Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Markedsføring, motivasjon og samarbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Markedsføring, motivasjon og samarbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Markedsføring, motivasjon og samarbeid

2 Motivasjon og markedsføring
Motivasjon – nøkkelord for omfang og kvalitet. Motivere lagsmedlemmer til å få lyst til å delta på kurs, studieringer og seminarer Markedsføring er av stor betydning for at medlemmene skal ha mulighet til å delta på kurs eller studiering Markedsføring av organisasjonen Rekruttere nye medlemmer til laget Entusiasme og tro på at studievirksomhet er en av de viktigste faktorene for organisasjonsutvikling og opplevelsen av tilhørighet er nøkkelord. Fornøyde kursdeltakere motiverer både medlemmer og andre interesserte til å delta på både lignende og andre aktiviteter i lagets regi. Markedsføring tilbudene er også av stor betydning for at medlemmene skal ha mulighet til å delta på et kurs eller i en studiering. Gode studietiltak bidrar til å markedsføre din organisasjon, og er et effektivt virkemiddel for å rekruttere nye medlemmer til laget.

3 Motivasjon er et ønske Hvem du er Hvem du ønsker å være

4 Aktuelle markedsføringskanaler
”Munn til munn”-metoden Skiftlig invitasjon Oppslag i butikken eller andre sentrale møteplasser Telefon E-post Brev Informasjonsskriv om alle aktiviteter i laget Annonse i lokalavisen Informasjon på lagsmøter, trimgrupper og andre steder med aktivitet Lokal- og nærradio Sosiale medier Munn til munn er ofte den som virker sterkest, og dessuten er den gratis! En skriftlig invitasjon må være spennende og motiverende Infoskriv: f.eks hvert halvår Annonse kan ofte være dyrt, men mange aviser har gratis annonseplass for frivillige organisajsoner

5 Målgruppe Hvem er målgruppen som vi søker som deltakere?

6 Samarbeid… Gruppearbeid 4 Hvordan motivere og markedsføre for å ta i bruk de 2 oppleggene vi har laget? Aktuelle samarbeidspartnere?

7 Årshjul og veien videre

8 Hvor står vi? Hva er Diabetesforbundet uten de tillitsvalgte?
De tillitsvalgte er den største ressursen vi har! Hvor mange ressurser blir utnyttet?

9 Hva vil vi? Hva vil Diabetesforbundet med sine tillitsvalgte?
Skriv opp på tavle – flip-over hva vi vil…

10 Hvordan skal de tillitsvalgte få kunnskap om hva de skal gjøre?
I de tillitsvalgte forvalter Diabetesforbundet store verdier ”Skal man drive med takst av innbo i et hus, er det greit å ha nøkkel til døra” (Kjell Inge Røkke) Våre tillitsvalgte får/kan få kunnskap i form av Materiell Retningslinjer Oppfølging Kurs Skal vi bruke de tillitsvalgte må de ha kompetanse

11 Organisering Kursadmin 2012 – verktøy for registrering og rapportering
Opplæringsteam i sekretariatet Studieleder Fylke Studieleder/kontakt Lokallag Lærings- og mestringsutvalget Kursadmin 2012 – verktøy for registrering og rapportering Sterke fylkesledd gir sterke lokalledd Hvordan går vi frem? - Følge opp studieledere - Utvikle verktøy

12 Grunnkurs for tillitsvalgte
Kvalitetssikring – felles kunnskapsplattform Styres sentralt Avholdes etter årsmøtene Rettet mot nye tillitsvalgte Sekretariat + sentralstyret Nettkurs + fysisk samling Kun nettkurs ”Ny innsikt gir mulighet for ny utsikt” (Finsk ordtak) Innhold Grunnkurs Hva er organisasjonskunnskap Forbundets historie Organiseringen av Diabetesforbundet i dag Aktiviteter og møteplasser Diabetesforbundet som samfunnspolitisk aktør Hvordan gjøre Diabetesforbundet synlig i lokalsamfunnet Styret – sammen er i sterke! Frivillig arbeid – en plass for alle Med Diabetesforbundet inn i fremtiden Hva skjer når du kommer tilbake til laget? Gode gruppearbeid som fremmer kreativitet, refleksjon og gir trygghet på egen rolle som tillitsvalgt.

13 2 årshjul Rutiner (og verktøy) på plass Utvikling av grunnkurs
2012 Rutiner (og verktøy) på plass Utvikling av grunnkurs Bygge studielederapparatet Fylkesstudielederkurs 2013  2-3 grunnkurs Nettkurs valgkomité Fylkesstudielederkurs (form?) Annet ? ? ? VK ÅM

14 Hva skjer så? Hva gjør vi når vi kommer hjem?

15 Evaluering

16


Laste ned ppt "Markedsføring, motivasjon og samarbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google