Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INNOVASJON I INFRASTRUKTUR USUS vintersamling 26. januar 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INNOVASJON I INFRASTRUKTUR USUS vintersamling 26. januar 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 INNOVASJON I INFRASTRUKTUR USUS vintersamling 26. januar 2015

2 Infrastruktur Hvordan arbeider disse aktørene med innovasjon? gjestestrømmer distribusjon innhold infrastruktur

3 Hva er innovasjon? Baregheh, Rowley and Sambrook (2009): “Innovasjon er prosessene der organisasjoner omformer ideer til nye/forbedrete produkter, tjenester eller prosesser som gir konkurransefortrinn eller markedsdifferensiering” SSB (2012): «Bare 12 prosent av foretakene innenfor reiseliv rapporterer om produkt- eller prosessinnovasjon i perioden 2008-2010»

4 Innovasjonspraksis – Hva er det? Ressursorienterte tjenesteinnovasjonspraksiser: -Intellektuelle ressurser -Organisatoriske ressurser -Fysiske ressurser -Kultur Prosessorienterte tjenesteinnovasjonspraksiser: -Strategi -Porteføljeledelse -Utviklingsprosess -Tidlig fase -Verktøy -Effektmålinger Innovasjonspraksisrammeverk basert på Froehle & Roth (2007), Tidd og Bessant (2013), PDMA (Product Development Management Association) og praksislitteratur (Orlikowski, 2002)

5 Eksempler på innovasjoner Nytt for markedet Ny bedrifts- kunnskap høy lav Nye bookingsystemer (nye kanaler, flere ting samtidig, mer informasjon) Investering i ny infrastruktur (f.eks. hotel, skip) på nye steder med ny kapasitet Investering i nye back-office systemer (f.eks. CRM) Implementering av nye revenue management metoder/systemer Nye matkonsepter (brainfood etc. ) Nye konferansekonsepter Nye opplevelsesprodukter (nye samarbeidspartnere) Automatisering (f.eks. innsjekking) Oppgradering av eksisterende infrastruktur Nye markedsposisjoner Nye forretningsmodeller

6 Utviklingsprosessen Innovasjonsideene kommer fra mange kilder Tradisjonell FoU sjelden (aldri?) en kilde Typisk front end-prosess for inkrementelle ideer (i bedrifter med konsernstruktur): Konsernledelse Forretningsenhet 2. ide 1. Kunde 4. Implementering3. Pilot/test

7 Men det er ikke rosenrødt… «Bransjen har illusjon om å være kundedrevne, men de mange individuelle gjestemøter hver dag er kanskje heller en hemsko» Det samles inn mye kundedata, men det gjøres sjelden utfyllende analyser, utviklinger og evalueringer som følge av databasene

8 Strategi og porteføljeledelse Investeringsbeslutninger tas som regel på konsernnivå Innovasjon ses som regel på som en strategi-muliggjører (enabler). Få eksempler på at ny strategi vokser frem som følge av innovasjonsaktiviteter (kan ha sammenheng med inkrementelt fokus). Kilde: Hydle, Aas, Breunig (2014) ?

9 Hvem deltar? Det er prosjektavhengig hvem som deltar Ulike prosjektteam settes ned for ulike prosjekter – Innovasjonsprosjektledelse i liten grad profesjonalisert Men: Styringsgruppa er ofte den samme for alle prosjekter – Profesjonalisert styring Eksterne kommersielle aktører (leverandører, konsulenter etc.) spiller ofte en sentral rolle i innovasjonsprosjekter, Men bruk av virkemidler (IN, NFR etc.) er sjelden nevnt

10 Innovasjon  Nye kompetansebehov Kompetansebehovet er tydelig todelt: – Forretningskritiske kompetanser sentraliseres og globaliseres – særlig innen digitalisering, CRM, RM, nær alt markeds- og salgsarbeid – Drift er desentralisert og lokalt, hvor holdning i større grad vektlegges til fordel for formell utdannelse – utover fagutdanninger


Laste ned ppt "INNOVASJON I INFRASTRUKTUR USUS vintersamling 26. januar 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google