Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nyere avgjørelser fra HR Rt. 1998 s. 728 (§ 24.2) Rt. 1999 s. 440 ( § 63) Rt. 1999 s. 1353 (§ 57,§ 66 nr.5) Rt. 2001 s. 683 (§ 21) Rt. 2002 s. 127 (§19)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nyere avgjørelser fra HR Rt. 1998 s. 728 (§ 24.2) Rt. 1999 s. 440 ( § 63) Rt. 1999 s. 1353 (§ 57,§ 66 nr.5) Rt. 2001 s. 683 (§ 21) Rt. 2002 s. 127 (§19)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nyere avgjørelser fra HR Rt. 1998 s. 728 (§ 24.2) Rt. 1999 s. 440 ( § 63) Rt. 1999 s. 1353 (§ 57,§ 66 nr.5) Rt. 2001 s. 683 (§ 21) Rt. 2002 s. 127 (§19) Rt. 2003 s. 92 (fal. § 15-1) Rt. 2003 s. 144 (§ 19) Rt. 2003 s. 198 (§ 61.2) Rt. 2003 s. 203 (§ 61.2) Rt. 2004 s. 777 (§ 18.1) HR-dom 2006-06-20 (§ 19)

2 Avdødes boslodd Gjenlevendes boslodd II. Deling etter arveloven: Avdødes særeie + = DØDSBOET Arving 1Arving 2Arving 3 I. Deling etter ekteskapslovens § 77: SAMMENSATT SKIFTE

3 Dødsfall arvefall dødsbo (arvingene eier en lodd i boet) skifte skifte arvingene blir eiere av den enkelte eiendel HVA SKJER VED DØDSFALLET?

4 ARVELOVEN SKIFTELOVEN (§ 124) arving ektefelle loddeier arving legatar ”Arving” betyr forskjellige ting i arvelov og skiftelov

5 Forholdet mellom legalarv og testamentsarv: Hovedregel: Fri testasjonsadgang, § 48 Unntak: 1.Minstearv for ektefelle, §§ 6 og 7 2.Forloddsrett, § 36, jfr. § 37 3.Livsarvingens pliktdel, § 29

6 Første arvegangsklasse Barn Barnebarn Annen arvegangsklasse Tredje arvegangsklasse Far F Mor Søsken Nevø/ nieser Morfar Mormor Tanter og onkler Tanter og onkler Tanter og onkler Tanter og onkler Kus iner og fette re Oldeforeldre arver ikke stopp § 1 § 2 § 3 stopp Arvelater

7 Arvetavlens grunnprinsipper Mellom arvegangsklassene Ingen i en fjernere arvegangsklasse (parentel) tar arv så lenge det er en arving i en nærmere arvegangsklasse Innenfor hver arvegangsklasse  Likhetsgrunnsetningen (Barn til arvelateren arver likt osv)  Enhver utelukker sine barn fra å ta arv  Er en arveberettiget død, trer hans etterkommere inn som arving (Representasjonsgrunnsetningen)  I representasjonstilfellene fordeles arven etter linjer (og ikke etter holder), jfr. uttrykksmåten "grein" i loven

8 Sentrale rettigheter for gjenlevende ektefelle: Boslodd el. § 77 Arverett – vanlig og minstearv §§ 6 og 7 Naturalutleggsrett sl. § 63 Uskifte, kap. III Gjensidig testament §§ 49, 57.3, 58 og 67 Rett til forsikring, FAL § 15-1 annet ledd …… HVILKE RETTIGH. KAN IKKE FRATAS? SE SIRKLER

9 § 48 første ledd: ”Den som har fylt 18 år kan i testament fastsetje kva som skal gjerast med det han let etter seg når han døyr.” Dødsdisposisjon (testament i vid forstand) (Disposisjoner som tar sikte på å fordele arvelaterens eiendeler etter hans/hennes død) Vanlige dødsdisp. Arvepakter Dødsgaver (testament i snever f.)(§56)(§§ 35 og 53) ugjenkalleligegjenkallelig (§ 57)

10 skrive under vedkjenne § 49.1 Når ikkje anna er fastsett i dette kapitlet, skal testament gjerast skriftleg med to vitner som testator har godtatt og som er til stades saman og veit at dokumentet skal vere testament. Testator skal, medan dei er til stades, skrive under dokumentet eller vedkjenne seg underskrifta. Vitna skal skrive namna sine på dokumentet medan testator er til stades og etter hans ønske. Stilltiende vedkjenning er normalt nok, Rt. 1991 s. 48. Kan stå øverst og komme først i tid, Rt. 1996 s. 98 (men da kreves uttrykkelig vedkjenning) FORMKRAVENE VED TESTAMENT

11 Til første kursdag i Familie- og arverett:  Eksamensoppgave høsten 2001, HHH- oppgave spørsmål 2 og 3. Finnes i ”Familie- og arverett, Oppgaver og emneoversikter ” Institutt for privatrett, Stensilserie B, nr. 35 2005, s. 97-98.  Eksamensoppgave Vår 1993 del I (1. avd.) spørsmål 1a og 1b, og 2a og 2b. Finnes i Institutt for privatretts stensilseire, s. 68. Finnes i Institutt for privatretts stensilseire, s. 68.


Laste ned ppt "Nyere avgjørelser fra HR Rt. 1998 s. 728 (§ 24.2) Rt. 1999 s. 440 ( § 63) Rt. 1999 s. 1353 (§ 57,§ 66 nr.5) Rt. 2001 s. 683 (§ 21) Rt. 2002 s. 127 (§19)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google