Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sikkerhetskulturer i transportsektoren

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sikkerhetskulturer i transportsektoren"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sikkerhetskulturer i transportsektoren
Beskrivelser, sammenligninger og endringer

2 Hva er sikkerhetskultur egentlig?
Enighet om at sikkerhetskultur er viktig, men uenighet om hva det er og hvordan begrepet kan være praktisk nyttig. Dette trenger vi kunnskap om!

3 Målsetning Kunnskap om:
Hvordan sikkerhetskulturer kan kartlegges, hvilke forskjeller det er mellom ulike bransjer i transportsektoren og hvordan sikkerhetskultur kan endres og forbedres.

4 Problemstillinger /mål
Hvordan sikkerhetskultur kan beskrives og måles. Forskjeller i sikkerhetskulturer (bransjer, nivåer, leverandører-oppdragsgivere). Hvordan sikkerhetskulturer kan bedres. KONSEPT FOR FORBEDRING AV SIKKERHETSKULTUR

5 Sikkerhetskultur sentralt for å realisere nullvisjonen
Vi ser et skifte i tenkningen rundt å minske risiko og realisere nullvisjonen: Til kulturell kontroll etablere felles verdier, normer og virkelighets-oppfatninger som gir sikre handlinger Fra byråkratisk kontroll detaljerte instrukser og regler tidkrevende og lite fleksibelt

6 Tre ulike case

7 Metoder Litteraturstudier
Kvantitative metoder (måleinstrumenter, spørreundersøkelser) Kvalitative metoder: Aksjonsforskning Intervjuer Observasjoner søkekonferanser

8 Felles læreprosess Problemavklaring Inneforstående Utenforstående
Kommunikasjon på læringsarenaer Felles refleksjon og læring Intern læringssløyfe Ekstern læringssløyfe Refleksjon Refleksjon Forslag til forbedret endringsarbeid

9 Prosjekt-bemanning Prosjektleder: Professor Per Morten Schiefloe, NTNU
Prosjektteam/arbeidsgruppe: NTNU/Studio Apertura: Stian Antonsen (stipendiat), Lone Sletbakk Ramstad (forsker) SINTEF: Lillian Fjerdingen (seniorforsker), Kristian Sakshaug (seniorforsker) DNV: Børre Paaske (seniorrådgiver), Christoffer Serck-Hanssen Hovedfagsstudenter Prosjektgruppe og referansegruppe med ressurspersoner fra SINTEF, DNV og fra casebedriftene

10 Fremdriftsplan 2003 2004 2005 2006 AKTIVITETER
2003 2004 2005 2006 AKTIVITETER 1 2 3 4 1. Oppstart/koordinering 2. Metodeutvikling - kartlegging/måling/ ”state of art review” 3. Gjennomføre case - kartlegging/måling (ink. analyse + rapport) 4. Metodeutvikling – endring 5. Gjennomføre case - endring (ink. Analyse + rapport) 6. Hovedanalyse og oppsummerende rapport


Laste ned ppt "Sikkerhetskulturer i transportsektoren"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google