Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eksempel på et samarbeid..

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eksempel på et samarbeid.."— Utskrift av presentasjonen:

1 Eksempel på et samarbeid..
Foresatte, en nøkkel til unges suksess i skolen Eksempel på et samarbeid.. Modum – Tirsdag Erik Nordgreen – Lillegården kompetansesenter. Presentasjon: Egen bakgrunn Hotellet i Trondheim – praktisk tilnærming. Mange praktiske eksempler – mindre systematikk. Ideer til å kunne gjøre ting annerledes. ”Er det noe dere IKKE har gjort? Spørsmål – dumme svar. Tre ting - Aktørperspektivet Forskning

2 WHAT ARE WE BUILDING? . Prosjekt eller fremtidsutsikter.
Ordvalg former tanken

3 Læreren og elevenes læringsutbytte
Område 0.00 – 0,19 ingen effekt 0.20 – 0.39 liten effekt 0,40 – 0,59 middels effekt > 0,60 stor effekt Effekt-størrelse Effekt-vurdering Lærerens tilbakemelding til elevene, (positiv, støttende og konstruktiv) 0,73 Stor effekt Lærerens tydelighet og struktur i undervisningen 0,71 En positiv og støttende relasjon mellom elev og lærer 0,72 Kognitive strategier; dialog, spørsmål, klargjøring, repetisjon, oppsummering 0,74 Thomas Nordahl

4 ROS, OPPMUNTRING, BELØNNING.
LÆRINGSPYRAMIDE KONSEKVENSER . STRUKTUR Kvinner på randen Student ved høyskolen i Telemark – strukturførst Ikke vanntette skott mellom fasene Lære av andre – mer nå enn før Belønning: a) for voksne b) læreren i Kristiansand ROS, OPPMUNTRING, BELØNNING. RELASJONER

5 Hvem er dette….? . Tom Hanks Betror seg til Wilson
Cast away. Tom Hanks Betror seg til Wilson Drukner nesten når han skal redde Wilson. Trenger bekreftelse.

6 ” Catch the children being good”
Så flink du er til å dele Så hjelpsom du er! Du er jammen omtenksom! Så raskt du fant fram tingene dine Det var hyggelig sagt! Du er nok en god venn å ha!

7 Om foreldre og skole Foreldrene har primæransvaret for sine barns oppvekst. Det kan ikke overlates til skolen, men bør utøves også i samarbeidet mellom skole og hjem. Barnas læringsmiljø favner også foreldrene. Skolen og foreldre kan med gjensidig forståelse og samarbeid bidra til barnas utvikling.

8 Barn er dagpendlere mellom ulike miljøer.
Mellom barnehage/skole – hjem kan de oppleve å få: Motstridende budskap eller felles verdier De kan oppleve verden som: Kinesiske esker som stadig byr på nye overraskelser. Eller som et sammenhengende forutsigbart system. Det blir viktig å finne ut av: Hvordan sammenhengen mellom verdier/kulturer i barnehage-, skole-, fritid- og hjemme oppleves av barnet selv?

9 ETIKK-TAKK Relasjon som instrumentelt redskap.
Er noe ”godt i seg selv?” Ann S. Masten Distinguished McKnight University Professor Ph.D., 1982, University of Minnesota Competence, risk, and resilience in development Håp, forventninger og tillit skaper læring. Rimi-revolusjonen . Filosofiboken Økonomisk utbytte – læringsutbytte. Mennesker behandler man ordentlig Holdninger og forventninger - struktur

10 Ann S. Masten Distinguished McKnight University Professor Ph. D
Ann S. Masten Distinguished McKnight University Professor Ph.D., 1982, University of Minnesota 1. Early success in school – related to effective care, positive home-school connections and effective classroom practices – appears to be a key segue to resilience. 2. It is necessary to learn how to foster positive change, so that the odds for favorable development can be improved. 3. “Late bloomers”: those whose lives took a dramatic turn for the better in the transition to adulthood, suggesting that new resources, opportunities, and supports converge in this window to promote positive change

11 Roller i samarbeidet. Den profesjonelle part har hovedansvar for relasjonen. Foresatte har et betydelig selvstendig ansvar for samarbeidet. Når begereet er fullt Ikke skyld men mulighet. Maktforholdet vil oppleves ulikt. Arve og leggeseanse To måter å abdisere på: 1). Gå ned på elevens nivå og skjelle ut. 2). Legge seg flat = erkjenne egne negartive bidrag og beklage disse UTEN å bruke ordet ”men….. Du må også forstå..: Erik – Eriki.

12 Ulike teoretiske perspektiver på elevenes handlinger og læring i skolen
Kontekst Undervisning Relasjoner Venner Uvenner Hjemmet System Eleven i samspill med de ulike sosiale systemene. Omfatter alle de tre perspektivene. Aktør Elevens virkelighetsoppfatning, selvoppfatning og mestringsstrategier Individ Elevens individuelle forutsetninger, Stabile karaktertrekk En relasjon kan analyseres i disse tree perspektivene. Lage et eksempel – LIVE?

