Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innovasjon Norge Nordland Karsten Nestvold, Myre

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innovasjon Norge Nordland Karsten Nestvold, Myre"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovasjon Norge Nordland Karsten Nestvold, Myre 12.02.2015

2 Vi gir lokale ideer globale muligheter

3 Innovasjon = å skape ny verdi
«en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier.» Innovasjonsmeldingen St.meld. nr. 7 (2008–2009) Et nyskapende og bærekraftig Norge Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 5. desember 2008, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

4 Innovasjon Norges mål Formål: Hovedmål: Delmål 1: Delmål 2: Delmål 3:
Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet Hovedmål: Innovasjon Norge skal utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling, og utløse regionenes næringsmessige muligheter Delmål 1: Flere gode gründere Delmål 2: Flere vekstkraftige bedrifter Delmål 3: Flere innovative næringsmiljøer

5 Vi jobber gjennom hele verdikjeden
Profilering Finansiering Et sett med tjenester som dekker de fleste behov gjennom innovasjonsprosessen fra ideavklaring, utvikling, markedsintroduksjon og vekst. Fem tjenestetyper Alle våre programmer og tjenester bygger på fem tjenestetyper. Dette er rådgivingstjenester, kompetansetjenester, profileringstjenester, finansieringstjenester og nettverkstjenester. Profileringstjenester: Tiltak for å synliggjøre Norge og norsk næringsliv i Norge og utlandet. Kompetansetjenester: Standardiserte tilbud til grupper av næringsaktører om oppgradering av strategisk viktig kompetanse for virksomhetene. Finansieringstjenester: Alle finansielle instrumenter som bidrar til å utløse og gjennomføre prosjekter. Rådgivingstjenester: Dialog med enkeltvirksomheter, nettverk eller klynger om strategiske valg og disposisjoner med sikte på å øke konkurranseevnen. Nettverkstjenester: Bistand til initiering og gjennomføring av utviklingsprosesser og –prosjekter i avtalebaserte grupperinger av aktører. Kompetanse Nettverk Rådgivning 5

6 Finansiering i 2014 (millioner kroner)
Tilskuddsrammer Nordland fylkeskommune 64 DA-Bodø Fylkesmannen i Nordland 31 Sentrale rammer 155 Mål for lånerammer Lavrisikolån Høyrisikolån Fiskeflåtelån

7

8 Innovasjon Norges rolle og status
FLÅTE- FINANSIERING

9 Finansiering av fiskeflåten
Videreføring av Statens Fiskarbank som inngikk i Innovasjon Norge fra og med 1997. Fiskeflåtekompetanse ved de nordnorske kontorene samt i Hordaland(Bergen), Sogn og Fjordane(Leikanger) og Møre og Romsdal (Ålesund). Ca 5 milliarder kroner i utestående lån til fiskeflåte, porteføljen er økende grunnet stor aktivitet på nybyggsiden. I tillegg innvilget ikke utbetalt 1 milliard. 

10 Hva finansierer vi? Nybygg og kurante brukte fartøy Ombygging fartøy
Kjøp av fiskerettigheter Kjøp av redskap Generasjonsskifte i familieeide rederi Etablering som fisker med eget fartøy (yngre personer, normalt 35 år eller yngre)

11 Virkemidler Lavrisikolån Risikolån med eller uten rentefri periode
Etablerertilskudd Miljøteknologiordningen (unntatt prosjekter som gir økt kapasitet) Unntaksvis investeringstilskudd 

12 Vilkår - lavrisikolån Nybygg, inntil 25 års tilbakebetalingstid (normalt år). Kjøp brukt fartøy, inntil år avhengig av fartøyets alder Ombygging fartøy, normalt inntil 10 år. Kjøp redskap, normalt ikke over 5 år. Kjøp kvoter, inntil 15 år. Generasjonsskifte, vurderes i hvert enkelt tilfelle. Rente 4-5% p.a. flytende rente, avhengig av lånets størrelse og pantets “godhet”. Fastrente 1-5 år. P.t. ca 0,5% under flytende rente.

13 Vilkår - risikolån Normalt ikke over 10 års tilbakebetaling, gjelder alle formål. Rente p.t. 6% p.a. Ved prosjekt med stor grad av nyskaping kan det gis inntil 3 års rente- og avdragsfritak. Både lavrisikolån og risikolån forutsettes sikret med pant i fartøy og evt også fiskeredskap.  

14 Vilkår ETABLERERTILSKUDD
Normalt kr ,- pr årsverk. (Kan ikke benyttes til egenkapital ved kjøp fartøy. Redskap og dekksutstyr er OK) MILJØTEKNOLOGIORDNINGEN Uttatt prosjekter som gir økt fangstkapasitet (nytt og noe uavklart) INVESTERINGSTILSKUDD Kun til prosjekt som er klart nyskapende for næringa som helhet. Maksimalsats i Nordland 35%.  

15 Annet Større lån forutsettes samfinansiert med søkers bankforbindelse.
Grensen ligget på samlet lån ca kr 50 mill, dette vil kunne variere fra år til år utfra vår rammesituasjon. Lån til kvotekjøp forutsettes å styrke fartøyets inntjening slik at investeringen er inntjent i løpet av ca 8 år. Innovasjon Norge finansierer normalt ikke “Gruppe-II-båter” Søker forplikter seg til ikke å selge eller leie ut kvoter så lenge lån løper i Innovasjon Norge. Samlet belåning i Innovasjon Norge som regel ikke over 80% av verdi fartøy og kvoter. 

16 NYHOLMEN AS Nytt ringnotfartøy, Bodø kommune Nyholmen AS eier og driver i dag ringnotfartøy MS Senior og MS Kvannøy. Fartøyene er fullstrukturet innen ringnot og har fiskerettigheter innenfor kolmule og vassild. Selskapet eies av Hansen Dahl Fiskeri AS som igjen eies 100 % av familien Dahl. Investering i nytt fartøy på 77,5 m bygd ved Karstensen Skipsverft i Danmark. Fartøyet rigges for ringnot og pelagisk trål Framdriftsmaskineri med ny teknologi for redusert drivstofforbruk og utslipp Investeringen vurderes å være innovasjon på nasjonalt nivå Ca. 30 % av investeringen kommer fra norske leverandører Investeringsramme på totalt 200,0 mill. kr. Innovasjon Norge har innvilget 125,0 mill. kr i lån til finansiering av fartøyet Innovasjon Norge startet sin virksomhet 1. januar 2004 basert på de offentlige virkemidlene som ble tilbudt av Innovasjon Norge, Norges Eksportråd, Statens veiledningskontor for oppfinnere (SVO) og Norges Turistråd. Overtar virkemidler, ansatte, kontorer, kontakte, samarbeidspartnere og kunder Det nye selskapet har drøyt 700 ansatte med kontorer i alle landets fylker, utekontorer i mer enn 30 land og hovedkontor i Oslo. Tar med seg det beste fra alle fire organisasjonenen og skaper noe mer for våre kunder og våre oppdragsgivere. Målet er at 2+2=5.

17 SIGLAR LOFOTEN

18 Takk for oppmerksomheten
Foto: Chris Prince / Getty Images


Laste ned ppt "Innovasjon Norge Nordland Karsten Nestvold, Myre"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google