Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

27.10.2008 08:39 www.questback.com Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund 1 Svarlogg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "27.10.2008 08:39 www.questback.com Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund 1 Svarlogg."— Utskrift av presentasjonen:

1 27.10.2008 08:39 www.questback.com Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund 1 Svarlogg

2 27.10.2008 08:39 www.questback.com Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund 2 1. Ditt arbeidsforhold 1Privat praksis med tilskudd 2Privat praksis uten tilskudd 3Ansatt 4Kombinasjon av flere forhold 5Annet N Denne undersøkelsen2772

3 27.10.2008 08:39 www.questback.com Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund 3 2. Hvilke temaer har du vært i kontakt med NFF om? 1Inntekts- og arbeidsforhold 2Fag og kurs 3Ditt medlemskap 4Annet N Denne undersøkelsen2630

4 27.10.2008 08:39 www.questback.com Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund 4 3. Sett kryss for de deler av NFF du har vært i kontakt med i 2008. Angi hvor tilfreds du totalt sett var med kontakten på en skal fra én til fem, hvor én er svært misfornøyd og fem er svært fornøyd. 1Lokalavdeling 2Faggruppe 3Lokalt tillitsvalgte 4PFG 5UFF 6Sekretariatet 7Sentralstyret og rådene N Lokalavdeling1012 Faggruppe987 Lokalt tillitsvalgte1009 PFG324 UFF235 Sekretariatet1050 Sentralstyret og rådene498

5 27.10.2008 08:39 www.questback.com Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund 5 3.1 Lokalavdeling 11 22 33 44 55 N Denne undersøkelsen1012

6 27.10.2008 08:39 www.questback.com Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund 6 3.2 Faggruppe 11 22 33 44 55 N Denne undersøkelsen987

7 27.10.2008 08:39 www.questback.com Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund 7 3.3 Lokalt tillitsvalgte 11 22 33 44 55 N Denne undersøkelsen1009

8 27.10.2008 08:39 www.questback.com Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund 8 3.4 PFG 11 22 33 44 55 N Denne undersøkelsen324

9 27.10.2008 08:39 www.questback.com Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund 9 3.5 UFF 11 22 33 44 55 N Denne undersøkelsen235

10 27.10.2008 08:39 www.questback.com Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund 10 3.6 Sekretariatet 11 22 33 44 55 N Denne undersøkelsen1050

11 27.10.2008 08:39 www.questback.com Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund 11 3.7 Sentralstyret og rådene 11 22 33 44 55 N Denne undersøkelsen498

12 27.10.2008 08:39 www.questback.com Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund 12 4. Hvor tilfreds var du med tiden du måtte bruke for å få svar? Angi hvor tilfreds du totalt sett var med kontakten på en skal fra én til fem, hvor én er svært misfornøyd og fem er svært fornøyd. 1Lokalavdeling 2Faggruppe 3Lokalt tillitsvalgte 4PFG 5UFF 6Sekretariatet 7Sentralstyret og rådene N Lokalavdeling911 Faggruppe880 Lokalt tillitsvalgte893 PFG283 UFF207 Sekretariatet1000 Sentralstyret og rådene477

13 27.10.2008 08:39 www.questback.com Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund 13 4.1 Lokalavdeling 11 22 33 44 55 N Denne undersøkelsen911

14 27.10.2008 08:39 www.questback.com Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund 14 4.2 Faggruppe 11 22 33 44 55 N Denne undersøkelsen880

15 27.10.2008 08:39 www.questback.com Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund 15 4.3 Lokalt tillitsvalgte 11 22 33 44 55 N Denne undersøkelsen893

16 27.10.2008 08:39 www.questback.com Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund 16 4.4 PFG 11 22 33 44 55 N Denne undersøkelsen283

17 27.10.2008 08:39 www.questback.com Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund 17 4.5 UFF 11 22 33 44 55 N Denne undersøkelsen207

18 27.10.2008 08:39 www.questback.com Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund 18 4.6 Sekretariatet 11 22 33 44 55 N Denne undersøkelsen1000

19 27.10.2008 08:39 www.questback.com Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund 19 4.7 Sentralstyret og rådene 11 22 33 44 55 N Denne undersøkelsen477

20 27.10.2008 08:39 www.questback.com Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund 20 5. Hvor tilfreds er du med den informasjon NFF formidler på internett? Sett kryss ved nettstedene du har besøkt og angi hvor tilfreds du totalt sett er på en skal fra én til fem, hvor én er svært misfornøyd og fem er svært fornøyd. 1Hovedsiden www.fysio.no 2Din lokalavdeling 3Faggruppenes sider 4PFG 5UFF 6Tidsskriftet www.fysioterapeuten.no N Hovedsiden www.fysio.no2528 Din lokalavdeling1424 Faggruppenes sider1359 PFG498 UFF312 Tidsskriftet www.fysioterapeuten.no1992

