Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Grafikkrapport UiO. SHOT 2014 2 Svarandel SHoT 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Grafikkrapport UiO. SHOT 2014 2 Svarandel SHoT 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Grafikkrapport UiO

2 SHOT 2014 2 Svarandel SHoT 2010

3 Norge største undersøkelse om studenters helse og trivsel 13.663 svarte på undersøkelsen Svarprosent: 29% SHoT 2014

4 4

5 5

6 Tema i undersøkelsen

7 Tilfredshet med studiebyen totalt (%) 7 Hvor fornøyd er du med byen du studerer i når det gjelder...?

8 Tilfredshet med studiebyen totalt (%) 8 Hvor fornøyd er du med byen du studerer i når det gjelder...?

9 9 Tilfredshet med forhold i studiebyen (skalagj.snitt 0-100) Hvor fornøyd er du med byen du studerer i når det gjelder...? Tilfredshet med studiebyen. Gj.snitt 0 - 100. UiO HF UiO JF UiO MN UiO MF UiO OD UiO SV UiO TF UiO UV UiO Kulturtilbudet 828482778076828185 Kollektivtilbudet 81 80788078838682 Utelivstilbudet 76 74 72777080 Studentmiljøet 645962696567645765 Boligtilbudet 454446 4855453642 Studiebyen totalt 747274 7574777176

10 10 Tilfredshet med forhold i studiebyen (skalagj.snitt 0-100) Tilfredshet med studiebyen. Gj.snitt 0 - 100. Total SiO SiB SiT samskipnaden SiÅs SiNoT SISOF SiH SSH SiHa UiO HiOA Rest SiO UiB HiB Rest SiB NTNU HiST Rest SiT Kulturtilbudet 76807880736153685762638277808175 817874 Kollektivtilbudet 69806769525148 464235817880666869 7066 Utelivstilbudet 747577797660577055645976747678 74797879 Studentmiljøet 73657784748472846469 646367777678868077 Boligtilbudet 484549533165594954624645 4948515451 Studiebyen totalt 77748185757369786568647572738280798683 Hvor fornøyd er du med byen du studerer i når det gjelder...?

11 11 Trivsel med boforholdene (poeng 0 - 100) Hvor godt trives du med boligsituasjonen?

12 12 Trivsel med boforholdene (poeng 0 - 100) Hvor godt trives du med boligsituasjonen?

13 Deltakelse i fadderordning som ny student (%) 13 Deltok du i fadderordning eller lignende på ditt nåværende studieprogram da du var ny student?

14 Deltakelse i fadderordning som ny student (%) 14 Deltok du i fadderordning eller lignende på ditt nåværende studieprogram da du var ny student?

15 15 Opplevelse av fadderordningen (poeng 0 - 100) Hvordan opplevde du fadderordningen (eller lignende) når det gjelder.......? (Base: de som deltok helt eller delvis) De sosiale arrangementene Muligheten til å bli kjent med nye studenter Informasjonen du fikk om lærestedet Omfanget av alkohol/rus ifm. fadderordningen Fadderordningen totalt sett UiO 6975656469 HF UiO 657264 67 JF UiO 7476676271 MN UiO 7075696772 MF UiO 7078676170 OD UiO 7580736474 SV UiO 697564 67 TF UiO 7381736972 UV UiO 677661 65

16 Følte du deg godt mottatt på nåværende studieprogram da du var ny student? Fornøyd med mottakelse på studieprogram? (%) 16

17 Følte du deg godt mottatt på nåværende studieprogram da du var ny student? Fornøyd med mottakelse på studieprogram? (%) 17

18 Følte seg godt mottatt på nåværende studieprogram som ny student (%) 18

19 19 Deltakelse i frivillig studentengasjement (%) Har du et frivillig studentengasjement (for eksempel idrettslag, studentersamfund, studentpolitikk, linjeforeninger etc.)?

20 20 Deltakelse i frivillig studentengasjement (%) Har du et frivillig studentengasjement (for eksempel idrettslag, studentersamfund, studentpolitikk, linjeforeninger etc.)?

21 21 Oppfatning av studiet som meningsfullt (%) I hvilken grad opplever du studiet du går på som meningsfullt?

22 22 Oppfatning av studiet som meningsfullt (%) I hvilken grad opplever du studiet du går på som meningsfullt?

