Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FAR Felles Administrative Ressurser Et interkommunalt samarbeidsprogram Randaberg, Sola, Sandnes, Stavanger og Rogland fylkeskommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FAR Felles Administrative Ressurser Et interkommunalt samarbeidsprogram Randaberg, Sola, Sandnes, Stavanger og Rogland fylkeskommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 FAR Felles Administrative Ressurser Et interkommunalt samarbeidsprogram Randaberg, Sola, Sandnes, Stavanger og Rogland fylkeskommune

2 Far-området (Sandnes, Sola, Randaberg og Stavanger)

3 ØKONOMISK BETYDNING Stor Ganske stor Middels Begrenset Liten Til en viss grad Middels Ganske høy Kunstisbanen Lyse Energi IVAR Kino Z Næringsparken FAR Næringsmiddel Brann Barnevernsvakt Kulturråd Friluftsråd ARNE Fylkesdelplan Strategisk – regional betydning Reiseliv Kulturby Konserthus Revisjon Skole hørselsh Legevakt Verna bedrifter Renovasjon Høy Havn

4 Regional betydning Identitetsskapende –For innbyggerne/media, politikere og administrasjon Integrerende Felles omforente løsninger – fylkesdelplanen Felles om administrasjon Handlekraftig og dynamisk Region og kommuner framstår som Praktiske og effektive løsninger Stor økonomisk uttelling Både inntekter og utgifter

5 Felles-prosjektene IKT-drift Økonomistyring- de store fellessystemene Lønn og regnskap VAR+E Areal De fem enklere: Brann, Teknisk hjelpemiddel HMS Landbruk Advokat

6 Styringsgruppe Rådmennene i Fylket, Sandnes, Randaberg, Sola og Stavanger KRD og KS Tillitsvalgte ARNE VAR + E Program sekretariat IKT- drift Landbruk Brann Advokatktr Tekn hjelpemiddel Økonomi styring Areal HMS Smartkom Bibliotek

7 Ulike organisasjonsformer

8 Organisasjonsformer grad av integrasjon AS/IKS - oppdrag fra kommunene Må være bestillere igjen i kommunen? Interkommunalt samarbeid §27 Vertskommune - på vegne av de andre Sikkerhet for at alle blir håndtert og betjent Delte ressurser - hver gjør for alle det de er best på Beste praksis - smarte prosesser kopieres

9 Regnskap:Likheter/ulikheter Organisering –Desentralisert føring: Sandnes og fylke –Sentralisert: Stavanger, Sola og Randaberg –Regninger inn: Scanning og elektronisk: Stavanger –Regninger ut: OCR, Innfordring: 3 bruker Lindorff Ulike system og ulik bruk Unique, budsjetteringsmodul, reskontro, avskrivning

10 Forutsetninger regnskap Engangs besparelser - lite Besparelser - lavere bemanning & IT Engangskostnader Innføring felles økonomisystem + scanning Integrasjon forsystem + kommunikasjon Anskaffelse innkjøpsystem Standardisering og etablering av nye rutiner Ny organisasjon og opplæring

11 Sterke sider i Regnskap –Sterk ansvarsfølelse –Kan innføring av nye systemer –God kompetanse på kommunal økonomi –Fokus på integrasjon –Godt arbeidsmiljø –Overholder tidsfrister –Stabil arbeidskraft

12 Sterke sider i Lønn –Sterk ansvarsfølelse –Overholder tidsfrister –God kommunikasjon regnskap - lønn –Nøyaktighet –Godt samarbeid mellom de ansatte –God brukerstøtte NLP –God integrasjon i Unique

13 Vurderingskriterier - Økonomi

14 Vurderingskriterier - Lønn

15 Risiko - regnskap RISIKOIKSVert Sannsynlighet og konsekvens 1-5 Sanns ynlig Konse kvens Sann synlig Konse kvens Redusert styring3352 Lenger avstand2232 Liten endringsvilje3255 Realisere gevinster4322 Uenighet kommuner4332 Prising tjenester3324

