Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte i samhandlingsnettverket kommunene og St. Olavs Hospital Tema – Barn og unge Nye reviderte retningslinjer mellom St. Olavs Hospital og kommunene Ved.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte i samhandlingsnettverket kommunene og St. Olavs Hospital Tema – Barn og unge Nye reviderte retningslinjer mellom St. Olavs Hospital og kommunene Ved."— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte i samhandlingsnettverket kommunene og St. Olavs Hospital Tema – Barn og unge Nye reviderte retningslinjer mellom St. Olavs Hospital og kommunene Ved kommuneoverlege i Trondheim Leif Vonen Overvekt hos barn - FamilY Ved overlege Rønnaug Ødegaard Hva skjer på barneområdet? Ved Kirsten Walther og Torleif Hugdahl, begge BUK

2 Hovedstrategi ekstern samhandling barn og ungdom Felles retningslinjer for alle barn og unge i spesialisthelsetjenesten Felles retningslinje for Individuell plan Diagnoserettede retningslinjer/pasientforløp tilgjengelig på nett.

3 Redusert egenmestring/ bekymring Gjenvunnet egenmestring/ redusert bekymring Pasientens ”forløp” Kontroll Vurdering Diagnostikk Kontroll Behandling Dette er pasientforløpet for pasienten. Det inneholder faglige tiltak, service, ventetid, forflytning mm Begrepet forløp er verdinøytralt. Alle pasienter er i et forløp, ikke alle forløp er gode faglige, pasientopplevd, servicemessig etc For pasienten er pasientforløpet virkeligheten ……

4 Forløpsarbeid Gjensidig respekt Faglig og arbeidsmessig aksept Verdsette hverandres kompetanse Ansvarsfordeling

5 Standardisert pasientforløp Et standardisert pasientforløp er implementering av en dokumentert beskrivelse av et planlagt pasientforløp for en definert diagnosegruppe, forankret i faglig evidens og koplet til effektiv ressursutnyttelse og målbare resultater. I det beskrevne pasientforløp inngår både kliniske og ikke-kliniske prosedyrer, tid og samhandling Målsetning med forløpsprosjektet er å beskrive og dokumentere det standardiserte forløpet og forberede implementeringen

6 Verdi for pasienten Verdien for pasient og familie vil være større grad av kvalitetssikret, forutsigbart og helhetlig pasientforløp. –Forutsigbarhet i pasientforløpet. –Bedre rutiner for pasientgruppa spesielt på poliklinikken. –Bedre rutiner ift. involvering og samhandling med 1.linjetjenesten, spesielt fastlegene. –Kvalitetsheving av behandling gjennom økt kompetanse innen klinikken og i 1.linjetjenesten.

7 Forløpsarbeid hvor Barne- og ungdomsklinikken er innvolvert Epilepsi fullført. Obstipasjon ferdigstilles våren-11 Erhvervete hjerneskader ferdigstilles sommeren-11 Ventilasjonsstøtte ferdigstilles sommeren-11 Barn skadet av morsrusmiddelbruk i svangerskapet uklar ferdigstillelse


Laste ned ppt "Møte i samhandlingsnettverket kommunene og St. Olavs Hospital Tema – Barn og unge Nye reviderte retningslinjer mellom St. Olavs Hospital og kommunene Ved."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google