Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

27.10.2008 08:39 www.questback.com Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund 1 Svarlogg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "27.10.2008 08:39 www.questback.com Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund 1 Svarlogg."— Utskrift av presentasjonen:

1 :39 Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund 1 Svarlogg

2 :39 Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund 2 1. Ditt arbeidsforhold 1Privat praksis med tilskudd 2Privat praksis uten tilskudd 3Ansatt 4Kombinasjon av flere forhold 5Annet N Denne undersøkelsen2772

3 :39 Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund 3 2. Hvilke temaer har du vært i kontakt med NFF om? 1Inntekts- og arbeidsforhold 2Fag og kurs 3Ditt medlemskap 4Annet N Denne undersøkelsen2630

4 :39 Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund 4 3. Sett kryss for de deler av NFF du har vært i kontakt med i Angi hvor tilfreds du totalt sett var med kontakten på en skal fra én til fem, hvor én er svært misfornøyd og fem er svært fornøyd. 1Lokalavdeling 2Faggruppe 3Lokalt tillitsvalgte 4PFG 5UFF 6Sekretariatet 7Sentralstyret og rådene N Lokalavdeling1012 Faggruppe987 Lokalt tillitsvalgte1009 PFG324 UFF235 Sekretariatet1050 Sentralstyret og rådene498

5 :39 Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund Lokalavdeling N Denne undersøkelsen1012

6 :39 Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund Faggruppe N Denne undersøkelsen987

7 :39 Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund Lokalt tillitsvalgte N Denne undersøkelsen1009

8 :39 Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund PFG N Denne undersøkelsen324

9 :39 Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund UFF N Denne undersøkelsen235

10 :39 Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund Sekretariatet N Denne undersøkelsen1050

11 :39 Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund Sentralstyret og rådene N Denne undersøkelsen498

12 :39 Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund Hvor tilfreds var du med tiden du måtte bruke for å få svar? Angi hvor tilfreds du totalt sett var med kontakten på en skal fra én til fem, hvor én er svært misfornøyd og fem er svært fornøyd. 1Lokalavdeling 2Faggruppe 3Lokalt tillitsvalgte 4PFG 5UFF 6Sekretariatet 7Sentralstyret og rådene N Lokalavdeling911 Faggruppe880 Lokalt tillitsvalgte893 PFG283 UFF207 Sekretariatet1000 Sentralstyret og rådene477

13 :39 Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund Lokalavdeling N Denne undersøkelsen911

14 :39 Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund Faggruppe N Denne undersøkelsen880

15 :39 Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund Lokalt tillitsvalgte N Denne undersøkelsen893

16 :39 Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund PFG N Denne undersøkelsen283

17 :39 Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund UFF N Denne undersøkelsen207

18 :39 Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund Sekretariatet N Denne undersøkelsen1000

19 :39 Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund Sentralstyret og rådene N Denne undersøkelsen477

20 :39 Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund Hvor tilfreds er du med den informasjon NFF formidler på internett? Sett kryss ved nettstedene du har besøkt og angi hvor tilfreds du totalt sett er på en skal fra én til fem, hvor én er svært misfornøyd og fem er svært fornøyd. 1Hovedsiden 2Din lokalavdeling 3Faggruppenes sider 4PFG 5UFF 6Tidsskriftet N Hovedsiden Din lokalavdeling1424 Faggruppenes sider1359 PFG498 UFF312 Tidsskriftet

21 :39 Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund Hovedsiden N Denne undersøkelsen2528

22 :39 Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund Din lokalavdeling N Denne undersøkelsen1424

23 :39 Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund Faggruppenes sider N Denne undersøkelsen1359

24 :39 Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund PFG N Denne undersøkelsen498

25 :39 Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund UFF N Denne undersøkelsen312

26 :39 Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund Tidsskriftet N Denne undersøkelsen1992

27 :39 Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund Når NFF skal nå deg som medlem med et viktig budskap, for eksempel om en ny kursrekke, hvordan rangerer du da viktigheten (forstått som det du foretrekker) av følgende kanaler. Ranger som over hvor én er uviktig og fem er svært viktig. 1www.fysio.no 2Månedlig nyhetsbrev fra NFF 3Brevpost 4Tidsskriftet Fysioterapeuten 5Publikasjoner fra lokalavdeling 6Informasjon fra tillitsvalgte 7Informasjon fra kolleger 8Annet N Månedlig nyhetsbrev fra NFF2378 Brevpost1897 Tidsskriftet Fysioterapeuten2564 Publikasjoner fra lokalavdeling1938 Informasjon fra tillitsvalgte1853 Informasjon fra kolleger1978 Annet617

28 :39 Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund N Denne undersøkelsen2376

29 :39 Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund Månedlig nyhetsbrev fra NFF N Denne undersøkelsen2378

30 :39 Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund Brevpost N Denne undersøkelsen1897

31 :39 Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund Tidsskriftet Fysioterapeuten N Denne undersøkelsen2564

32 :39 Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund Publikasjoner fra lokalavdeling N Denne undersøkelsen1938

33 :39 Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund Informasjon fra tillitsvalgte N Denne undersøkelsen1853

34 :39 Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund Informasjon fra kolleger N Denne undersøkelsen1978

35 :39 Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund Annet N Denne undersøkelsen617

36 :39 Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund Hvis du kunne disponere en million kroner i NFFs system, hvor ville du prioritert å legge denne ekstra innsatsen? Sett kryss ved fire alternativer. 1Lavere kontingent 2Mer ressurser til sekretariatet 3Mer ressurser til lokalavdelinger 4Flere politikere i lønnede verv 5Mer kjøp av ekstern hjelp 6Gjøre NFF mer synlig i media lokalt og sentralt 7Mer ressurser til sentrale forhandlinger om lønn og takster 8Mer ressurser til arbeidet med offentlig godkjent spesialistordning 9Annet N Denne undersøkelsen2726

37 :39 Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund I hvilken grad oppfatter du totalt sett at NFF ivaretar dine interesser som fysioterapeut? Svar én for svært dårlig og fem for svært godt (Middels/vet ikke) N Denne undersøkelsen2783


Laste ned ppt "27.10.2008 08:39 www.questback.com Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund 1 Svarlogg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google