21 27.10.2008 08:39 www.questback.com Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund 21 5.1 Hovedsiden www.fysio.no 11 22 33 44 55 N Denne undersøkelsen2528

22 27.10.2008 08:39 www.questback.com Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund 22 5.2 Din lokalavdeling 11 22 33 44 55 N Denne undersøkelsen1424

23 27.10.2008 08:39 www.questback.com Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund 23 5.3 Faggruppenes sider 11 22 33 44 55 N Denne undersøkelsen1359

24 27.10.2008 08:39 www.questback.com Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund 24 5.4 PFG 11 22 33 44 55 N Denne undersøkelsen498

25 27.10.2008 08:39 www.questback.com Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund 25 5.5 UFF 11 22 33 44 55 N Denne undersøkelsen312

26 27.10.2008 08:39 www.questback.com Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund 26 5.6 Tidsskriftet www.fysioterapeuten.no 11 22 33 44 55 N Denne undersøkelsen1992

27 27.10.2008 08:39 www.questback.com Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund 27 6. Når NFF skal nå deg som medlem med et viktig budskap, for eksempel om en ny kursrekke, hvordan rangerer du da viktigheten (forstått som det du foretrekker) av følgende kanaler. Ranger som over hvor én er uviktig og fem er svært viktig. 1www.fysio.no 2Månedlig nyhetsbrev fra NFF 3Brevpost 4Tidsskriftet Fysioterapeuten 5Publikasjoner fra lokalavdeling 6Informasjon fra tillitsvalgte 7Informasjon fra kolleger 8Annet N www.fysio.no2376 Månedlig nyhetsbrev fra NFF2378 Brevpost1897 Tidsskriftet Fysioterapeuten2564 Publikasjoner fra lokalavdeling1938 Informasjon fra tillitsvalgte1853 Informasjon fra kolleger1978 Annet617

28 27.10.2008 08:39 www.questback.com Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund 28 6.1 www.fysio.no 11 22 33 44 55 N Denne undersøkelsen2376

29 27.10.2008 08:39 www.questback.com Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund 29 6.2 Månedlig nyhetsbrev fra NFF 11 22 33 44 55 N Denne undersøkelsen2378

30 27.10.2008 08:39 www.questback.com Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund 30 6.3 Brevpost 11 22 33 44 55 N Denne undersøkelsen1897

31 27.10.2008 08:39 www.questback.com Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund 31 6.4 Tidsskriftet Fysioterapeuten 11 22 33 44 55 N Denne undersøkelsen2564

32 27.10.2008 08:39 www.questback.com Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund 32 6.5 Publikasjoner fra lokalavdeling 11 22 33 44 55 N Denne undersøkelsen1938

33 27.10.2008 08:39 www.questback.com Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund 33 6.6 Informasjon fra tillitsvalgte 11 22 33 44 55 N Denne undersøkelsen1853

34 27.10.2008 08:39 www.questback.com Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund 34 6.7 Informasjon fra kolleger 11 22 33 44 55 N Denne undersøkelsen1978

35 27.10.2008 08:39 www.questback.com Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund 35 6.8 Annet 11 22 33 44 55 N Denne undersøkelsen617

36 27.10.2008 08:39 www.questback.com Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund 36 7. Hvis du kunne disponere en million kroner i NFFs system, hvor ville du prioritert å legge denne ekstra innsatsen? Sett kryss ved fire alternativer. 1Lavere kontingent 2Mer ressurser til sekretariatet 3Mer ressurser til lokalavdelinger 4Flere politikere i lønnede verv 5Mer kjøp av ekstern hjelp 6Gjøre NFF mer synlig i media lokalt og sentralt 7Mer ressurser til sentrale forhandlinger om lønn og takster 8Mer ressurser til arbeidet med offentlig godkjent spesialistordning 9Annet N Denne undersøkelsen2726

37 27.10.2008 08:39 www.questback.com Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund 37 8. I hvilken grad oppfatter du totalt sett at NFF ivaretar dine interesser som fysioterapeut? Svar én for svært dårlig og fem for svært godt. 11 22 33 (Middels/vet ikke) 44 55 N Denne undersøkelsen2783


Laste ned ppt "27.10.2008 08:39 www.questback.com Medlemsundersøkelse Norsk Fysioterapeutforbund 1 Svarlogg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google