23 23 Forhold som kan oppleves å påvirke studiet negativt (% ofte) I hvilken grad opplever du at forholdene nedenfor påvirker ditt studie NEGATIVT? UiO Mann Kvinne HF UiO JF UiO MN UiO MF UiO OD UiO SV UiO TF UiO UV UiO Arbeidspresset på studiet - ofte 191422133812272418212 Press fra foreldre eller annen slekt om at du skal gjøre det bra - ofte 767107522886 Press fra medstudenter om at du skal gjøre det bra - ofte 73102253114604 Konsentrasjonsproblemer ift studiene eller undervisningen - ofte 2319252725201712212724 Problemer med å forstå forelesere eller undervisningen - ofte 54653664526 Uklare forventninger til deg som student - ofte 131214151492010142112 Mobbing fra medstudenter - ofte 0.10.00.10.0 0.80.0 Mobbing fra ansatte på studiestedet - ofte 0.0 0.10.0 0.40.0

24 24 Studieprogresjon (%) Følger du normert studieprogresjon (30 studiepoeng på et halvt år) på studieprogrammet du tar nå? Tidligere/hittil i studiet I inneværende semester

25 25 Studieprogresjon (%) Følger du normert studieprogresjon (30 studiepoeng på et halvt år) på studieprogrammet du tar nå? Tidligere/hittil i studiet I inneværende semester

26 Egenrapportert studiemestring (%) 26

27 Egenrapportert studiemestring (%) 27 For å måle studiemestring tok vi utgangspunkt i en norsk utgave av ’General Self-Efficacy Scale’ (Jerusalem & Schwartzer, 1992). Begrepet ’self- efficacy’ er hentet fra sosial læringsteori og er utviklet av Bandura (1977). ’Self-efficacy’ refererer til en persons tro på eller tillit til egen evne til å håndtere stress og møte ulike utfordringer. Enkelt sagt kan det sies å være en form for ’mestringstro’. Vi har formulert skalaen studiespesifikt, altså direkte mot opplevelsen av mestring på studiet. Skalaen består av 10 positivt ledete utsagn med en 4-punktsskala fra ’Helt galt (1)’ til ’Helt riktig (4)’. Snittskåren indikerer grad av mestring. Vi har definert en snittskår 2,5 & = 3,5 som høy mestring. Se q50 i spørreskjemaet.

28 28 Eksamensangst (%) Har du eksamensangst?

29 29 Eksamensangst (%) Har du eksamensangst?

30 30 Redsel for muntlige fremlegg (%) Er du redd for muntlige fremlegg eller å ta ordet i faglige sammenhenger?

31 31 Redsel for muntlige fremlegg (%) Er du redd for muntlige fremlegg eller å ta ordet i faglige sammenhenger?

32 32 Stryk (%) Har du strøket til eksamen etter at du begynte på høgskole/universitet?

33 33 Stryk (%) Har du strøket til eksamen etter at du begynte på høgskole/universitet?

34 34 Tid brukt på studiet (gjennomsnitt antall timer) Hvor mange timer brukte du anslagsvis på studiene i løpet av FORRIGE UKE?

35 35 Tid brukt på studiet (gjennomsnitt antall timer)

36 36 Bruk av prestasjonsfremmende medikament på studiet (% - forkortet skala) Har du i løpet av studietiden brukt legemidler enten for å øke konsentrasjonsevnen, våkenhet og heve energinivået, eller for å roe deg ned før eksamener/presentasjoner?

37 37 Bruk av prestasjonsfremmende medikament på studiet (% - forkortet skala) Har du i løpet av studietiden brukt legemidler enten for å øke konsentrasjonsevnen, våkenhet og heve energinivået, eller for å roe deg ned før eksamener/presentasjoner?

38 Vurdering av egen fysiske helse (%) 38 Hvordan vurderer du din egen fysiske helse i sin alminnelighet? Vil du si at den er...

39 Vurdering av egen fysiske helse (%) 39 Hvordan vurderer du din egen fysiske helse i sin alminnelighet? Vil du si at den er...

