Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læreboken Kapittel 1.2 Modul I Kvalitetsledelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læreboken Kapittel 1.2 Modul I Kvalitetsledelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Læreboken Kapittel 1.2 Modul I Kvalitetsledelse
1.2. De tre Store Tapene Læreboken Kapittel 1.2 Modul I Kvalitetsledelse

2 De Tre Store Tapene De Tre Store Tapene er direkte relatert til kvaliteten på ledelse og lederskap. Felles for de tre store tapene er at de er knyttet til mangel på ledelseskvalitet. Denne sammenhengen skal vi klargjøre gjennom hele faget.

3 målene er faktisk mulig
De Tre Store Tapene Derfor er alt annet å betrakte som tap Å nå de høye “Mission impossible” målene er faktisk mulig

4 Hva er ”De Tre Store Tapene”?
3) Utnyttelses TAP 2) Produkt relaterte TAP 1) Prosess relaterte TAP

5 Hva er ”De Tre Store Tapene”?
Tap knyttet til at vi ikke utnytter potensialene menneskene som er eller bør involveres. Og tap knyttet til at man ikke handler i samsvar med miljø- og samfunsinteressene 3) Utnyttelses TAP Tap knyttet til at produktene eller tjenestene ikke har de kvalitetsegenskapene som møter kundene eller samfunnets virkelige behov 2) Produkt relaterte TAP Tap er knyttet til selve produksjonsprosessene. Stopptid, avvik og tapt ytelse. De måles ofte som tapt totalproduktivitet på engelsk ”Overall Equipment Efficiency (OEE) ” 1) Prosess relaterte TAP

6 1). Produktrelaterte tap
Som fører til: Tap av: Feil produkt (egenskaper stemmer ikke med virkelig behov) - missfornøyde kunder - inntekter: markedsandeler Dårlig service Produkt ikke i samsvar med bærekraftig vekst - tapt av omdømme - ressurser i form av økte kostnader for markedsføring og omdømmebygging Dårlig markeds- og produktkommunikasjon Produktvarighet - konflikt håndtering Resurser i form av unødige reklamasjons- og konfliktkostnader Dårlig servise

7 2). Prosessrelaterte tap
Som fører til: Tapt: Havari/teknisk stans - stans - tilgjengelighet Omstilling og justering Redusert hastighet - hastighetstap - ytelse Småstans, plunder og heft Innkjøringsfeil - produktavvik - produktkvalitet Produksjonsfeil

8 Verdiskapende og ikke-verdiskapende
Kunden må være villig til å betale for det Aktiviteten må fysisk endre produktet eller tjenesten Aktiviteten må gjøres feilfritt Ikke verdiskapende = MUDA= TAP Forretningsmessig nødvendig Tilfører ingen verdi til produktet eller tjenesten TQM Center Norway

9 De 7 mudakategoriene (produksjon)
Overproduksjon For mye, for tidlig eller for hurtig Transport Unødvendig transport av emner eller medarbeidere mellom prosesser Bevegelser Unødvendige bevegelser av medarbeidere eller emner i en prosess Ventetid Medarbeidere eller emner som venter på en arbeidsgang avsluttes Omarbeid Sortering, gjenbearbeidning Overforedling Foredling ut over kundens ønsker Lager Materialer som ikke får tilført verdi TQM Center Norway

10 Produktets gjennomløpstid
Verdiskapende tid er en liten del av gjennomløpstida Tradisjonell kostnadsredusering fokuserer ofte på den verdiskapende tida Muda verdiskaping Emballering Venting Støping Transport Rigging Maskinering Lagring Sammenstilling Lagring TQM Center Norway

11 Måling av maskinutnyttelsen (kun en del av muda)
OEE Tilgjengelig- het Ytelse Kvalitet Vrak Havarier Omstilling og justering Oppstart Småstopp Redusert hastighet =

12 Effektiv brukte materialer
TPM Guide De 16 tapene (OEE) 1 Planlagte tap Planlagt stans 2 Ledelses tap Tapte timer i produksjon Menneske- relaterte tap 3 Organiserings tap Verdiskapende arbeidstid 4 Logistikk tap Tapt tid pga materialflyt og personlig organisering 5 Bevegelse 6 Justerings tap Tapt tid pga manglende kvalitet Planlagte stopp 1 Planlagt stans Uforutsette stopp 7 Om/Innstilling 8 Maskin Tap Verktøybytte 9 Ikke planlagt stans Verdiskapende produksjonstid Produksjonstap Oppstart tap 10 Stans /tomgang 11 Hastighetstap Kvalitetstap Hastighetstap 12 13 Vrakproduksjon Oppetid 14 Energitap Effektiv brukt energi Resurs tap Materialtap 15 Effektiv brukte materialer 16 Tap på hjelpeutstyr Effektiv brukt utstyr

13 3). Utnyttelsestap - de sju nye muda-kategoriene
Består av: Tap i form av: 1. Kompetanse muda Mangel på utnyttelse av de ansattes, lederes og partneres kompetanse, kreativitet og skaperkraft For få og for små ideer til forbedring og fornying 2. Lærings Sein og uproduktiv læreprosess Mangel på å utnytte endringer og feil til læring Unødig reise og kurskostnader og opphoping av kunnskap som ikke brukes med en gang, eller kanskje aldri - Mangel på forbedringer 3 Risiko - Høy risiko gir skader som koster den ansatte, bedriften og samfunnet. - Høye forsikringspremier, dårlige skadeoppgjør, sykefravær og omdømmekostnader 4. Misstrivsel - De ansatte trives ikke på jobben - Høyt sykefravær, personaloppfølging, rekruttering av vikarer og nye ansettelser.

14 3) Utnyttelsestap Som fører til: Tap i form av: 5. Leveranse-
muda - Missfornøyde leverandører Økte kostnader i form av høyere priser på leveranser. Forhandlingskostnader. Konflikthåndteringskostnader. 6. Samfunns friksjon - Missfornøyde omgivelser og myndigheter - Unødig kontroll og inspeksjon, konflikthåndtering, omdømmekostnader 7. Økologi - Ikke økologisk bærekraftig viksomhet Unødig MIPS Materialforbruk per servise enhet. Unødige energikostnader Unødige resirkulerings og sykluskostnader

15 Metode for å fjerne ”De Tre Store Tapene”?
Utvikle kvalitetene i lederskapet og gjennom det frigfjøre de menneskelige og samfunns- messige ressursene - Modul 2 og 6 3) Utnyttelses TAP Forbedre kvaliteten i kunde- og samfunns- kommunikasjon, utvikle en design- og utviklings prosess basert på “Buddhas tre øyne” - Modul 3 og 4 2) Produkt relaterte TAP Kunde og Samfunnskommunikasjon Strategisk ledelse (Hoshin – ledelse) Kvalitet Leve- ranse HMS Kostnad Prosessledelse Verdiforankret ledelse Fjernes ved å systematisk utvikle en “lean”- kultur og en “lean” prosess - Modul 5: Effektiv produksjon 1) Prosess relaterte TAP


Laste ned ppt "Læreboken Kapittel 1.2 Modul I Kvalitetsledelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google