Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PLANER FOR ELDREOMSORGEN I BERGEN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PLANER FOR ELDREOMSORGEN I BERGEN"— Utskrift av presentasjonen:

2 PLANER FOR ELDREOMSORGEN I BERGEN
BRED OPPSLUTNING OM ELDREPOLITIKKEN I BERGEN HANDLINGSPLAN ELDREOMSORGEN FRA 1998 (TYSTAD 1 OG 2) AVSLUTNING HANDLINGSPLAN OG VIDERE UTVIKLING (BYSTYRESAK ) DEMENSOMSORGEN (BYSTYRESAK ) ETABLERING AV KOMPETANSESENTER FOR DEMENSOMSORGEN OG AKUTT/KORTTIDSPLASSER – FREMTIDIG BRUK AV FYLLINGSDALEN SYKEHJEM (BYSAK ) PLAN FOR VIDEREUTVIKLING AV PLEIE-OG OMSORGSTJENESTENE (BYSTYRESAK ) © Bergen kommune

3 INSTITUSJONSPLASSER I BERGEN
Type plasser Sykehjem Aldershjem Omsorgs-boliger År 2008 2211 267 900 År 2011 (forslag) 2336 1050 Dekningsgrad 2007 (institusjoner): 22,6% Dekningsgrad 2008 (institusjoner): 22,8% Dekningsgrad 2011 (foreliggende planer): 24,2% © Bergen kommune

4 OMSORGSTRAPPEN © Bergen kommune

5 Fordeling av innbyggere over 80 år som mottar institusjonstjeneste, hjemmetjeneste eller som ikke er tjenestemottakere – ASSS kommuner 2006: © Bergen kommune

6 Dekningsgrad institusjoner Bergen - andre kommuner:
Dekningsgrader Bergen Snitt ASSS kommuner Dekningsgrad plasser i institusjon i % av andel innbyggere 80+ 22,6 18,85 Andel innbyggere 80+ som er beboere på institusjon 16,7 13,89 Andel innbyggere år i institusjon 12,5 10,46 Andel innbyggere 90+ som er beboere i institusjon 40 33,76 Kilde: SSB 2006, tall oppdatert pr ASSS: Bergen, Trondheim, Stavanger, Oslo, Sandefjord, Fredrikstad, Bærum, Tromsø, Kristiansand, Drammen © Bergen kommune

7 OBS – listen 2006 Personer som søker sykehjemsplass, men som tildeles andre tjenester i påvente av ledig sykehjemsplass. Totalt ble 754 personer innlagt på langtidsopphold i sykehjem i 2006 661 personer ble innlagt sykehjem i 2006 uten å ha vært på obslisten. © Bergen kommune

8 Obs listen 2006: 94 personer innl. langtidsopph. sykehjem fra obslisten 69% (65 pers) av disse fikk sykehjemsplass innen 3 mnd Snitt ventetid for disse 94,4 dager 2007: 42 personer innl. langtidsopph. sykehjem fra obslisten 76% (32 pers) fikk sykehjemsplass innen 3 mnd Snitt ventetid for disse 63 dager © Bergen kommune

9 Obslisten 2007 Antall personer på obslisten pr 30. i hver måned:
jan feb mars april mai juni Ant pers. 17 22 23 28 Til sammen 56 personer har stått på obslisten fra til og med 42 er pr tildelt langtidsopphold 14 personer fra juni står fremdeles på listen © Bergen kommune

10 Obs listen Oppholdssted for personer på listen pr juni –07 som ikke er tildelt langtidsopphold pr : Bofellesskap: 1 Aldershjem: 1 Korttidsopphold sykehjem: 4 Omsorgsbolig: 3 Eget hjem: 5 © Bergen kommune


Laste ned ppt "PLANER FOR ELDREOMSORGEN I BERGEN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google