40 40 Varig skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse (%) Har du varig skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse? Bevegelseshemming Betydelig nedsatt syn Betydelig nedsatt hørsel Allergi, astma eller eksem Muskel eller skjelettplager Lese- og skrivevansker Kognitive lidelser Annet Nei, har IKKE UiO 1.34.00.9209.22.52.01260 HF UiO 1.05.51.2198.83.01.21560 JF UiO 1.41.90.0207.62.11.51061 MN UiO 0.74.01.2225.72.24.51362 MF UiO 0.52.40.81711.00.40.91065 OD UiO 1.80.0 1711.14.50.01157 SV UiO 1.74.30.81811.01.61.31261 TF UiO 2.410.00.0159.64.80.02750 UV UiO 2.53.91.42513.44.72.2954

41 41 Bevegelseshemming Betydelig nedsatt syn Betydelig nedsatt hørsel Allergi, astma eller eksem Muskel eller skjelettplager Lese- og skrivevansker Kognitive lidelser Annet Nei, har IKKE Total 1.04.60.9199.03.21.81161 SiO 1.14.21.0198.93.12.01161 SiB 0.95.30.9208.53.31.51160 SiT 0.64.20.3198.82.11.21063 samskipnaden 1.15.01.0199.42.62.41359 SiÅs 0.94.21.1207.54.11.61060 SiNoT 1.44.71.61812.25.32.51256 SISOF 0.94.61.3209.18.21.41255 SiH 1.35.61.3209.34.83.61157 SSH 1.45.40.5199.45.41.31259 SiHa 1.33.00.82216.36.70.81951 UiO 1.34.00.9209.22.52.01260 HiOA 0.94.30.61910.23.91.91259 Rest SiO 1.04.71.5187.03.42.1964 UiB 0.75.80.9208.72.91.31160 HiB 1.34.60.9208.73.71.91261 Rest SiB 0.94.71.2207.54.11.51061 NTNU 0.53.90.2187.81.20.71066 HiST 0.73.40.62311.84.03.31353 Rest SiT 0.89.70.81710.45.30.9760 Varig skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse (%) Har du varig skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse?

42 42 Bruk av medikamenter (%-andel minst ukentlig) Hvor ofte har du i løpet av de siste 4 ukene brukt følgende medisiner? Smertestillende uten resept Smertestillende på resept Allergi- medisin Astma- medisin Sovemedisin Beroligende medisin Medisin mot depresjon Annen medisin på resept UiO 1129521417 HF UiO 12311433614 JF UiO 11112410419 MN UiO 726521315 MF UiO 1126210320 OD UiO 524400033 SV UiO 1129711417 TF UiO 13588500 UV UiO 15510411222

43 Trening (%) 43 Hvor mange ganger i løpet av en vanlig uke trener du slik at du blir andpusten eller svett?

44 Trening (%) 44 Hvor mange ganger i løpet av en vanlig uke trener du slik at du blir andpusten eller svett?

45 45 BMI (%) Body Mass Index (BMI) finner en ved å dele vekten i kilo med kvadratet av høyden i meter. I følge www.vektklubb.no brukes følgende skala: undervekt: 30. I den norske befolkningen lider nå mer enn hver femte nordmann av fedme. En alvorlig svakhet ved BMI er at den ikke skiller mellom fett- og muskelmasse, og at det faktisk er forskjell på folk. Den egner seg derfor best til overordnede anslag på utbredelse i ulike populasjoner.

46 46 BMI (%) Body Mass Index (BMI) finner en ved å dele vekten i kilo med kvadratet av høyden i meter. I følge www.vektklubb.no brukes følgende skala: undervekt: 30. I den norske befolkningen lider nå mer enn hver femte nordmann av fedme. En alvorlig svakhet ved BMI er at den ikke skiller mellom fett- og muskelmasse, og at det faktisk er forskjell på folk. Den egner seg derfor best til overordnede anslag på utbredelse i ulike populasjoner.

47 Psykiske symptomplager (HSCL) (%) 47 HSCL-25 (Hopkins Symptom Check-List, Derogatis m.fl., 1974) måler egenrapporterte psykiske symptomplager to siste ukene. Verktøyet omfatter 25 spørsmål om ulike symptomer eller plager. Hvert spørsmål skåres med verdier fra 1 (ikke plaget) til 4 (svært mye plaget) i løpet av de to siste ukene. Se Q31 i spørreskjemaet. En gjennomsnittsskår over 1,75 brukes tradisjonelt som grenseverdi for det som anses som alvorlige psykiske plager. Her benytter vi imidlertid en tredeling av de gjennomsnittlige belastningsskårene. Dette for å nyansere det presenterte symptombildet. Studentene som skårer over 1,75 faller i en gruppe der man regner med at de har opplevd psykisk symptomer de to siste ukene i en belastende grad, men som kan være av forbigående art. Hos de som skårer over 2,00 i gjennomsnitt er symptomene som regel mer alvorlige og stabile. I tillegg har vi skilt ut de som har mange symptomplager, dvs. plages en god del – eller svært mye av minst 13 av de 25 symptomene. Dette gir et meget konservativt estimat.