13 FINN SKAARDERUD om det selvstendige individ har oppstått.
”Det undrer meg mye hvordan forestillingen om det selvstendige individ har oppstått. De eneste selvstendige individer jeg kjenner er muligens autister.” Finn Skaarderud. . Han er en sånn enI den klassen der er det jo bare flinke og ordentlige elever. Hva skal man gjøre med mennesker som meg…? Hva skal man gjøre med sånne elever som bare ikke vil? Vi har en sånn håpløs elev. TING BARE SKJER , IKKE SANT…?

14 ”- NÅR BARN FÅR ANSVAR FOR EGEN ULYKKE.” (Kirsti Klette)
ANSVAR FOR EGEN LÆRING. ”- NÅR BARN FÅR ANSVAR FOR EGEN ULYKKE.” (Kirsti Klette) Økt individrettet fokus. Hvem drar nytte av «ansvar for egen læring?» Forskjellene øker. Kollektiv meningsdannelse i klasserommet svekkes. KONFLIKTRÅD OG SKOLEMEGLING. PELLE SANDSTRAK - LÆRERE/VOKSNE SOM IKKE LAGET SÅ MYE FUZZ. LEGITIMITET : SAN SIRO.

15 TRIANGULÆRE RELASJONER
Filmen: ”De usynlige” Foreldresamarbeid speiles i klasserommet. Relasjoner er tredimensjonale. Foresatte En hektisk morgenstund på 2 minutter Reidun som barnevakt. Omtale av kollegaer. Klasserom Lærer Medelever.

16 Foreldremedvirkning og læringsutbytte.
Forskning viser at foreldreinvolvering er viktigere enn familiebakgrunn når det gjelder å påvirke hvordan elever lykkes i skolen. Foreldres involvering kan altså bidra til å forbedre skolen og forbedre elevers suksess i skolen. På skolen gjelder bestemte standarder, visse typer prestasjoner blir premiert og det er bestemte omgangsformer som aksepteres. Noen foreldre føler seg hjemme i denne kulturen, andre føler seg fremmede. Videre finner forskerne at foreldre til barn som sliter på skolen, generelt opplever stor grad av avmakt i sin relasjon til skolen. De føler seg mindre velkomne på skolen. Kunnskap, utdanning, læring – Hva lærte vi? Liv Langfeldt – NIFU STEP

17 RELASJONSORIENTERT KLASSELEDELSE.
God relasjon mellom lærer og elev gjør det vanskelig for eleven å ikke følger beskjeder lærer gir. Sikrer en foreldres tillitt øker sannsynligheten for at ledelse av klassen blir enklere å gjennomføre. KOLLEKTIVT PERSPEKTIV: Klasse Foreldregruppe Kunsten å se hver enkelt elev med ett og samme blikk.

18 Oppdragelsespraksis – væremåte Undervisningspraksis – væremåte.
Kontroll + Autoritativ Autoritet _ + Varme Likegyldighet Ettergivende _

19 Meldingsbok. Hensiktsmessig kommunikasjon. En-veiskommunikasjon
To-veiskommunikasjon Dialog.

20 Paulo Freire. «De undertryktes pedagogikk.»
Læring er likeverdig toveis-kommunikasjon. Nysgjerrighet, toleranse og kraft til forandring. Litt om Brasil, folketall, demografi, politisk historie Slavehistorien i Brtasil er betydelig underrapportert. MST – den opprinnelige varianten Må oppleves relevant. Marxixtisk inspirert Inspirerte frigjøringsteologien Ortopraksis fremfor ortodoksi.

21 BASSE. 5 KALDE. ØLPOSER OF TAXI KJEDELIG MANN MED HUND. HOGGET VED.
HILSTE IKKE FØR. HILSER NÅ. KOMMENTAR PÅ BUSSEN.

22 SLIDING DOORS. Gerald Patterson: ”Coersive circles; Tvingende
Samhandlingsmønstre.”

23 TRILLE. Sådan ser jeg ofte striber af lys, ofte striber af varme, som når en hvisken høres bedre enn et råb. Ja, jeg ser små skibe sejle fulle af håb.

24 Det der forbaskede skole-hjem samarbeidet funker ikke

25 ARNE NÆSS: En gang fant vi et sted Vi lå der og kikket på himmelen
Den var helt blå Med noen lette skyer på Det var som om verden ikke skulle noe sted Alt var her og nå Det er rart, for jeg kan ikke huske Om noe overhode ble sagt Eller om skyene svevde av gårde i sakte Eller voldsom fart. Likevel vender jeg tilbake På ny og på ny Som om det var en umistelig skatt.

26 Ha en riktig fin kveld videre!
TusenTakk! Ha en riktig fin kveld videre!


Laste ned ppt "Eksempel på et samarbeid.."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google