Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innovasjon Norge Nordland Karsten Nestvold, Myre 12.02.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innovasjon Norge Nordland Karsten Nestvold, Myre 12.02.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovasjon Norge Nordland Karsten Nestvold, Myre

2 Vi gir lokale ideer globale muligheter

3 Innovasjon = å skape ny verdi «en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier.»

4 Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet Hovedmål: Innovasjon Norge skal utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling, og utløse regionenes næringsmessige muligheter Delmål 1: Flere gode gründere Delmål 1: Flere gode gründere Delmål 2: Flere vekstkraftige bedrifter Delmål 2: Flere vekstkraftige bedrifter Delmål 3: Flere innovative næringsmiljøer Innovasjon Norges mål

5 5 Vi jobber gjennom hele verdikjeden 5 Profilering Kompetanse Rådgivning Nettverk Finansiering

6 Finansiering i 2014 (millioner kroner) Tilskuddsrammer Nordland fylkeskommune 64 DA-Bodø 15 Fylkesmannen i Nordland 31 Sentrale rammer Mål for lånerammer Lavrisikolån115 Høyrisikolån 53 Fiskeflåtelån250

7

8 FLÅTE- FINANSIERING Innovasjon Norges rolle og status 8

9 Finansiering av fiskeflåten Videreføring av Statens Fiskarbank som inngikk i Innovasjon Norge fra og med Fiskeflåtekompetanse ved de nordnorske kontorene samt i Hordaland(Bergen), Sogn og Fjordane(Leikanger) og Møre og Romsdal (Ålesund). Ca 5 milliarder kroner i utestående lån til fiskeflåte, porteføljen er økende grunnet stor aktivitet på nybyggsiden. I tillegg innvilget ikke utbetalt 1 milliard. 9

10 Hva finansierer vi? Nybygg og kurante brukte fartøy Ombygging fartøy Kjøp av fiskerettigheter Kjøp av redskap Generasjonsskifte i familieeide rederi Etablering som fisker med eget fartøy (yngre personer, normalt 35 år eller yngre) 10

11 Virkemidler Lavrisikolån Risikolån med eller uten rentefri periode Etablerertilskudd Miljøteknologiordningen (unntatt prosjekter som gir økt kapasitet) Unntaksvis investeringstilskudd 11

12 Vilkår - lavrisikolån Nybygg, inntil 25 års tilbakebetalingstid (normalt år). Kjøp brukt fartøy, inntil år avhengig av fartøyets alder Ombygging fartøy, normalt inntil 10 år. Kjøp redskap, normalt ikke over 5 år. Kjøp kvoter, inntil 15 år. Generasjonsskifte, vurderes i hvert enkelt tilfelle. Rente 4-5% p.a. flytende rente, avhengig av lånets størrelse og pantets “godhet”. Fastrente 1-5 år. P.t. ca 0,5% under flytende rente. 12

13 Vilkår - risikolån Normalt ikke over 10 års tilbakebetaling, gjelder alle formål. Rente p.t. 6% p.a. Ved prosjekt med stor grad av nyskaping kan det gis inntil 3 års rente- og avdragsfritak. Både lavrisikolån og risikolån forutsettes sikret med pant i fartøy og evt også fiskeredskap. 13

14 ETABLERERTILSKUDD Normalt kr ,- pr årsverk. (Kan ikke benyttes til egenkapital ved kjøp fartøy. Redskap og dekksutstyr er OK) MILJØTEKNOLOGIORDNINGEN Uttatt prosjekter som gir økt fangstkapasitet (nytt og noe uavklart) INVESTERINGSTILSKUDD Kun til prosjekt som er klart nyskapende for næringa som helhet. Maksimalsats i Nordland 35%. 14 Vilkår

15 Annet Større lån forutsettes samfinansiert med søkers bankforbindelse. Grensen ligget på samlet lån ca kr 50 mill, dette vil kunne variere fra år til år utfra vår rammesituasjon. Lån til kvotekjøp forutsettes å styrke fartøyets inntjening slik at investeringen er inntjent i løpet av ca 8 år. Innovasjon Norge finansierer normalt ikke “Gruppe-II-båter” Søker forplikter seg til ikke å selge eller leie ut kvoter så lenge lån løper i Innovasjon Norge. Samlet belåning i Innovasjon Norge som regel ikke over 80% av verdi fartøy og kvoter. 15

16 NYHOLMEN AS Nytt ringnotfartøy, Bodø kommune Nyholmen AS eier og driver i dag ringnotfartøy MS Senior og MS Kvannøy. Fartøyene er fullstrukturet innen ringnot og har fiskerettigheter innenfor kolmule og vassild. Selskapet eies av Hansen Dahl Fiskeri AS som igjen eies 100 % av familien Dahl. Investering i nytt fartøy på 77,5 m bygd ved Karstensen Skipsverft i Danmark. Fartøyet rigges for ringnot og pelagisk trål Framdriftsmaskineri med ny teknologi for redusert drivstofforbruk og utslipp Investeringen vurderes å være innovasjon på nasjonalt nivå Ca. 30 % av investeringen kommer fra norske leverandører Investeringsramme på totalt 200,0 mill. kr. Innovasjon Norge har innvilget 125,0 mill. kr i lån til finansiering av fartøyet

17 SIGLAR LOFOTEN 17

18 Foto: Chris Prince / Getty Images Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Innovasjon Norge Nordland Karsten Nestvold, Myre 12.02.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google