Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Primed: Prosjekt Registrering Innleggelser ved Medisinsk avdeling Drammen Sykehus. Gjennomføres i samarbeid mellom medisinsk avdeling og PKO, (Praksiskonsulentordningen),

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Primed: Prosjekt Registrering Innleggelser ved Medisinsk avdeling Drammen Sykehus. Gjennomføres i samarbeid mellom medisinsk avdeling og PKO, (Praksiskonsulentordningen),"— Utskrift av presentasjonen:

1 Primed: Prosjekt Registrering Innleggelser ved Medisinsk avdeling Drammen Sykehus. Gjennomføres i samarbeid mellom medisinsk avdeling og PKO, (Praksiskonsulentordningen), Drammen sykehus. Styringsgruppe: Einar Husebye, Avdelingssjef medisinsk avdeling, Drammen Sykehus. Trygve Kongshavn, leder praksiskonsulentordningen, Vestre Viken HF. Prosjektledere: Jan Robert Grøndahl, fastlege, praksiskonsulent, medisinsk avdeling. Øystein Fossdal, LIS-lege medisinsk avdeling. Arbeidsgruppe: Torgeir Hauge-Iversen, fastlege, praksiskonsulent. Anne Grethe Skaret, sykepleier, praksiskonsulent. Per Erik Holo, Kvalitetsenheten

2 Bakgrunn og formål: Medisinsk avdeling Drammen Sykehus har 96 senger, og mottar rundt 10000 innleggelser i året. Registreringen har som målsetning å kartlegge utvalgte parametere.  Hvem som legger inn pasientene.  Hvorfra og hvorfor de innlegges.  Fordelingen av innleggelsene i ulike alvorlighetsgrader.  Mulige alternativer til innleggelse.

3 Avdelingsopphold 2010 - 2014: Antall avdelingsopphold Drammen sykehus 20102011201220132014 Drammen25 12135 20338 08237 04737 813 Antall avdelingsopphold MED-DS 20102011201220132014 MED-DS8 8908 6399 6889 6299 596 Endring: -2,8 %12,1 %-0,6 %-0,3 % Gjennomsnittlig liggetid for avdelingsopphold MED-DS (det er ikke korrigert for pasienter som reiser ut samme dag som innleggelsen; 0 liggedager) 20102011201220132014 MED-DS4,1 3,84,03,9 Liggedøgn:36 36035 76536 91138 32337 520

4 Liggetider i Europa. (OECD Health Statistics 2014.)

5 Liggetid ved infarkt:

6 Tidsrom: Uke 34, 18-24 august 2014. – en full uke, alle innleggelser. Innlagt/poliklinisk:Innmåte: Innlagt:209 Akutt237 Kun behandlet i mottak:47 Planlagt19 Sum:256 Sum:256

7 Fordeling alder og kjønn: Alder (år)0-1516-2526-3536-4546-5556-6566-7576-8586+TotaltGj snitt KvinnerAntall01489112719261112560,7 Andel (%) 0534411710449 MennAntall051114161529241713163,4 Andel (%) 024566119751 TotaltAntall019 23274248502825662,1 Andel (%) 07791116192011100

8 Alder - medianverdi 0-6566+ TotaltAntall130126256 Prosent51 %49 %100 %

9 Liggetid: Liggetid Snitt alle:3,01 3.01 døgn = 3 døgn 14 minutter Polikliniske0,11 0.11 døgn = 2 timer og 38 minutter Innlagte3,66 3.66 døgn = 3 døgn 15 timer og 50 minutter

10 Innleggende lege/instans: Innleggende legeInnl Polikl Total Ikke opgitt21 %00 %21 % Fastlege5225 %1634 %6827 % Legevakt6330 %1123 %7429 % Direkte3115 %1736 %4819 % Poliklinikk og åpen retur4923 %12 %5020 % Annen istitusjon115 %12 %125 % Annen lege10 %1020 SUM209100 %47100 %256100 %

11 Diagnosefordeling: Tidligere studier: Trh94: Registrering av alle diagnoser ved utskrivelse fra medisinsk avdeling Trondhjem i 1994, totalt 9075 pas. HOD 98: Registrering av 32 606 innleggelser fra primærleger i 1998.

12 Kode Innleggelsediagnose / UtskrivningsdiagnoseTotal HOD98Trh94 1 Angina pectoris inkl ustabil156 %156 % 4 %10 % 2 Akutt hjerteinfarkt73 %135 % 4 %7 % 3 Kronisk obstruktiv inkl astma52 %104 % 5 % 4 Hjerterytmeforstyrrelse2510 %229 % 0 %2 % 5 Cerebrovasculær sykdom10 %1 10 %5 % 6 Hjertesvikt, hypertensjon,73 %125 % 6 %3 % 7 Pneumoni alle former125 %177 % 10 %3 % 8 DVT, flebitt135 %21 % 3 %1 % 9 Lungeemboli31 %42 % 0 %1 % 10 Diabetes Mellitus21 %10 % 1 % 11 Hjerteklaffefeil, endokarditt, perikarditt00 %42 % 0 %1 % 12 Forgiftning125 %135 % 3 %1 % 13 Observasjon / overflytting00 %0 3 %1 % 14 Infeksjoner - rosen, sepsis, gastroent, meningitt187 %2510 % 0 %1 % 15 Synkope/besvimelse52 %73 % 4 %1 % 16 Smerter i abdomen21 %00 % 15 %1 % 17 Nedsatt AT, svimmelhet, somnolens, forvirring, vekttap145 %42 % 3 %0 % 18 Brystsmerter4216 %218 % 20 %4 % 19 Tungpusten83 %10 % 5 %0 % 20 Feber, uspes infeksjon31 %10 % 4 %0 % 21 Anemi, blødning, inkl GI-blødn145 %125 % 22 Cancer, utredning eller forverrelse73 %114 % 23 Nyresykdom73 %125 % 24 Diagnose ikke angitt104 %62 % 3 %1 % 25 Andre249 %4216 % 0 %51 % Totalt 256100 %256100 %