16 Risiko - Lønn RISIKOIKSVert Sannsynlighet og konsekvens 1-5 Sannsy nlig Konsek vens Sannsy nlig Konsek vens Motstand ansatte5251 Redusert styring4242 Politisk uenighet3533 Lenger avstand5254 Adm. uenighet4135 Mistrivsel ansatte3535 For dyrt3523 Realisere gevinster3533 MOMS-plikt5555 Strategi-uenighet3343 Prising tjenester4343

17 Far - innsparingspotensiale

18 Implementering - økonomi Det etableres.. innen 01.01.04 Organisasjonsform og lokalisering innen utgangen av 2. kvartal 2003. Omstillingsavtalen legges til grunn for det videre arbeidet Andre kommuner/enheter kan inkluderes etter hvert.

19 Implementeringsprosess Kostnadsmodellen –Tilsetting etter utlysing –Hva koster det –Alle betaler etter forbruk Rettferdighetsmodell –Rettferdig innplassering –Spleiselag

20 Dimensjonering - økonomi Årsverk Lønn og Regnskap i dag 178 Antatt i Rapporten 134 Ved politisk behandling 125 Full integrasjon forsystem – lønnsystem gir ytterligere potensial

21 Driftskostnader - Økonomi

22 Implementering - øvrige Brann: Sandnes + Stavanger –Sandnes: Gjesdal, Time og Klepp –Stavanger: Randaberg, Sola og Rennesøy –Lokaliseringen –I funksjon fra 01.07.03 Hjelpemiddelsentral –Enten fusjon/samlokalisering kommunene og trygden

23 Implementering - IKT Det tas sikte på etablering. Organisasjonsform og lokalisering innen utgangen av 2. kvartal 2003. En felles it-plan/plan for standardisering innen utgangen av 3. kvartal 2003 Den nye enheten etablerer sin virksomhet innen utgangen av 2003. Andre kommuner/enheter kan inkluderes etter hvert.

24 IKT - tjenester Innkjøp Drift av servere og nettverk Brukerstøtte Prosjektbistand Drift av databaser og systemer Administrasjon-lisensstyring Utvikling

25 Beskrivelse IKT Datasikkerheten kan forbedres Begrensede ressurser til prosjektbistand - stort arbeidspress Lite styringsinformasjon Ulikt organisert i de fem kommuner Ressursene går til drift Antall servere er meget høyt Ulike systemer Lite standardisering av hardware Variasjon i bruk av tykke og tynne klienter

26 Applikasjoner

27 Generelle forutsetninger IKT Tjenestenivå-avtaler må etableres uansett Ett felles IKT-forum må etableres Standardisering uansett Samarbeidet forutsetter felles strategi Uansett modell - ett nødvendig skritt mot digital forvaltning

28 Nye prosjekter fase 2 Kompetansesenter –Kurs – bare avanserte eller alle? –Lån/kjøp av kompetanse –Lærlingadministrasjon Flyktningmottak og opplæring –Integrert opplegg Pensjonskasse i far-regi Servicetorg og sentralbord, felles portalløsning

29 Nye prosjekter fase 2 Aetat, trygd og sosial - SATS Felles innkjøpskontor Miljø, landbruk Forvaltning og kraft Barnevern og familie – 2.linje Valg- elektronisk valgoppgjør Flyplassadministrasjon

30 Nye prosjekter fase 2 Barnehageadministrasjon Renovasjon – innsamling husholdningsavfall mm Transporttjenester – ev sammen med hjelpemiddelsentral Park og idrett Budtjenester

31 Nye prosjekter fase 2 Sak-arkivsystem –Kan bety felles-arkiv Restene etter næringsmiddelkontrollen –Skjenkekontrollen og miljøretta helsevern Utførerenheter innenfor pleie og omsorg –Stavanger gjennomfører bu innenfor pleie og omsorg. Kan innebære at pasienter tas hånd om i Randaberg, Sola, Sandnes etter betaling Utførerenheter innenfor eiendomsforvaltning –Stavanger Byggdrift bør slås sammen med tilsv fra andre eller få konkurranse fra tilsvarende

32 Finansiering


Laste ned ppt "FAR Felles Administrative Ressurser Et interkommunalt samarbeidsprogram Randaberg, Sola, Sandnes, Stavanger og Rogland fylkeskommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google