Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GJELDENDE RETNINGSLINJER SESONGEN 2015.  En ny sesong nærmer seg. For å unngå ev. misforståelser og klager skal gjeldende retningslinjer følges.  Skulle.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GJELDENDE RETNINGSLINJER SESONGEN 2015.  En ny sesong nærmer seg. For å unngå ev. misforståelser og klager skal gjeldende retningslinjer følges.  Skulle."— Utskrift av presentasjonen:

1 GJELDENDE RETNINGSLINJER SESONGEN 2015

2  En ny sesong nærmer seg. For å unngå ev. misforståelser og klager skal gjeldende retningslinjer følges.  Skulle det oppstå situasjoner hvor en føler seg urettferdig behandlet, ta det opp med den det gjelder om det så er dommerkollega – RFK - NFF – veileder - klubb. En enkel regel kan være å snakke med den det gjelder istedenfor å snakke om den det gjelder.  Brudd på gjeldende retningslinjer kan i alvorlige tilfeller føre til at dommer blir fratatt oppdrag. Flere alvorlige brudd kan i verste fall få konsekvenser for din hobby som fotballdommer.

3 90 min før kampstart  AD Oddsen Ligaen (2. div menn)  AD Toppserien kvinner  Dommer og AD 1. div kvinner 75 min før kampstart  Dommer og AD 3. div menn 60 min før kampstart  Dommer og AD 2. div kvinner  Dommer og AD 4. div menn  Dommer og AD G19 Elite 45 min før kampstart:  Senior kamper ferdig kledd 30 min før kampstart  Aldersbestemt klasser ferdig kledd 3 timer før kampstart  4. dommer Adeccoligaen menn  Toppserien kvinner

4  Ved dommertrio oppfordres dommer å sende SMS dagen før kamp til AD-ene og ev. oppsatt veileder med påminnelse om kamp og når og hvor vi møtes kampdagen.  Skulle man bli sen, er det viktig at man gir beskjed så tidlig som mulig til aktuelle aktører (hjemmelag/dommer(e)).

5  Vi oppfordrer dommer(e) og veileder(e) til å informere RFK (dommerkonsulent) dersom oppmøte ikke er i følge reglementet. RFK ser det viktig at disse opplysningene kommer til hende, slik at kretsen slipper klager fra kollegaer og lag.  I aldersbestemt fotball mellom 13 og 19 år er det viktig å huske på Fair Play møtet mellom dommer og begge lagledere/trenere. ◦ Husk 5 minutter regelen for gult kort aldersgruppene 13 til 16 år

6 AD Oddsen Ligaen 2. div menn: ◦ Forfall meldes via fiks, skal ikke byttes AD Toppserien: ◦ Forfall meldes via fiks, skal ikke byttes Dommer 3.- og 4. div menn: ◦ Forfall meldes via fiks, skal ikke byttes Dommer 1. div kvinner: ◦ Forfall meldes via fiks, skal ikke byttes Alle andre kamper: ◦ Forfall meldes via fiks ◦ Kan også ordne bytte selv med dommer som er rangert på samme nivå eller høyere ◦ Arrangørklubb skal ved internt bytte ikke belastes med vesentlig høyere dommerregning enn fra opprinnelig oppsatt dommer ◦ Bytte skal ALLTID meldes RFK

7  Det vil ikke bli akseptert at dommer melder forfall til kamp for så å melde interesse for en mer ”attraktiv” kamp.  Dobbelbooking av kamper er ikke tillatt, og dommer må gjøre seg kjent med hvilke kamper han/hun allerede har ved søk av forfallskamp.  Når mange forfall kan enkelte dager gå med dommere som dømmer 2 kamper på en dag, men kretsen jobber aktivt for å unngå dette.

8  Ved forfall mindre enn 4 dager før, oppfordres dommere til å hjelpe krets og ta en annen kamp som ligger tilgjengelig under ledige kamper.  Kamper tildelt av RFK/NFF har prioritet foran private turneringer.

9  Kjøregodtgjørelse : Antall kilometer føres på regning, det er ikke minimumssats, en km er en km. Reelle bompasseringer kan tas med iht. Statens Reiseregulativ.  Diett: Tas med når nødvendig fravær er over 6 timer. Ved diett skal klokkeslett for avreise og hjemkomst føres på dommeregningen. Husk at det ikke nytter å møte opp 15 minutter før kamp, og så skrive på regningen at dommer var der 45 minutter før kampstart. Klubber følger med når dommer møter opp.  Dommergodtgjørelse : Korrekt godtgjørelse for aktuell kamp. Dommer må gjøre seg kjent med honorar for gjeldende kamp.

10  Du kan ikke kreve kontant betaling fra klubbene, klubbene kan velge å betale via bank. Ved forsinket betaling, ta kontakt med klubb ev. RFK. Husk klubbene har betalingsfrist på 15 dager.  Ved oppsatt dommertrio oppfordres det til å reise sammen hvis praktisk mulig. Hoveddommer tar kontakt og avtaler hvem som kjører, og når/hvor de eventuelt skal møtes. Selv om hoveddommer tar kontakt, så trenger ikke han/hun være sjåføren – det avtales internt i teamet.

