Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 HELSEPSYKOLOGI STRESS OG HELSE (2) Hva er helse Hva er stress Hva er sammenhengen mellom stress og helse Roald Bjørklund, Høst-2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 HELSEPSYKOLOGI STRESS OG HELSE (2) Hva er helse Hva er stress Hva er sammenhengen mellom stress og helse Roald Bjørklund, Høst-2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 HELSEPSYKOLOGI STRESS OG HELSE (2) Hva er helse Hva er stress Hva er sammenhengen mellom stress og helse Roald Bjørklund, Høst-2003

2 2 HELSE Fravær av sykdom, skade og belastning Nærvær av trivsel, velvære og vekst Omfatter dimensjonene: – Fysiologisk, biologisk – Psykologisk – Sosialt

3 3 STRESS-BEGREPET Stimulus Respons Individ-miljø interaksjon, transaksjon mellom person og miljø (Lewin, 1944; Lazarus, 1991, 1998)

4 4 Generelle Adaptasjons syndromet (GAS)

5 5 Transaksjonistisk stress modell

6 6 Personen som tar initiativ til separasjon har færre stress-symptomer og bedre immunfunksjon enn den andre partneren Personen som tar initiativ til separasjon har færre stress-symptomer og bedre immunfunksjon enn den andre partneren (Kiecolt-Glaser, 1988) Separasjon og immunfunksjon

7 7 Stress skaper stress

8 8 Stress og Helse Rubonis & Bickman (1991): Metastudie av 52 naturkatastrofer – Flom – Orkan – Brann Naturkatastrofene resulterte i 17 % økning av psykologiske lidelser i form av angst og depresjon

9 9 Voldtekt og helse-effekter

10 10 Post-traumatisk stress (PTSD) 6 år etter voldtekt: 25 % med PTSD Kvinner tidligere utsatt for voldtekt viste 3 ganger høyere forekomst av PTSD Traumer utløst av menneskelige handlinger (krig, voldtekt, tortur) resulterer i mer alvorlig PTSD enn naturkatastrofer

11 11 Post-traumatiske stress lidelser (PTSD) – kjennetegn: Utløst av traume Gjenopplevelse Følelsesmessig avflatning, følelsesløshet Tilleggs symptomer Varighet Signifikante livsendringer

12 12 Gjenopplevelse i tanker, følelser og samtaler i tanker, følelser og samtaler trenger seg på i nye situasjoner (flashbacks) trenger seg på i nye situasjoner (flashbacks) i drømmer og mareritt i drømmer og mareritt i forvirrete tilstander i forvirrete tilstander

13 13 Følelsesløshet, avflatning Føler seg avsondret fraomverdenen Føler seg avsondret fra omverdenen Interesseløshet Interesseløshet Uten evne til å føle glede Uten evne til å føle glede Føler ikke nærhet, ømhet eller seksualitet til andre Føler ikke nærhet, ømhet eller seksualitet til andre

14 14 Tilleggs symptom (2 nye) Skvettenhet Skvettenhet Hyperaktivitet Hyperaktivitet Søvnforstyrrelser Søvnforstyrrelser Skyldfølelse Skyldfølelse Hukommelsesvansker, Hukommelsesvansker, konsentrasjonsvansker konsentrasjonsvansker Unngåelsesreaksjoner Unngåelsesreaksjoner Hyper-følsomhet ovenfor forhold Hyper-følsomhet ovenfor forhold fra hendelsen fra hendelsen

15 15 Annet Tilstandens varighet > 1 mnd Signifikante livsendringer – vesentlige skadevirkninger på personens sosiale, arbeidsmessige eller på andre sentrale funksjonsområder

16 16 PTSD gir sårbarhet Kvinner med PTSD Dobbelt risiko for depressiv tilstand Tre-doblet risiko for alkoholproblemer (Bresalau et al. 1997) Aktualiserer nødvendigheten av intervensjon i forhold til PTSD (Yule, 2000)

