Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Bergen kommune Budsjettmål for 2008 For barnehagesektoren Etablere full barnehagedekning Styrke barnehagenes kvalitet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Bergen kommune Budsjettmål for 2008 For barnehagesektoren Etablere full barnehagedekning Styrke barnehagenes kvalitet."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Bergen kommune Budsjettmål for 2008 For barnehagesektoren Etablere full barnehagedekning Styrke barnehagenes kvalitet

2 © Bergen kommune Etablere full barnehagedekning Ved å gi alle barn som søker barnehageplass innen 1. mars plass innen utgangen av 2008 opprette et forsøksprosjekt for å øke andel minoritetsspråklige barn i barnehagene

3 © Bergen kommune Styrke barnehagenes kvalitet Ved å 1.Synliggjøre kommunale barnehagers profil for eksempel innen kultur, miljø og fysisk aktivitet 2.Heve kompetansen til assistenter i kommunale barnehager ved å gi muligheten til å ta fagbrev

4 © Bergen kommune Styrke barnehagenes kvalitet 3.Øke realfagskompetansen i barnehagene gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter ved: - Pedagogiske utviklingsprosjekt knyttet til oppveksttun - Kompetanseheving blant ansatte -Prosjektet språk- og tallforståelse

5 © Bergen kommune Helhetlig system for kvalitetsutvikling

6 © Bergen kommune Kvalitetsmelding for 2006/2007 Del I – Felles for barnehage og skole Bakgrunn og hensikt med meldingen Klargjør hvordan kvalitet kan defineres i barnehage og skole Hvem som har ansvar og oppgaver i fht kvalitet Presentasjon av Helhetlig system for kvalitetsutvikling Del II – Struktur-, Prosess- og Resultat- kvalitet i barnehage og skole (fremstilt hver for seg) Del III – Statusrapport for særlige statusområder i barnehage og skole (fremstilt hver for seg)

7 © Bergen kommune Kvalitetssikrings- og kompetanseutviklingsplan for kommunale og private barnehager 2008 – 2012 Skal bygges på: Kunnskapsdepartementet – ”Kompetanse i barnehagen” Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007 – 2010 Bergen kommune – Budsjettmålene

8 © Bergen kommune Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007 - 2010 Pedagogisk ledelse Barns medvirkning Språkmiljø og språkstimulering Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

9 © Bergen kommune Innspill til Kvalitetssikrings- og kompetanseutviklingsplan Hva er opplæringsbehovet innenfor området ”Pedagogisk ledelse” ? 1. Forslag til innhold på området? 2. Fagavdelingen: Hva kan fagavdelingen bidra med? Hvordan kan fagavdelingen bidra? 3. Den enkelte barnehage - hva kan barnehagen gjøre selv ?

10 © Bergen kommune Innspill til Kvalitetssikrings- og kompetanseutviklingsplan Hva er opplæringsbehovet innenfor området ” Barns medvirkning” ? 1. Forslag til innhold på området? 2. Fagavdelingen: Hva kan fagavdelingen bidra med? Hvordan kan fagavdelingen bidra? 3. Den enkelte barnehage - hva kan barnehagen gjøre selv?

11 © Bergen kommune Innspill til Kvalitetssikrings- og kompetanseutviklingsplan Hva er opplæringsbehovet innenfor området ” Språkmiljø og språkstimulering” ? 1. Forslag til innhold på området? 2. Fagavdelingen: Hva kan fagavdelingen bidra med? Hvordan kan fagavdelingen bidra? 3. Den enkelte barnehage - hva kan barnehagen gjøre selv?

12 © Bergen kommune Innspill til Kvalitetssikrings- og kompetanseutviklingsplan Hva er opplæringsbehovet innenfor området ” Matematikk” ? 1. Forslag til innhold på området? 2. Fagavdelingen: Hva kan fagavdelingen bidra med? Hvordan kan fagavdelingen bidra? 3. Den enkelte barnehage - hva kan barnehagen gjøre selv?


Laste ned ppt "© Bergen kommune Budsjettmål for 2008 For barnehagesektoren Etablere full barnehagedekning Styrke barnehagenes kvalitet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google