Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Modum – Tirsdag 08.02.11. Erik Nordgreen – Lillegården kompetansesenter. Eksempel på et samarbeid.. Foresatte, en nøkkel til unges suksess i skolen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Modum – Tirsdag 08.02.11. Erik Nordgreen – Lillegården kompetansesenter. Eksempel på et samarbeid.. Foresatte, en nøkkel til unges suksess i skolen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Modum – Tirsdag 08.02.11. Erik Nordgreen – Lillegården kompetansesenter. Eksempel på et samarbeid.. Foresatte, en nøkkel til unges suksess i skolen

2 WHAT ARE WE BUILDING?.

3 Læreren og elevenes læringsutbytte Område 0.00 – 0,19 ingen effekt 0.20 – 0.39 liten effekt 0,40 – 0,59 middels effekt > 0,60 stor effekt Effekt- størrelse Effekt- vurdering Lærerens tilbakemelding til elevene, (positiv, støttende og konstruktiv) 0,73Stor effekt Lærerens tydelighet og struktur i undervisningen 0,71Stor effekt En positiv og støttende relasjon mellom elev og lærer 0,72Stor effekt Kognitive strategier; dialog, spørsmål, klargjøring, repetisjon, oppsummering 0,74Stor effekt Thomas Nordahl

4 . RELASJONER ROS, OPPMUNTRING, BELØNNING. STRUKTUR KONSEKVENSER LÆRINGSPYRAMIDE

5 Hvem er dette….?.

6 ” Catch the children being good” Så hjelpsom du er! Du er jammen omtenksom! Så flink du er til å dele Det var hyggelig sagt! Du er nok en god venn å ha! Så raskt du fant fram tingene dine

7 Om foreldre og skole Foreldrene har primæransvaret for sine barns oppvekst. Det kan ikke overlates til skolen, men bør utøves også i samarbeidet mellom skole og hjem. Barnas læringsmiljø favner også foreldrene. Skolen og foreldre kan med gjensidig forståelse og samarbeid bidra til barnas utvikling.

8 Barn er dagpendlere mellom ulike miljøer. Mellom barnehage/skole – hjem kan de oppleve å få: Motstridende budskap eller felles verdier De kan oppleve verden som: Kinesiske esker som stadig byr på nye overraskelser. Eller som et sammenhengende forutsigbart system. Det blir viktig å finne ut av: Hvordan sammenhengen mellom verdier/kulturer i barnehage-, skole-, fritid- og hjemme oppleves av barnet selv?

9 ETIKK-TAKK Relasjon som instrumentelt redskap. Er noe ”godt i seg selv?” Ann S. Masten Distinguished McKnight University Professor Ph.D., 1982, University of Minnesota Competence, risk, and resilience in development Håp, forventninger og tillit skaper læring.

10 Ann S. Masten Distinguished McKnight University Professor Ph.D., 1982, University of Minnesota 1. Early success in school – related to effective care, positive home- school connections and effective classroom practices – appears to be a key segue to resilience. 2. It is necessary to learn how to foster positive change, so that the odds for favorable development can be improved. 3. “Late bloomers”: those whose lives took a dramatic turn for the better in the transition to adulthood, suggesting that new resources, opportunities, and supports converge in this window to promote positive change

11 Roller i samarbeidet. Den profesjonelle part har hovedansvar for relasjonen. Foresatte har et betydelig selvstendig ansvar for samarbeidet.

12 Ulike teoretiske perspektiver på elevenes handlinger og læring i skolen Kontekst Undervisning Relasjoner Venner Uvenner Hjemmet Individ Elevens individuelle forutsetninger, Stabile karaktertrekk Aktør Elevens virkelighetsoppfatning, selvoppfatning og mestringsstrategier System Eleven i samspill med de ulike sosiale systemene. Omfatter alle de tre perspektivene.

13 FINN SKAARDERUD ” Det undrer meg mye hvordan forestillingen om det selvstendige individ har oppstått. De eneste selvstendige individer jeg kjenner er muligens autister.” Finn Skaarderud.

14 ANSVAR FOR EGEN LÆRING. ”- NÅR BARN FÅR ANSVAR FOR EGEN ULYKKE.” (Kirsti Klette) Økt individrettet fokus. Hvem drar nytte av «ansvar for egen læring?» Forskjellene øker. Kollektiv meningsdannelse i klasserommet svekkes.

15 TRIANGULÆRE RELASJONER Filmen: ”De usynlige” Foreldresamarbeid speiles i klasserommet. Relasjoner er tredimensjonale. Klasserom Foresatte Medelever. Lærer

16 Foreldremedvirkning og læringsutbytte. Forskning viser at foreldreinvolvering er viktigere enn familiebakgrunn når det gjelder å påvirke hvordan elever lykkes i skolen. Foreldres involvering kan altså bidra til å forbedre skolen og forbedre elevers suksess i skolen. På skolen gjelder bestemte standarder, visse typer prestasjoner blir premiert og det er bestemte omgangsformer som aksepteres. Noen foreldre føler seg hjemme i denne kulturen, andre føler seg fremmede. Videre finner forskerne at foreldre til barn som sliter på skolen, generelt opplever stor grad av avmakt i sin relasjon til skolen. De føler seg mindre velkomne på skolen. Kunnskap, utdanning, læring – Hva lærte vi? Liv Langfeldt – NIFU STEP

17 RELASJONSORIENTERT KLASSELEDELSE. God relasjon mellom lærer og elev gjør det vanskelig for eleven å ikke følger beskjeder lærer gir. Sikrer en foreldres tillitt øker sannsynligheten for at ledelse av klassen blir enklere å gjennomføre. KOLLEKTIVT PERSPEKTIV:  Klasse  Foreldregruppe Kunsten å se hver enkelt elev med ett og samme blikk.

18 Oppdragelsespraksis – væremåte Undervisningspraksis – væremåte. Kontroll + Varme Ettergivende Autoritet Autoritativ _ _ Likegyldighet

19 Meldingsbok. Hensiktsmessig kommunikasjon. En-veiskommunikasjon To-veiskommunikasjon Dialog.

20 Paulo Freire. « De undertryktes pedagogikk.» Læring er likeverdig toveis-kommunikasjon. Nysgjerrighet, toleranse og kraft til forandring.

21 BASSE. 5 KALDE.

22 SLIDING DOORS. Gerald Patterson: ”Coersive circles; Tvingende Samhandlingsmønstre.”

23 TRILLE. Sådan ser jeg ofte striber af lys, ofte striber af varme, som når en hvisken høres bedre enn et råb. Ja, jeg ser små skibe sejle fulle af håb.

24 Det der forbaskede skole-hjem samarbeidet funker ikke

25 ARNE NÆSS: En gang fant vi et sted Vi lå der og kikket på himmelen Den var helt blå Med noen lette skyer på Det var som om verden ikke skulle noe sted Alt var her og nå Det er rart, for jeg kan ikke huske Om noe overhode ble sagt Eller om skyene svevde av gårde i sakte Eller voldsom fart. Likevel vender jeg tilbake På ny og på ny Som om det var en umistelig skatt.

26 TusenTakk! Ha en riktig fin kveld videre!


Laste ned ppt "Modum – Tirsdag 08.02.11. Erik Nordgreen – Lillegården kompetansesenter. Eksempel på et samarbeid.. Foresatte, en nøkkel til unges suksess i skolen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google