17 17 Stress reduserer immunforsvar Studie av 90 nygifte ektepar viste sammenheng mellom fiendtlig innstilling under diskusjon og svekkelse av immunfunksjon i løpet av påfølgende 24 timer (Janice Kiecolt-Glaser, 1998)

18 18 STRESS Sårbarhetsfaktorer Beskyttelsesfaktorer

19 19 Sårbarhetsfaktorer Mangelfullt sosialt nettverk Dårlige mestringsevner Engstelighet (nevrotisisme) Pessimistisk livsholdning

20 20 Beskyttelsesfaktorer Sosial støtte Mestring – Problemfokusert – Emosjonsfokusert Hardhauser (Suzanne Kobasa, 1985) – 3 C’er: commitment – control – challenge Self-efficacy (Bandura, 1977) Optimime (Chang, 1998)

21 21 Mestrings strategier (Folkman & Lazarus, 1988) Problemfokusert – Planlegging – Aktiv mestring og problemløsning – Hindre kompetitiv aktivitet – Utvikle selvbeherskelse – Selvsikker tilnærming

22 22 Emosjons-fokusert mestring Positiv fortolking Akseptering Benekte ¨Skyve vekk Unngå – flykte Ønsketenking Kontroll av følelsene

23 23 Sosial støtte Gir identitet og mening Reduserer ensomhet Støtte fra andre i vanskelige situasjoner Korreksjon fra andre motvirker uheldig adferd

24 24 Sosial støtte og immunfunksjon

25 25 Omfanget av sosial støtte

26 26 Forpliktende samtaler Samtaler om kritiske livshendelser viste bedret immunfunksjon blant studenter sammenlignet med studenter som snakket om dagligdagse forhold Eksperimentgruppen hadde 50 % færre kontakter med helsetjenesten de påfølgende 6 mnd (Pennebarker, 1995)

27 27 Stressmestring Følelsesmessig stresshåndtering kan gi effekter under store påkjenninger som gisseltaking Følelsesmessig mestring kan inkludere: – Pusteøvelser – Muskelavslapning – Hindre uønskede tanker – Stimulere hyggelige fantasier

28 28 Stresshåndtering ved gisseltaking

29 29 Stressmestring gjennom pusteøvelser

30 30 Stresshåndtering og immunfunksjon Kiecolt-Glaser (1985) trente eldre mennesker i å benytte avslapningsteknikker for å redusere stress, dette førte til bedring av immunsystemet, mens kontroll- personene ikke fikk bedring av immunsystemet. Kiecolt-Glaser (1985) trente eldre mennesker i å benytte avslapningsteknikker for å redusere stress, dette førte til bedring av immunsystemet, mens kontroll- personene ikke fikk bedring av immunsystemet.

31 31 Pessimisme og sykdom Studenter med pessimistisk attribusjonsstil rapporterer flere sykdomstegn og besøker helsesetra oftere enn studenter med optimistisk attribusjonsstil (Seligman og medarb. 1988) Studenter med pessimistisk attribusjonsstil rapporterer flere sykdomstegn og besøker helsesetra oftere enn studenter med optimistisk attribusjonsstil (Seligman og medarb. 1988) 35 års oppfølgingsstudie viste at menn med pessimistisk attribusjonsstil som 25-åringer, hadde større risiko for å utvikle fysiske sykdommer i de etterfølgende år 35 års oppfølgingsstudie viste at menn med pessimistisk attribusjonsstil som 25-åringer, hadde større risiko for å utvikle fysiske sykdommer i de etterfølgende år

32 32 Relasjon livshendelser, stress og 3. variabeler

33 33 Stress og helse Søk sosial støtte Søk personer hvor du kan gjennomføre forpliktende samtaler Delta i hobbypreget aktivitet ved siden av studiene En god latter er helsebringende Planlegging er ’halve jobben’


Laste ned ppt "1 HELSEPSYKOLOGI STRESS OG HELSE (2) Hva er helse Hva er stress Hva er sammenhengen mellom stress og helse Roald Bjørklund, Høst-2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google