Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sosial kompetanse Sosial kompetanse er kanskje det viktigste vi kan gi barna våre når de er små. Sosial kompetanse handler om å mestre samspill med andre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sosial kompetanse Sosial kompetanse er kanskje det viktigste vi kan gi barna våre når de er små. Sosial kompetanse handler om å mestre samspill med andre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sosial kompetanse Sosial kompetanse er kanskje det viktigste vi kan gi barna våre når de er små. Sosial kompetanse handler om å mestre samspill med andre. Vi ser stadig barn som er spesielt godt likt av venner og av voksne, men vi innser sjelden hvilken bredde og variasjon av ferdigheter og vurderingsevne disse barna vanligvis må inneha for å kunne oppnå denne sosiale statusen. Vår oppmerksomhet trekkes mye oftere mot barns mangel på sosial kompetent atferd fordi den ikke er i overensstemmelse med det vi vanligvis forventer. 

2 Hva er selvtillit? Noe du har i øyeblikket Er handlingskraften
Situasjonsbetinget Det jeg gjør

3 Hva er selvfølelse (Fundamentet)
Det er den jeg er – det som ligger i bunnen Fundamentet – grunnmuren Stabile delen i meg Verdifull helhet Indre trygghet og ro Glede og lykke Hvem klarer seg best av de som har god selvfølelse eller selvtillit?

4 Sosial kompetanse Sosial kompetanse innebærer:
Empati og rolletakning: det at barnet kan sette seg inn i andre menneskers ståsted, og forutse hvordan egne handlinger kan oppfattes og føles for dem man handler mot. Det skal kunne gjenkjenne og sette ord på sine egne og andres følelser. Barnet skal kunne lytte, og kunne konversere på en passende måte, osv

5 Sosial kompetanse Prososial atferd: Innebærer at barnet kan ta hensyn til andre i handling. Det skal kunne utføre handlinger som er til hjelp for andre, uten å forvente noe i retur. Barnet skal kunne føle glede ved å vise omtanke for andre.

6 Sosial kompetanse Selvkontroll: Barnet skal kunne utsette oppfyllelsen av egne ønsker og behov, ved turtakning og kompromisser i lek og samarbeid. Barnet skal kunne takle at andre ønsker noe som går på tvers av ens egne preferanser (erfaringer).

7 Sosial kompetanse Selvhevdelse: Barnet skal kunne engasjere seg i prat med andre og i felles aktiviteter. Det skal kunne ta initiativ til sosial kontakt på en passende måte.

8 Sosial kompetanse Lek: Barnet skal kunne skille lek fra annen aktivitet og tre inn og ut av lekerammen. Barnet skal kunne tolke lekesignaler, identifisere og bidra til leketema. Det skal handle ut fra krav som stilles til deres rolle i leken. 

9 Filmen Istid Sosial kompetanse
Har rollefigurene god sosial kompetanse? Hva med selvtilliten til Sid hvordan er den? Hvordan er de nære relasjonene i gruppa? Kan denne filmen brukes for å diskutere barns sosiale kompetanse?


Laste ned ppt "Sosial kompetanse Sosial kompetanse er kanskje det viktigste vi kan gi barna våre når de er små. Sosial kompetanse handler om å mestre samspill med andre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google