48 Psykiske symptomplager (HSCL) (%) 48 HSCL-25 (Hopkins Symptom Check-List, Derogatis m.fl., 1974) måler egenrapporterte psykiske symptomplager to siste ukene. Verktøyet omfatter 25 spørsmål om ulike symptomer eller plager. Hvert spørsmål skåres med verdier fra 1 (ikke plaget) til 4 (svært mye plaget) i løpet av de to siste ukene. Se Q31 i spørreskjemaet. En gjennomsnittsskår over 1,75 brukes tradisjonelt som grenseverdi for det som anses som alvorlige psykiske plager. Her benytter vi imidlertid en tredeling av de gjennomsnittlige belastningsskårene. Dette for å nyansere det presenterte symptombildet. Studentene som skårer over 1,75 faller i en gruppe der man regner med at de har opplevd psykisk symptomer de to siste ukene i en belastende grad, men som kan være av forbigående art. Hos de som skårer over 2,00 i gjennomsnitt er symptomene som regel mer alvorlige og stabile. I tillegg har vi skilt ut de som har mange symptomplager, dvs. plages en god del – eller svært mye av minst 13 av de 25 symptomene. Dette gir et meget konservativt estimat.

49 49 Andel sosialt ensomme (%)Andel emosjonelt ensomme (%)

50 50 Andel sosialt ensomme (%)Andel emosjonelt ensomme (%)

51 51 Om følelsesmessige problem har påvirket studiet? (%) Har følelsesmessige problem påvirket din gjennomføring av studiet?

52 52 Om følelsesmessige problem har påvirket studiet? (%) Har følelsesmessige problem påvirket din gjennomføring av studiet?

53 Livskvalitet (%) 53 Livskvalitet ble målt med den norske versjonen av ’The Satisfaction with Life Scale’. Denne består av 5 påstander hvor studenten rangerer sin generelle tilfredshet med livet på en 7-punkts skala som går fra ’Stemmer dårlig (1)’ til ’Stemmer perfekt (7)’. Det som måles er studentens vurdering av egen livskvalitet ut fra ens egne kriterier. Se Q49 i spørreskjemaet. Vi har benyttet de samme kuttverdiene som Diener (1985) for intervallene: 5-9: Svært dårlig, 10-14: Dårlig, 15-19: Litt under middels, 20-24: Middels, 25-29: God, 30-35: Svært god.

54 Livskvalitet (%) 54 Livskvalitet ble målt med den norske versjonen av ’The Satisfaction with Life Scale’. Denne består av 5 påstander hvor studenten rangerer sin generelle tilfredshet med livet på en 7-punkts skala som går fra ’Stemmer dårlig (1)’ til ’Stemmer perfekt (7)’. Det som måles er studentens vurdering av egen livskvalitet ut fra ens egne kriterier. Se Q49 i spørreskjemaet. Vi har benyttet de samme kuttverdiene som Diener (1985) for intervallene: 5-9: Svært dårlig, 10-14: Dårlig, 15-19: Litt under middels, 20-24: Middels, 25-29: God, 30-35: Svært god.

55 55 Hjelp: psykiske plager (%) Hjelp: fysiske plager (%) Hjelp: praktiske/ økonomiske forhold (%) Har du søkt hjelp de siste 12 mnd for noe av følgende?

56 56 Hjelp: psykiske plager (%) Hjelp: fysiske plager (%) Hjelp: praktiske/ økonomiske forhold (%) Har du søkt hjelp de siste 12 mnd for noe av følgende?

57 57 Tannlegebesøk (%) Hvor ofte går du til tannlege?

58 58 Tannlegebesøk (%) Hvor ofte går du til tannlege?

59 59 Seksuell legning (%) Hvilken seksuell legning har du?

60 60 Seksuell legning (%) Hvilken seksuell legning har du?

61 61 Problematisk å være åpen om seksuell legning? (%) Har du opplevd det problematisk å være åpen om din seksuelle legning?

62 62 Problematisk å være åpen om seksuell legning? (%) Har du opplevd det problematisk å være åpen om din seksuelle legning?

