Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Finanskrisen og varehandel LOs frokostmøte 23. januar 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Finanskrisen og varehandel LOs frokostmøte 23. januar 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Finanskrisen og varehandel LOs frokostmøte 23. januar 2012

2 Hva skjedde i 2008  Krisen rammet ikke dagligvarehandelen  Krisen rammet først og fremst byggvarebransjen og delvis møbelvarehusene  Bransjeorganisasjonene krisemaksimerte på forhånd og mente at finanskrisen også ville ramme hardt i dagligvarehandelen

3 Hva skjedde i 2008

4 Dagligvarehandelen eid av kjedene

5

6 Hva skjedde i 2008  Bedriftene kuttet i timetallet til de ansatte  De lavere stillingsprosentene har ikke kommet tilbake  Sliter med lavt timetall på kontrakten i forhold til å få lån i bank

7 Utfordringer  Alle paraplykjedene, med unntak av Coop, driftes etter franchise-systemet. I Norge finnes det i dag ingen legal definisjon for franchise.  Det er 3 områder hvor vi mener at en lov om franchise kan bidra.

8 Utfordringer 1.Legge til rette for statistisk materiale og fakta. 2.Medinnflytelse som middel for en reell åpenhet og innsyn. 3.Kjedens ansvar for de ansattes kompetanse og HMS.

9 Utfordringer  Lav kompetanse i bransjen.  2007: drøyt 1000 personer hadde fullført grunnutdanning innenfor handel på videregående nivå. (SSB strukturstatistikk). ved inngangen av 2010: registrert 600 lærlinger i salgsfaget og snaut 100 lærekandidater. (ikke fagbrev som læremål).

10 Utfordringer  Menons rapport til Nærings- og handelsdepartementet i 2010 gir et bilde av en næring som heller ikke scorer høyt når det gjelder innovasjon. (varehandelen - blant de laveste.) Men - de har kraftig forbedring i produktivitet, altså - større fortjeneste - til de som sitter på toppen av kjeden.

11 Åpningstider  Manglende vern i arbeidsmiljøloven legger i dag et stort press på arbeidstidene for varehandelsansatte. I tillegg har vi en mangelfull og konkurranse vridende regulering av åpningstidene. Dette i sum gjør varehandelen til den minst lovregulerte delen av norsk arbeidsliv.  Et utilstrekkelig lovverk betyr at de ansatte i varehandelen mangler innflytelse over sin arbeidstid og fritid.

12 Åpningstidsloven  2003: Åpningstidsloven opphevet  2007/8: Plantasjen /Maxbo/Mester Grønn  Anmeldelser henlagt  2011: Stadig flere butikker holder åpent søndag.  Pr. i dag 400 har vi ”Brustadbuer”, lovverket tøyes  Saker: 13 desember 2011: Maxbo Hvam ilagt ”foretakstraff”. Har uttalt at de vil anke.

13 Oppsummert Vi trenger hjelp til:  Å holde rentenivået lavt  Opprettholde kjøpekraften  Franchise lov som ivaretar de ansattes rettigheter  Regulering av åpningstider herunder beskyttelse mot nattarbeid  Økt kompetanse for de ansatte og bedre HMS


Laste ned ppt "Finanskrisen og varehandel LOs frokostmøte 23. januar 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google