Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

K REATIVT E UROPA MER ENN ET KULTURPROGRAM Stig Marthinsen, Sørlandets Europakontor, mai 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "K REATIVT E UROPA MER ENN ET KULTURPROGRAM Stig Marthinsen, Sørlandets Europakontor, mai 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 K REATIVT E UROPA MER ENN ET KULTURPROGRAM Stig Marthinsen, Sørlandets Europakontor, mai 2014

2 Hva er kreativ næring? Ulike definisjoner fra land til land Storbritannia – EUs største kreative næring – definerer kreativ næring som de næringsgrener basert på individuell kreativitet, ferdigheter og talent med potensiale for å skape økonomiske verdier og arbeidsplasser gjennom immaterielle rettigheter 13 næringer annonseindustri, arkitektur, kunst og antikvitet, håndverk, design, designer fashion, film, interaktiv fritidsprogramvare (typisk computer spill), musikk, utøvende kunst, publisering, programvare, og radio & TV.

3 Kulturnæringen Ifølge UNESCO og GATT kombinerer kulturnæringen utviklingen, produksjonen og distribusjonen av varer og tjenester som pr definisjon er kulturelle og typisk beskyttes av immaterielle rettigheter Kulturnæringer fokuserer kulturell og sosial rikdom ikke primært penger og arbeidsplasser Kulturnæringene omfatter næringer som fokuserer på kulturell turisme, kulturarv, museer og biblioteker, idrett og friluftsliv, og en rekke livsstil aktiviteter.

4 HVEM KAN INNTA SCENEN I KREATIVT EUROPA? Kreative og kulturelle aktører Alle sektorer der aktivitetene er basert på kulturelle verdier og/eller kunstnerisk og kreativ utfoldelse. Arkitektur, arkiv og bibliotek, kunsthåndtverk, audovisuell (film, TV, spill og multimedia), kulturarv, design, festivaler, musikk, scenekunst, forlag og visuell kunst.

5 Hva er drivkraften bak programmet? Kultur og kreativitet en strategisk ressurs i Europa Kjerringa mot strømmen i nedgangstider 4,5% av BNP i EU – 3,8% av arbeidsstyrken Høyere vekstrater enn andre næringer Men stort potensial for enda større bidrag Fra 2014 til 2020 vil det investeres €1,46 milliarder for å maksimere effekten av europeisk kultur og kreativitet Sammensmelting av Kulturprogrammet, Media programmet og Media Mundus programmet

6 Utfordringer og tiltak Utfordringer Fragmentert marked / kulturelt domene Programtiltak Kapasitetsbygging for å hjelpe artister til å utvikle internasjonale nettverk for profesjonelle muligheter Støtte til internasjonale distribusjon, inkludert turneer/utstillinger, oversettelser, og publikumsutvikling for europeisk kultur

7 Utfordringer og tiltak (2) Utfordringer Det digitale skift Endrer hvordan kultur produseres, spres, distribueres, aksesseres, konsumeres. Publikum går fra passive til aktive deltakere Nye forretningsmodeller. Programtiltak Fokus på publikumsutvikling Kapasitetsbygging for å understøtte læring mellom aktører, og hurtigere tilpasning til den digitale hverdag

8 Utfordringer og tiltak (3) Utfordringer Tilgang til kapital Banklån vanskelig Programtiltak Ny lånefasilitet Kapasitetsbygging for å mobilisere banker til å utvikle bankprodukter for kultur- og kreative næringer

9 Utfordringer og tiltak (4) Utfordringer Mangel på strategisk sektor informasjon Vanskelig å definere klart problemer og omfang Vanskeliggjør beslutninger og tiltak Programtiltak Strukturert innsamling av sammenliknbare data, studier, evalueringer og statistiske undersøkelser Utvide mandatet til europeiske audiovisuelle observatoriumet til å dekke flere kultur- og kreative sektorer