63 63 Trivsel (poeng 0 - 100) En rekke forhold er av betydning for din trivsel. Noen av disse er listet opp nedenfor. Hvor fornøyd har du vært med følgende forhold i det siste semesteret? Forhold til familien Forhold til partner eller kjæreste Den økonomiske situasjon Kostholdet ditt Utseende/kropp Vekten din Selvbildet ditt Familiens holdning til dine livsvalg Selvbildet og kropp totalt Familie totalt UiO 82785661575658785880 Mann 82776062616263786280 Kvinne 82795460555255795580 HF UiO 79785358545355735476 JF UiO 82785962565459825882 MN UiO 82765758 5758775879 MF UiO 85836366636267866585 OD UiO 81876158575663826081 SV UiO 82795965575658795780 TF UiO 84894962596057735876 UV UiO 81764958575458825881

64 64 Røyk (%)Snus (%) Røyker du? Bruker du snus/skrå eller liknende?

65 65 Røyk (%)Snus (%) Røyker du? Bruker du snus/skrå eller liknende?

66 Alkohol (%) 66 Alkoholbruk Antall alkoholenheter på en typisk drikkedag blant de 92% som drikker alkohol: 5 eller flere: 58%, 7 eller flere 25% (38% blant menn, 16% blant kvinner. Hvor ofte drikker du alkohol?

67 Alkohol (%) 67 Alkoholbruk Antall alkoholenheter på en typisk drikkedag blant de 92% som drikker alkohol: 5 eller flere: 58%, 7 eller flere 25% (38% blant menn, 16% blant kvinner. Hvor ofte drikker du alkohol?

68 Risikoatferd alkohol (%) 68 AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test). Se Q55 – Q59 i spørreskjemaet. I SHoT 2014 har vi brukt samme grenseverdier for menn og kvinner, med kuttpunkt for risiko på 8,0 og skadelig på 16,0 (Rosta og Aasland, 2012). Dette er gjort etter samråd med professor dr. med. Olaf Aasland. Som gruppe vet vi at studentene drikker mer enn andre i en periode. For de fleste er imidlertid dette en forbigående atferd.

69 Risikoatferd alkohol (%) 69 AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test). Se Q55 – Q59 i spørreskjemaet. I SHoT 2014 har vi brukt samme grenseverdier for menn og kvinner, med kuttpunkt for risiko på 8,0 og skadelig på 16,0 (Rosta og Aasland, 2012). Dette er gjort etter samråd med professor dr. med. Olaf Aasland. Som gruppe vet vi at studentene drikker mer enn andre i en periode. For de fleste er imidlertid dette en forbigående atferd.

70 Oppfatning av alkoholbruk i studentmiljøet (%) 70 I hvor stor grad er du enig i følgende utsagn? Andel helt – eller delvis enige i at det drikkes for mye:

71 71 Oppfatning av alkoholbruk i studentmiljøet (%)2010 ’Det drikkes for mye i studentmiljøet’’Det burde vært flere alkoholfrie studenttilbud’

72 72 Oppfatning av alkoholbruk i studentmiljøet (%-andel enige) I hvor stor grad er du enig i følgende utsagn? UiO Mann Kvinne HF UiO JF UiO MN UiO MF UiO OD UiO SV UiO TF UiO UV UiO Det drikkes for mye i studentmiljøet 545056 615259 525842 Det burde vært flere alkoholfrie studenttilbud 5752605856545768596056 Jeg har latt være å delta på studentarrangement fordi det drikkes alkohol der 2018201921192641162517

73 Andel som har brukt narkotika minst 5 ganger siste halvår (% Ja) 73 Andel som har brukt narkotika minst 5 ganger avhengig av risikoatferd alkohol - AUDIT Risikoatferd alkohol (AUDIT) Har du noen gang brukt narkotika? Basert på bearbeiding av spm.: Hvor mange ganger har du prøvd følgende stoffer i løpet av det siste halve året?

74 Andel som har brukt narkotika minst 5 ganger siste halvår (% Ja) 74 Andel som har brukt narkotika minst 5 ganger avhengig av risikoatferd alkohol - AUDIT Risikoatferd alkohol (AUDIT) Har du noen gang brukt narkotika? Basert på bearbeiding av spm.: Hvor mange ganger har du prøvd følgende stoffer i løpet av det siste halve året?