13 Uttrekk fra diagnosetabellen: InnlagtPoliklTotal HOD98Trh94 Spesifikke diagnoser (1-14 + 21-23)12359 %12359 %2553 %2553 %14858 %17468 %47 %42 % Symptomdiagnoser (15-20)6732 %6732 %715 %7 7429 %3413 %50 %6 % Ikke angitt og andre (24-25)199 %199 %1532 %1532 %3413 %4819 %3 %51 % SUM209100 %209100 %47100 %47100 %256100 %256100 % Hjertesykdommer8440 %8440 %1226 %1226 %9638 %8734 % 28 % Lungesykdommer2713 %2713 %12 %1 2811 %3213 %20 %9 % Infeksjoner (untatt pneumoni og endo/perikarditt)189 %189 %36 %3 218 %2610 %4 %1 %

14 Analysering av henvisningsskriv fra fastleger og legevakt. Skrivene gjennomgås i fagråd for å analysere: Foreligger en klar henvisningsgrunn? Kunne man valgt et annet alternativ enn innleggelse? Samholdes med triagering gjort i akuttmottaket: Alvorlighetsgrad målt etter to ulike validerte graderingsverktøy som brukes hhv på sengeposter og akuttmottaket. (MEWS og MTS). Kan man se en sammenheng mellom graderingen og hvilke innleggelser som kunne vært unngått, er dette et mulig verktøy for primærleger? Innlagt fra fastlege og legevakt:142 Antall henvisningsskriv:137 (mangler 5 stk)

15 Alternativ til innleggelse: Alternativ: H Innlegges11684,7 % A Venteskriv21,5 % B Time neste10,7 % C Rekv suppl us21,5 % D Konferanse med sykehuslege42,9 % E Hjem00,0 % F Tilsyn hjemme00,0 % G KAD /obs118,0 % 0 Ikke definert.10,7 % 137100,0 % Alternativer summert: A+E+F Hjem, evt med tiltak21,5 % B+C Oppfølgende avtale32,2 % D Konferanse42,9 % G KAD /obs118,0 % Sum 2014,6 %

16 Innleggelse eller alternativ? Alternativ ØFTHIJRGKonkl 1 G H GA Venteskriv 2 G BH GBG GGB Time neste 3 CG H GH GC Rekv us 4 H H BB HHD Konf 5 CD H H/CE Hjem 6 H DG H GGF Tilsyn hjemme 7 D H H/DG KAD /obs 8 D B H DH/DH Innleggelse 9 DG DG H GH/D 10 CDG GG H G 11 H B H 12 H G H 13 G G AB,A,GG 14 G D(-) GH H 15 G DH G G 16 H H EG AH 17 G H CH GG 18 H DH 0 0 19 H A H 20 H B HH 21 G H GB G 22 H B HH 23 H B H 24 DG DH G G 25 G H GA G 26 G HH H GH 27 D H HE HH/D 28 G HH GH H 29 H AH A A

17 Triage i mottak Det benyttes to ulike metoder for triage på Drammen sykehus. 159 pasienter er korrekt gradert med begge metoder. Av disse er 105 innlagt av fastlege/legevakt.

18 Mews (brukes normalt på sengepostene). Registrering av 5 vitale parametere:

19 Manchester Triage System, (brukes i akuttmottaket.) System med flyt-skjema for ca 60 ulike symptomdiagnoser.

20

21 Kan triage brukes som sorteringsverktøy for innleggelser? MTSMEWS HastegradTriageInnleggelseAlternativTriageInnleggelseAlternativ 1 umiddelbart0 min 00>440 2 haster veldig10 min 4033-4142 3 haster60 min 3772171 4 kan vente120min 1421286 5 haster ikke240min 110304 9213 9313

22 Konklusjoner: Vurderingen om innleggelse eller ikke i akutte situasjoner er ofte komplisert og sammensatt. Det finnes ingen enkel kartleggingsmetode som er bedre enn primærlegenes faglige skjønn. I noen tilfeller kan en faglig konferanse mellom primærlege og sykehuslege være nyttig. Den som har ansvaret for pasienten må også være den som gjør bestemmelsen.

23 Videre studier: Hvilke faktorer påvirker valget om innleggelse? Hvor stor andel av pasientkonsultasjoner i primærhelsetjenesten fører til innleggelse? Hvor mange av innleggelsene skyldes ønske om gardering, frykt for å ta feil, behov for å dele ansvar – kontra rent medisinske vurderinger? Kan faglige verktøy være med på å skape mer objektive kriterier og retningslinjer for valget av innleggelse eller andre alternativer?


Laste ned ppt "Primed: Prosjekt Registrering Innleggelser ved Medisinsk avdeling Drammen Sykehus. Gjennomføres i samarbeid mellom medisinsk avdeling og PKO, (Praksiskonsulentordningen),"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google