Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1.2. De tre Store Tapene Læreboken Kapittel 1.2 Modul I Kvalitetsledelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1.2. De tre Store Tapene Læreboken Kapittel 1.2 Modul I Kvalitetsledelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 1.2. De tre Store Tapene Læreboken Kapittel 1.2 Modul I Kvalitetsledelse

2 De Tre Store Tapene De Tre Store Tapene er direkte relatert til kvaliteten på ledelse og lederskap.

3 De Tre Store Tapene Å nå de høye “Mission impossible” målene er faktisk mulig Derfor er alt annet å betrakte som tap Derfor er alt annet å betrakte som tap

4 Hva er ”De Tre Store Tapene”? 1) Prosess relaterte TAP 1) Prosess relaterte TAP 2) Produkt relaterte TAP 2) Produkt relaterte TAP 3) Utnyttelses TAP 3) Utnyttelses TAP

5 Hva er ”De Tre Store Tapene”? 1) Prosess relaterte TAP 1) Prosess relaterte TAP 2) Produkt relaterte TAP 2) Produkt relaterte TAP 3) Utnyttelses TAP 3) Utnyttelses TAP Tap er knyttet til selve produksjonsprosessene. Stopptid, avvik og tapt ytelse. De måles ofte som tapt totalproduktivitet på engelsk ”Overall Equipment Efficiency (OEE) ” Tap knyttet til at produktene eller tjenestene ikke har de kvalitetsegenskapene som møter kundene eller samfunnets virkelige behov Tap knyttet til at vi ikke utnytter potensialene menneskene som er eller bør involveres. Og tap knyttet til at man ikke handler i samsvar med miljø- og samfunsinteressene

6 1). Produktrelaterte tap Som fører til:Tap av: Feil produkt (egenskaper stemmer ikke med virkelig behov) - missfornøyde kunder - inntekter: markedsandeler Dårlig service Produkt ikke i samsvar med bærekraftig vekst - tapt av omdømme - ressurser i form av økte kostnader for markedsføring og omdømmebygging Dårlig markeds- og produktkommunikasjon Produktvarighet - k onflikt håndtering -Resurser i form av unødige reklamasjons- og konfliktkostnader Dårlig servise

7 2). Prosessrelaterte tap Som fører til:Tapt: Havari/teknisk stans - stans- tilgjengelighet Omstilling og justering Redusert hastighet - hastighetstap- ytelse Småstans, plunder og heft Innkjøringsfeil - produktavvik- produktkvalitet Produksjonsfeil

8 Verdiskapende og ikke-verdiskapende Verdiskapende: –Kunden må være villig til å betale for det –Aktiviteten må fysisk endre produktet eller tjenesten –Aktiviteten må gjøres feilfritt Ikke verdiskapende = MUDA= TAP –Forretningsmessig nødvendig –Tilfører ingen verdi til produktet eller tjenesten TQM Center Norway8

9 De 7 mudakategoriene (produksjon) TQM Center Norway9 Bevegelser Unødvendige bevegelser av medarbeidere eller emner i en prosess Omarbeid Sortering, gjenbearbeidning Overproduksjon For mye, for tidlig eller for hurtig Transport Unødvendig transport av emner eller medarbeidere mellom prosesser Lager Materialer som ikke får tilført verdi Overforedling Foredling ut over kundens ønsker Ventetid Medarbeidere eller emner som venter på en arbeidsgang avsluttes

10 Produktets gjennomløpstid TQM Center Norway10 Verdiskapende tid er en liten del av gjennomløpstida Tradisjonell kostnadsredusering fokuserer ofte på den verdiskapende tida Venting Støping Transport Rigging Maskinering Lagring Sammenstilling Lagring Emballering Muda verdiskaping

11 OEE Tilgjengelig- het Tilgjengelig- het Ytelse Kvalitet Vrak Havarier Omstilling og justering Oppstart Småstopp Redusert hastighet = Måling av maskinutnyttelsen (kun en del av muda)

12 De 16 tapene (OEE) Tapte timer i produksjon Menneske- relaterte tap Menneske- relaterte tap Planlagte tap Ledelses tap Organiserings tap Logistikk tap Bevegelse Justerings tap Planlagt stans Tapt tid pga materialflyt og personlig organisering Tapt tid pga manglende kvalitet Planlagte stopp Uforutsette stopp Om/Innstilling Verktøybytte Oppstart tap Stans /tomgang Planlagt stans 1 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 Hastighetstap Vrakproduksjon 12 13 Ikke planlagt stans Hastighetstap Kvalitetstap Effektiv brukt energi Effektiv brukte materialer Effektiv brukt utstyr Energitap Materialtap Tap på hjelpeutstyr 14 15 16 Oppetid Maskin Tap Maskin Tap Resurs tap Resurs tap Produksjonstap Verdiskapende arbeidstid Verdiskapende produksjonstid

13 sju nye 3). Utnyttelsestap - de sju nye muda-kategoriene Består av:Tap i form av: 1. Kompetanse muda Mangel på utnyttelse av de ansattes, lederes og partneres kompetanse, kreativitet og skaperkraft For få og for små ideer til forbedring og fornying 2. Lærings muda -Sein og uproduktiv læreprosess - Mangel på å utnytte endringer og feil til læring -Unødig reise og kurskostnader og opphoping av kunnskap som ikke brukes med en gang, eller kanskje aldri - Mangel på forbedringer 3 Risiko muda - Høy risiko gir skader som koster den ansatte, bedriften og samfunnet. - Høye forsikringspremier, dårlige skadeoppgjør, sykefravær og omdømmekostnader 4. Misstrivsel - De ansatte trives ikke på jobben - Høyt sykefravær, personaloppfølging, rekruttering av vikarer og nye ansettelser.

14 3) Utnyttelsestap Som fører til:Tap i form av: 5. Leveranse- muda - Missfornøyde leverandører - Økte kostnader i form av høyere priser på leveranser. Forhandlingskostnader. Konflikthåndteringskostnader. 6. Samfunns friksjon - Missfornøyde omgivelser og myndigheter - Unødig kontroll og inspeksjon, konflikthåndtering, omdømmekostnader 7. Økologi muda - Ikke økologisk bærekraftig viksomhet - Unødig MIPS Materialforbruk per servise enhet. - Unødige energikostnader - Unødige resirkulerings og sykluskostnader

15 Metode for å fjerne ”De Tre Store Tapene”? 1) Prosess relaterte TAP 1) Prosess relaterte TAP 2) Produkt relaterte TAP 2) Produkt relaterte TAP 3) Utnyttelses TAP 3) Utnyttelses TAP Fjernes ved å systematisk utvikle en “lean”- kultur og en “lean” prosess - Modul 5: Effektiv produksjon Forbedre kvaliteten i kunde- og samfunns- kommunikasjon, utvikle en design- og utviklings prosess basert på “Buddhas tre øyne” - Modul 3 og 4 Utvikle kvalitetene i lederskapet og gjennom det frigfjøre de menneskelige og samfunns- messige ressursene - Modul 2 og 6 Kunde og Samfunnskommuni kasjon Strategisk ledelse (Hoshin – ledelse) KvalitetKvalitetLeve-ranseLeve-ranseHMSHMSKostnadKostnad Prosessledelse Verdiforankret ledelse


Laste ned ppt "1.2. De tre Store Tapene Læreboken Kapittel 1.2 Modul I Kvalitetsledelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google