Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En orientering om Serviceavtalen mellom Rica Havna Hotel (RHH) og Sameieforeningen Havna Skjærgårdspark (SHS)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En orientering om Serviceavtalen mellom Rica Havna Hotel (RHH) og Sameieforeningen Havna Skjærgårdspark (SHS)"— Utskrift av presentasjonen:

1 En orientering om Serviceavtalen mellom Rica Havna Hotel (RHH) og Sameieforeningen Havna Skjærgårdspark (SHS)

2 Utgangspunkt og arbeidsprosess Hele styret har brukt mye tid og nedlagt et omfattende arbeid med en arbeidsgruppe i spissen bestående av Henning Madsen, Håvard Stenberg og Per Otto Furuseth. En midlertidig forlengelse av serviceavtale inngått med Rica fram til og med mars En gjennomgripende og grundig gjennomgang av avtalen i alle punkter. Dette med utgangspunkt i innspill og endringsønsker. En tydeliggjøring av ambisjonsnivå/servicekvalitet. En tydeliggjøring og spesifisering av tjenestene og arbeids-oppgavene som også gir en bedre forståelse av økonomien i avtalen. Inngått avtale med OBOS som regnskapsfører.

3 Resultat og gevinster i ny avtale Et betydelig bedre rapportering og kontroll av hva som utføres knyttet til priser og rett til reduksjon i pris dersom ytelsen ikke er levert. En avtale med Rica gir unike fordeler som 100 % tilstedeværelse, stordriftsfordeler, enhetlig forvaltning av hele området, og en forpliktelse for Rica til å engasjere seg i hyttene og andelshavernes behov.

4 Serviceavtalen Følgende tjenester viderefaktureres fra RHH som en del av serviceavtalens årsavgift: ◦ Forsikring av bygninger og inventarpr år kr25.044,- ◦ TV-lisenspr år kr14.700,-

5 Serviceavtalen Tjenester som leveres av Rica Havna Hotel (RHH) og dekkes av årsavgiften: ◦ Administrasjonpr år kr85.400,-  Sjekk av vask  Dialog med andelseiere  Supplere mangler og nytt utstyr  Journal for bruk av hytter  Post- og avismottak  Årlig befaring  Oppvarming

6 Serviceavtalen Tjenester som leveres av Rica Havna Hotel (RHH) og dekkes av årsavgiften: ◦ Avfallshåndtering (vår andel av kommunal utgift)pr år kr33.795,- ◦ Vaktmestertjenesterpr år kr ,-  Gressklipping  Klipping av hekker  Raking av løv  Vegetasjonskontroll  Snømåking  Lyspæreskift  Reparasjon av vakumtoalett og vakumsystem  Skadedyr  Helårlig tilsyn av hytter

7 Serviceavtalen Tjenester som leveres av Rica Havna Hotel (RHH) og dekkes av årsavgiften: ◦ Vedlikeholdpr år kr ,-  Utvendig vedlikehold  Innvendig vedlikehold  Årlig inspeksjon ◦ Hovedrenholdpr år kr72.300,-  RHH forestår hovedrenhold en gang pr år mellom 1. februar og 1. mai

8 Serviceavtalen Årsavgift for serviceavtalen:  Summen av kostnadene som inngår i direkte i serviceavtalen i 2014 er fastsatt til kr ,- eller kr 947,46 pr andel. Gjensidig informasjonsplikt. Tjenester som kan utføres av RHH mot fakturering/betaling:  RHH kan etter nærmere avtale med styret påta seg øvrige oppgaver for SHS mot en timegodtgjørelse på kr 335,- inkl mva.  Rensing av gulvtepper og madrasser.  Øvrige tjenester skal i mangel av annen avtale godtgjøres etter vanlige priser.

9 Serviceavtalen Årlig oppfølging, varighet og omfang. ◦ Etter endt kalenderår skal RHH samt styret i SHS (minimum styreleder og 2 styremedlemmer) undertegne et dokument som bekrefter at punktene i serviceavtalen er utført. ◦ Ved vesentlig mislighold av denne avtale, har partene anledning til å si opp avtalen med 3 måneders varsel. ◦ Eventuelle tvister skal partene søke løst gjennom forhandlinger direkte mellom partene. ◦ Avtalen er gjensidig bindende i 5 år fra til Partene skal søke å ha ferdigforhandlet ny avtale senest 3 måneder før kontrakten utløper. Dersom ingen ny avtale er inngått innen utløpet avsluttes avtalen.

10 Serviceavtalen Følgende tjenester tilbys av RHH og betales av den enkelte andelseier: ◦ Utvask av hyttepr vask av hytte kr 550,- ◦ Leie av sengetøypr sengesett kr95,-

11 Serviceavtalen Rabatter/tilbud til andelseiere. ◦ Rabatt svømmehall.  Voksne og barn får kr 15,- i rabatt på den enhver tid gjeldende normalpris. ◦ Rabatt leie av tennisbane.  Andelseierne får kr 50,- i rabatt på den enhver tid gjeldende normalpris. ◦ Rabatt i restauranten.  25 % i rabatt på à la carte meny i hotellets à la carte restaurant (dette gjelder ikke hotellets uterestaurant «Bryggekanten»). ◦ Rabatt på hotellets frokostbuffet.  Andelseierne får kr 75,- i rabatt på den enhver tid gjeldende normalpris.

12 Rica Eiendom AS – Punktfeste og parkeringsrettigheter for 35 hytter Atskilte rettigheter og direkte fakturering av festeavgift fra Rica Eiendom AS kr ,-. Styret er i positiv dialog med Rica Eiendom AS knyttet til en positiv håndtering og bekreftelse på våre parkeringsrettigheter. Utleie til Rica Havna Hotel: Rica Havna Hotel (RHH) tilbyr kr 315,- pr døgn for lån av andelshytter.

13 TotaltPer hytte (35)Per andel (14) Betales direkte til Rica Eiendom Festeavgift Sum Inngår i serviceavtalen, betales Rica Forsikring av bygninger og inventar TV lisens Administrasjon Avfallshåndtering Vaktmestertjenester Vedlikehold Hovedrenhold Sum Staking toalett54 Sum189 Totalt2 143 Forrige serviceavtale (betalt i 2013)


Laste ned ppt "En orientering om Serviceavtalen mellom Rica Havna Hotel (RHH) og Sameieforeningen Havna Skjærgårdspark (SHS)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google