10 Formål delprogrammer Delprogram kunst og kultur styrke den kulturelle og kreative sektorens kapasitet til å operere internasjonalt fremme mobilitet og sirkulasjon av kunstnere, aktører, produksjoner, kulturelle og kreative tjenester og produkter bidra til innovasjon og kreativitet i kunst- og kulturfeltet bidra til publikumsutvikling Delprogram TV, film og spill Kurs og videreutdanning for den audiovisuelle bransjen Utvikling av film, TV-serier og spill for kino, TV og andre plattformer Produksjon av TV-prosjekter Distribusjon av europeiske filmer i Norge og norske filmer i Europa Filmfestivaler, markedstiltak og kinonettverk Internasjonale samproduksjonsfond Publikumsrettede tiltak og arrangementer som bidrar til å øke interessen for europeisk film

11 Prosjektområder Delprogram kunst og kultur Internasjonale samarbeidsprosjekter Oversettelse av literære verk. Nettverk og plattformer, inkludert Europeiske kulturpriser (fremragende europeisk arkitetktur, kulturarv og cultural heritage merke Kommende talenter innen rock, pop og dansemusikk. Europeiske kulturhovedsteder. Delprogram TV, film og spill TV produksjon Opplæring og trening Nettverk av kinoer Filmfestivaler Distribusjon Utvikling av spill Samfinansiering enkeltprosjekter Samfinansieringsfond Publikumsutvikling Markedsaksess enkelt prosjekter generelt Tverrgående: Garantifond (European Investment Fund), European Audiovisual Observatory, og nettverk av Creative Europe Desks.

12 Noen eksempler på mulige prosjekter Utveksling mellom kulturaktører gjennom besøk og residensopphold Teatre, festivaler, orkestre, musikkgrupper, teatergrupper, konserthaller, operahus etc fra ulike land som sammen co- produserer og/eller opptrer og turnerer Internasjonal sirkulasjon av kunst- og kulturgjenstander Utvikling og testing av nye forretningsmodeller Støtte til innovative tilnærminger til publikumsutvikling og nye arenaer Utvikling av innovativt computerspill Produksjon av internasjonal film Med mer

13 Flere muligheter Europeana – det digitale europeiske «riksarkiv» og museum Kultur og kreative næringer understøttes under Horisont 2020 Samfunnsutfordring 6 Reflective Societies - Cultural Heritage and European Identities Innovative økosystemer for digital kultur Avansert 3D modellering for tilgang til, og forståelse av, europeiske kulturgjenstander Leadership in Enabling and Industrial Technologies: Content technologies and information management: ICT for digital content, cultural and creative industries ICT 18 – Support the growth of ICT innovative Creative SMEs EØS midlene Beskyttelse av kulturarv

14 Kunst og kultur støtte Lite samarbeidsprosjekt: Minst tre aktører fra minst tre forskjellige land. Støtte opp til €200 000 maksimum 60% av totalbudsjettet Stort samarbeidsprosjekt: Minst seks aktører fra minst seks forskjellige land. Støtte opp til 2 millioner Euro Maksimum 50% av totalbudsjettet. For både små og store prosjekter er maksimum varighet 48 mnd, ingen nedre grense.

15 TV, film og spill støtte Støttebeløp og finansieringsprosent varierer Typisk 60% men kan gå opptil 80% for International Actions Samfinansiering produksjon

16 Utlysninger Kunst og kultur Årlige utlysninger i juli måned Frist: første onsdag i oktober samme år Oppstart store: mellom juni og desember påfølgende år Oppstart små: mellom mai og desember påfølgende år TV, film og spill Følg med på EACEA - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en Norsk Facebook side https://www.facebook.com/kreativteuropa https://www.facebook.com/kreativteuropa

17 Kontaktpunkter på hjemmebane Nasjonale kontaktpunkter Kulturrådet for delprogrammet på Kunst og Kultur Norsk Filminstitutt på delprogrammet TV, film og spill Sørlandets Europakontor

18 Webwww.south-norway.no Emailsm@south-norway.no FacebookSørlandets Europakontor Twitter@SouthNorway Takk for oppmerksomheten! Bilder fra RGBStock.com: Fotografer: Sanja Gjenero (forside)


Laste ned ppt "K REATIVT E UROPA MER ENN ET KULTURPROGRAM Stig Marthinsen, Sørlandets Europakontor, mai 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google