75 75 Andel som har brukt ulike narkotiske stoffer minst 5 ganger siste halvår (% Ja) Hasj, marihuana Syntetiske cannabinoider (spice) Amfetamin, metamfetamin Kokain (crack) Ecstasy, MDMA LSD Heroin Beroligende midler Andre narkotiske stoffer Sniffing lim, tynner UiO 7.90.10.61.40.90.30.10.80.70.0 Mann 10.60.21.02.41.40.70.00.91.30.0 Kvinne 6.10.00.40.80.50.00.10.70.20.0 HF UiO 11.50.00.62.20.60.00.31.00.60.0 JF UiO 4.10.0 1.10.70.0 MN UiO 10.10.41.11.61.90.80.01.51.20.0 MF UiO 2.00.0 OD UiO 2.00.02.00.0 SV UiO 7.70.00.41.50.30.40.00.70.80.0 TF UiO 16.60.05.80.011.75.80.05.811.70.0 UV UiO 6.60.00.81.50.80.0 0.70.0

76 76 Hasj, marihuana Syntetiske cannabinoider (spice) Amfetamin, metamfetamin Kokain (crack) Ecstasy, MDMA LSD Heroin Beroligende midler Andre narkotiske stoffer Sniffing lim, tynner Total5.40.10.40.60.30.1 0.60.30.0 Mann8.40.30.70.80.50.30.10.80.70.0 Kvinne3.30.00.20.40.10.0 0.40.1 SiO7.40.10.51.20.60.30.10.80.50.0 SiB5.10.10.30.20.1 0.00.40.30.1 SiT3.90.20.30.20.1 0.30.10.0 samskipnaden3.80.40.50.3 0.1 1.20.70.2 SiÅs4.50.00.20.30.10.00.10.30.10.0 SiNoT2.40.00.20.0 0.20.0 SISOF4.80.1 0.0 0.30.0 SiH4.70.10.4 0.10.00.60.50.0 SSH2.20.20.30.0 0.20.40.0 SiHa5.10.0 0.60.0 UiO7.90.10.61.40.90.30.10.80.70.0 HiOA5.10.10.40.70.20.10.00.80.20.0 Rest SiO9.10.10.51.40.4 0.90.40.0 UiB5.30.20.50.2 0.10.00.40.30.0 HiB4.50.00.10.00.10.0 0.10.30.0 Rest SiB5.00.00.10.40.10.0 0.50.00.4 NTNU4.20.10.4 0.20.1 0.00.20.1 HiST2.80.60.20.0 1.50.0 Rest SiT4.90.0 Andel som har brukt ulike narkotiske stoffer minst 5 ganger siste halvår (% Ja)

77 Brutto årsinntekt i 2013 (%) 77 Lånekassens beløpsgrense for maksimalt stipend ved støtte hele året 2013 var 151.216 kr. Hva var din personlige brutto årsinntekt fra arbeid i fjor? Registrer så nøyaktig du kan i HELE tusen kroner (for eksempel 50 000 kr = 50)

78 Brutto årsinntekt i 2013 (%) 78 Lånekassens beløpsgrense for maksimalt stipend ved støtte hele året 2013 var 151.216 kr. Hva var din personlige brutto årsinntekt fra arbeid i fjor? Registrer så nøyaktig du kan i HELE tusen kroner (for eksempel 50 000 kr = 50)

79 Økonomisk robusthet (%) 79 Økonomisk robusthet er definert på basis av to spørsmål. Robust= sjelden eller aldri vansker med løpende utgifter, og ville klare en uforutsett regning på kr. 5000 mesteparten av fjoråret. Verken/eller= Sjelden eller aldri vansker, men ville ikke klart uforutsett regning, eller av og til eller ofte problemer, men ville klart uforutsett regning. Sårbar= Av og til eller ofte vansker, og ville ikke klart uforutsett regning. Se Q8 og Q9 i spørreskjemaet.

80 Økonomisk robusthet (%) 80 Økonomisk robusthet er definert på basis av to spørsmål. Robust= sjelden eller aldri vansker med løpende utgifter, og ville klare en uforutsett regning på kr. 5000 mesteparten av fjoråret. Verken/eller= Sjelden eller aldri vansker, men ville ikke klart uforutsett regning, eller av og til eller ofte problemer, men ville klart uforutsett regning. Sårbar= Av og til eller ofte vansker, og ville ikke klart uforutsett regning. Se Q8 og Q9 i spørreskjemaet.

81 Økonomisk robusthet (%) 81


Laste ned ppt "1 Grafikkrapport UiO. SHOT 2014 2 Svarandel SHoT 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google