Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Krokeide skole 1909-2009 Krokeide skole 1909/1910, lærer Jakob Moldekleiv.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Krokeide skole 1909-2009 Krokeide skole 1909/1910, lærer Jakob Moldekleiv."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Krokeide skole 1909-2009 Krokeide skole 1909/1910, lærer Jakob Moldekleiv

2 2 Krokeide skolekrets før 1909  På 16-1700-tallet var opplæring/undervisning kirkens ansvar – konfirmasjonsforberedelser  Omgangskole på Krokeide kom i 1749 2 lærere på 7 steder  Fana, Fanavoll, Nordvik, Sagstad, Salbu, Rød og Krokeide  Første lærer var bl.a. Nils Arneson Krokeide  Fag lesing og religion Skriving og regning fra 1827

3 3 Krokeide skolekrets før 1909 Skoleundervisning på omgang mellom gårdene på Rød og Krokeide, herunder også Breivik og Botnedal 2 måneder i året  For Rød og Krokeide 14/5 – 14/7 Mye fravær  Elevene måtte jobbe på gårdene, dårlig råd, osv Prosten i Fana ble sint og truet med konfirmasjonsnekt Innførte bot til skolekassen for manglende fremmøte Hans Andersson Krokeide betalte 1,5 spesidaler i bot -1843

4 4 Krokeide skolekrets før 1909  Folkeskolen innført i Fana fra 1866 Nytt skoleinnhold, ny skolelov, nye bøker  Protester fra bl.a. konservative bønder i Fana Lengre skolegang 12-15 uker Egne skolekretser – Krokeide en av de minste 20 elever i 1866 Første faste skolestue i 1869  Leide lokaler i Breivik hos Lars Breivik  Fredrik Krokeide var politiker og sentral i skolespørsmål på Krokeide

5 5 Krokeide skolekrets før 1909 Enda ny skolelov 1889  Preges av opplysningstid, tanker rundt organisering, parlamentarisme, mer lokal påvirkning, etc  Ny fagkrets innføres etterhvert Kristensdomskunnskab, bibel og kirkehistorie, katekismusforklaring, Norsk mundtlig (læsning og grammatikk), skriftlig (gjenfortelling, stil), skriving Regning Norgeshistorie og verdenshistorie, Jordbeskrivelse Naturkundskap Tegning, Haandarbeide, Legemsøvelse Sang  Streng oppfølging med fravær – årlig rapport til skolestyre

6 6 Krokeide skolekrets før 1909  Nytt skolebygg i 1895 – i Breivik Pris 3.310,- Lå der ”Lundehytten” i Breiviken er i dag  Krokeide skolekrets fikk egen lærer fra ca 1900 Første faste lærer var Hans Berner Lauvdal? 1903 kom Jakob Moldekleiv  Var lærer frem til 1951.  Gift med Marta Fredriksdtr, Krokeide

7 7 Krokeide skole 1909  Etter hvert uenighet mellom Rød og Krokeide om hvor skolen skulle ligge Stort press fra Krokeidegårdene om flytting av skolen og i 1908 vedtok skolestyret i Fana at skolen skulle flyttes ut ved Storavatnet/Skarsbrekko. Nytt skolebygg kom i 1909 Kostet kr 8.079,- 1 klasserom, 1 sløydrom + lærerbustad

8 8 Krokeide skole 1909 - 1939 Etter 1905 var det viktig å lære om det norske, nasjonale – Norge som selvstendig nasjon, Undervisning i riksmål. I 1926 valgte Krokeide, som 1 av 9 skoler, nynorsk Begrepet enhetsskole kom etter hvert  Pliktig skolegang for alle  Skape felles kultur  utjevne sosiale forskjeller,  føye nasjonen sammen, osv

9 9 Krokeide skole 1909 - 1939 1910 – egne plantedager 1910 – sløyd og håndarbeid på timeplanen 1917 – skoletiden økte til 4,5 mnd 1918 – skolestart fra august (20.) 1926 – nynorsk som hovedmål 1929 – tilsyn av skolelege 1930 – skoletannlege 1937 – ny grusplass – kunne sparke fotball 1938 – oppstart av ungdomslag og etter hvert musikklag

10 10 Krokeide skole 1940 - 1945 Tyskerne tok skolen som innkvarteringssted april 1940 Lærerfamilien måtte flytte ut på Krokeide Fikk leie skolestue hos Ragna Breivik på Rød Tyskerene forlot skolen høsten 1941og skoledriften startet opp igjen Lærer Moldekleiv slapp akkurat unna masse- arrestasjonene av lærerne høsten 1941 fordi han fylte 60 år samme høst. Skolen ble spart under evakueringen av Krokeide i 1943. Sperringen gikk midt i Kalagen/bakken opp mot Luren/Dalen Skolen ble samlingspunktet i bygden, viktig med bl.a. juletrefester, St.Hansfeiring, etc.

11 11 Krokeide skole 1945-1969 Etterkrigstid  17. mai 1945 – stor feiring på Krokeide  1951 – lærer Moldekleiv slutter etter 48 år, 70 år gammel  1957 – etableres et foreldrelag  1959 – søknad om nytt skolehus (tok 10 år)  1960 – ny skolereform, 9-årig skole

12 12 Krokeide skole 1945-1969 Etterkrigstid  1961 – musikk blir mer viktig i skolen, etter hvert egne musikkvelder – 100 deltaker på et arr. i 1962  1961 – skoleorkester med strykeinstrumenter og gitar  1964 – oppstart av leikaringgruppe  1964 – ny skolefane (E. Skavhellen)  1965 – veglys langs hovedveien  1969-70 oppstart nytt skolebygg, Elever gikk midlertidig på Kirkevoll

13 13 Krokeide skole 1969-2009 Nyere tid  Desember 1970 – småskolen tar det nye skolebygget i bruk  1971 – formelle innvielse av den nye skolen  1971 – oppstart av Krokeide idrettslag  1972 – oppstart av Krokeide skolemusikkorps  1972 – slutt på skole om lørdagene  1983 – bokmål blir valgt som hovedmål i en folkeavstemming  1991? – nytt påbygg/lærerværelse  2002 – etablering av Krokeide kontaktutvalg, 2 første sakene – ny idrettshall/kulturbygg og Krokeidedagen  2004 – Volleyballhallen innvies  2009 – 100 år på samme sted


Laste ned ppt "1 Krokeide skole 1909-2009 Krokeide skole 1909/1910, lærer Jakob Moldekleiv."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google