11  Det er krav til å gjennomføre fysisk test for dommere som er rangert til følgende oppdrag:  AD oppdrag i Oddsen Ligaen menn 2. div menn (vår og høst)  Dommer oppdrag i 3. div menn (vår og høst)  AD oppdrag i 3. div menn/Toppserien kvinner (vår)  Dommer oppdrag i 4. div menn/1. div kvinner (vår)  Dommer oppdrag i 5. div menn (vår)  Alle andre dommere som ønsker veiledere (vår)  NB: Oppfordre alle som ønsker å satse om å ta test både vår og høst

12  Dommere som ikke gjennomfører fysisk test vil bli fratatt kamper hvor det er krav om fysisk test inntil fysisk test er bestått.  Dersom man ikke består test i første forsøk for 3 div og 2 div AD, så vil man få karantene i første serierunde man er oppsatt.

13  Fra 2015 har RFK krav til bestått teoretisk test for å dømme følgende nivåer:  2 divisjon assistentdommer  3 divisjon hoveddommer  4 divisjon hoveddommer

14  Det er ikke et krav i 2015 for å bestå teori test for andre nivåer, men vi vil bruke resultatene som følgende:  Med resultatene kan vi generere en rapport som kan hjelpe oss til å finne gode emner for kurs.  Det vil være med som en del av totalvurderingen i henhold til rangering.  Noen dommere kan bli kontaktet fra Dommerkomiteen om å sette seg inn i reglene dersom antall feil blir for mange.  Mulighet til å delta på RFK høstsamling ved bestått teori test samt den fysiske.

15  Året 2014 var det mange kamprapporter som IKKE var lastet opp i FIKS  Kamprapporten er viktig dokument for RFK  Tas vare på HELE sesongen – også etter lastet opp i FIKS  Dommer er ansvarlig får å ta vare på og fylle inn korrekt informasjon etter kamp på selve rapport og i FIKS  Har 4 dager på seg fra kamp er spilt til rapport skal være ferdig  Får man ikke til å laste opp i FIKS, send da rapport til krets enten som vedlegg i epost, faks eller vanlig post.  Må ene laget fylle ut spillerinformasjon manuelt på kampkort, SKAL rapporten sendes til RFK

16  Presse – lokal radio og lokal TV : Vær varsom med ev. uttalelser til media. Det kan være lokal avis – lokal radio – lokal TV.  Skulle media be om uttalelser etter kamp, kan det være lurt å be de vente 10-15 min, slik at en kan få tenke gjennom aktuelle situasjoner, ev. diskutere med AD-ene og veileder hvis oppsatt. Vær ærlig.  Husk det er kun dommer og ikke AD-ene som skal uttale seg til media vedr. situasjoner oppstått i kamp.  Facebook og Twitter: Tenk nøye gjennom hva som blir lagt ut på sosiale medier. Vær lojal ovenfor dommerkolleger – veiledere – RFK og NFF. Kritiser heller ikke klubber, trenere, lagledere og supportere.

17  Som dommer bør man være varsom med å gå i supporterutstyr eller være en del av supportergjeng for eventuelle lag man skal være dommer, assistentdommer og/eller 4 dommer. Med dagens mediaverden kan bilde/tekst (facebook, twitter, nettside etc) lett bli fanget opp og bli brukt mot deg i din dommergjerning. Viktig også med oppførsel som nevnt i punkt ovenfor – vær lojal. Dommerutvalget kan fjerne dommer fra et eller flere oppdrag dersom dommerutvalget mener integriteten til vedkommende dommer kan være brutt.

18 FADDERE: Ta kontakt med dommer senest en dag før kamp skal spilles. Avtal når og hvor en skal møtes. Det oppfordres også at fadder tar ny kontakt med dommer når veilederrapport er sendt. Rapporten skal sendes senest en uke etter at kamp er spilt. Regninger skal sendes RFK en gang pr. måned. Ved ev. forfall avtal ny kamp med dommer. Hvis det ikke lar seg gjøre, ta kontakt med rekrutteringsdommeransvarlig ev. ordne ned ny fadder og gi melding til rekrutteringsdommeransvarlig: Henning Furu Verstegen (sør/midt) og Arve Fløysvik (nord).

19 VEILEDERE: Her er det oppsett som gjelder, men dommer oppfordres til å ta kontakt med veileder. Rapporten skal sendes senest en uke etter at kamp er spilt. Regninger skal sendes RFK en gang pr. måned. Ved ev. forfall, avtal ny kamp med dommer. Hvis det ikke lar seg gjøre, ta kontakt med veilederansvarlig ev. ordne med ny veileder og gi melding til veilederansvarlig: Arve Fløysvik.

20 Til slutt en liten påminnelse. Tenk på hvordan vi oppfører oss både på og utenfor banen. Vi respekt og forståelse ovenfor:  kolleger og veiledere  RFK – NFF  klubber  spillere  trenere og lagledere  supportere

21


Laste ned ppt "GJELDENDE RETNINGSLINJER SESONGEN 2015.  En ny sesong nærmer seg. For å unngå ev. misforståelser og klager skal gjeldende retningslinjer følges.  Skulle."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google