Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Bergen kommune PLANER FOR ELDREOMSORGEN I BERGEN BRED OPPSLUTNING OM ELDREPOLITIKKEN I BERGEN –HANDLINGSPLAN ELDREOMSORGEN FRA 1998 (TYSTAD 1 OG 2) –AVSLUTNING.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Bergen kommune PLANER FOR ELDREOMSORGEN I BERGEN BRED OPPSLUTNING OM ELDREPOLITIKKEN I BERGEN –HANDLINGSPLAN ELDREOMSORGEN FRA 1998 (TYSTAD 1 OG 2) –AVSLUTNING."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Bergen kommune PLANER FOR ELDREOMSORGEN I BERGEN BRED OPPSLUTNING OM ELDREPOLITIKKEN I BERGEN –HANDLINGSPLAN ELDREOMSORGEN FRA 1998 (TYSTAD 1 OG 2) –AVSLUTNING HANDLINGSPLAN OG VIDERE UTVIKLING (BYSTYRESAK 144-04) –DEMENSOMSORGEN (BYSTYRESAK 304-06) –ETABLERING AV KOMPETANSESENTER FOR DEMENSOMSORGEN OG AKUTT/KORTTIDSPLASSER – FREMTIDIG BRUK AV FYLLINGSDALEN SYKEHJEM (BYSAK 305-06) –PLAN FOR VIDEREUTVIKLING AV PLEIE-OG OMSORGSTJENESTENE (BYSTYRESAK 117-07)

2 © Bergen kommune INSTITUSJONSPLASSER I BERGEN Type plasserSykehjemAldershjemOmsorgs- boliger År 20082211267900 År 2011 (forslag)23362671050 Dekningsgrad 2007 (institusjoner):22,6% Dekningsgrad 2008 (institusjoner):22,8% Dekningsgrad 2011 (foreliggende planer):24,2%

3 © Bergen kommune OMSORGSTRAPPEN

4 © Bergen kommune Fordeling av innbyggere over 80 år som mottar institusjonstjeneste, hjemmetjeneste eller som ikke er tjenestemottakere – ASSS kommuner 2006:

5 © Bergen kommune Dekningsgrad institusjoner Bergen - andre kommuner: Kilde: SSB 2006, tall oppdatert pr. 18.07.07 ASSS: Bergen, Trondheim, Stavanger, Oslo, Sandefjord, Fredrikstad, Bærum, Tromsø, Kristiansand, Drammen DekningsgraderBergenSnitt ASSS kommuner Dekningsgrad plasser i institusjon i % av andel innbyggere 80+ 22,618,85 Andel innbyggere 80+ som er beboere på institusjon 16,713,89 Andel innbyggere 80-89 år i institusjon12,510,46 Andel innbyggere 90+ som er beboere i institusjon 4033,76

6 © Bergen kommune OBS – listen 2006 Personer som søker sykehjemsplass, men som tildeles andre tjenester i påvente av ledig sykehjemsplass. Totalt ble 754 personer innlagt på langtidsopphold i sykehjem i 2006 661 personer ble innlagt sykehjem i 2006 uten å ha vært på obslisten.

7 © Bergen kommune Obs listen 2006: –94 personer innl. langtidsopph. sykehjem fra obslisten –69% (65 pers) av disse fikk sykehjemsplass innen 3 mnd –Snitt ventetid for disse 94,4 dager 2007: –42 personer innl. langtidsopph. sykehjem fra obslisten –76% (32 pers) fikk sykehjemsplass innen 3 mnd –Snitt ventetid for disse 63 dager

8 © Bergen kommune Obslisten 2007 2007janfebmarsaprilmaijuni Ant pers. 17 2223 28 Antall personer på obslisten pr 30. i hver måned: Til sammen 56 personer har stått på obslisten fra 01.01.07 til og med 30.06.07 42 er pr 06.08.07 tildelt langtidsopphold 14 personer fra juni står fremdeles på listen

9 © Bergen kommune Obs listen Oppholdssted for personer på listen pr juni –07 som ikke er tildelt langtidsopphold pr 06.08.07: –Bofellesskap: 1 –Aldershjem: 1 –Korttidsopphold sykehjem: 4 –Omsorgsbolig: 3 –Eget hjem: 5


Laste ned ppt "© Bergen kommune PLANER FOR ELDREOMSORGEN I BERGEN BRED OPPSLUTNING OM ELDREPOLITIKKEN I BERGEN –HANDLINGSPLAN ELDREOMSORGEN FRA 1998 (TYSTAD 1 OG 2) –AVSLUTNING."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google