler av en trombe. Embolus – større partikkel som transporteres med blodbanen. Oftest deler av en trombe. Økt risiko for tromber bl.a. ved: høy alder, aterosklerose, sengeleie/ flyreiser (langsom blodstrøm), økt koagulasjon (operasjoner, skader, kreft), røyking, p-piller, graviditet Økt risiko for tromber bl.a. ved: høy alder, aterosklerose, sengeleie/ flyreiser (langsom blodstrøm), økt koagulasjon (operasjoner, skader, kreft), røyking, p-piller, graviditet Faren ved arterielle tromber/ embolier: stopp i blodtilførselen => infarkt Faren ved arterielle tromber/ embolier: stopp i blodtilførselen => infarkt Dyp venetrombose kan gi lungeemboli Dyp venetrombose kan gi lungeemboli

25 Forstyrrelser i hjerterytmen = Arytmier Tachycardi – frekvens > 100-110. Opp til 300 = flutter, > 300 = flimmer. Tachycardi – frekvens > 100-110. Opp til 300 = flutter, > 300 = flimmer. Bradikardi – frekvens < 60 Bradikardi – frekvens < 60 Arytminene kan være regelmessige eller uregelmessige, stamme fra atrier eller ventrikler. Arytminene kan være regelmessige eller uregelmessige, stamme fra atrier eller ventrikler. Ekstrasystoler, atrieflimmer, ventrikkelflimmer Ekstrasystoler, atrieflimmer, ventrikkelflimmer

26 Hjertesvikt Et klinisk syndrom som skyldes svikt i hjertets pumpefunksjon sett i forhold til kroppens behov. Et klinisk syndrom som skyldes svikt i hjertets pumpefunksjon sett i forhold til kroppens behov. 2% av befolkningen. Ca. 20% av pasientene på medisinsk avdeling. 2% av befolkningen. Ca. 20% av pasientene på medisinsk avdeling. Årsak: 75% skyldes iskemisk hjertesykdom eller hypertensjon. I tillegg klaffefeil, primær sykdom i hjertemuskel, lungesykdom med pulmonal hypertensjon Årsak: 75% skyldes iskemisk hjertesykdom eller hypertensjon. I tillegg klaffefeil, primær sykdom i hjertemuskel, lungesykdom med pulmonal hypertensjon

27 Klaffefeil Vanligst i aorta- og mitralklaffen Vanligst i aorta- og mitralklaffen To typer problemer: To typer problemer: Stenose: Tranghet – åpningen blir liten Stenose: Tranghet – åpningen blir liten Insuffisiens: Lekkasje - klaffene lukker ikke ordentlig Insuffisiens: Lekkasje - klaffene lukker ikke ordentlig Vanligst: Aortastenose pga. forkalkning, deretter mitralinsuffisiens pga. hjerteinfarkt/ hjertesvikt. Vanligst: Aortastenose pga. forkalkning, deretter mitralinsuffisiens pga. hjerteinfarkt/ hjertesvikt.

28 Hjertestans Betyr opphør av hjertets mekaniske aktivitet. Betyr opphør av hjertets mekaniske aktivitet. Skyldes oftest ventrikkelflimmer i forløp av et hjerteinfarkt Skyldes oftest ventrikkelflimmer i forløp av et hjerteinfarkt Viktig for prognosen er raskest mulig opprettelse av normal hjerterytme Viktig for prognosen er raskest mulig opprettelse av normal hjerterytme Hvis mulig – umiddelbar defibrillering Hvis mulig – umiddelbar defibrillering Ellers HLR Ellers HLR

29 Sirkulatorisk sjokk Alvorlig, akutt tilstand med alvorlig nedsatt blodgjennomstrømning og utilstrekkelig O2 og næring til vevene Alvorlig, akutt tilstand med alvorlig nedsatt blodgjennomstrømning og utilstrekkelig O2 og næring til vevene Symptomer: Lavt blodtrykk, rask svak puls, blek klam hud, nedsatt bevissthet. Symptomer: Lavt blodtrykk, rask svak puls, blek klam hud, nedsatt bevissthet. Fører ubehandlet til multiorgansvikt Fører ubehandlet til multiorgansvikt Typer: Typer: Kardiogent sjokk Kardiogent sjokk Hypovolemisk sjokk: Blodtap, væsketap, vasodilatasjon Hypovolemisk sjokk: Blodtap, væsketap, vasodilatasjon Allergisk sjokk – Anafylaktisk sjokk Allergisk sjokk – Anafylaktisk sjokk Septisk sjokk Septisk sjokk (Nevrogent sjokk) (Nevrogent sjokk)

30 Arterioskleosis obliterans Perifer arteriosklerotisk sykdom Forsnevringer i arterier i bena kan gi Claudicatio intermittens Claudicatio intermittens Ischemiske leggsår Ischemiske leggsår Akutt ischemi Akutt ischemi Kronisk ischemi Kronisk ischemi


Laste ned ppt "Sirkulasjons- systemet. Hjerte-, karsykdommer Pensum: Kap.7 menneskekroppen (- sider om EKG, store arterier og store vener, sirkulasjon hos nyfødte), Næss."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google