Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Benchmarking Business Incubators av Centre for Strategy & Evalution Services (UK,2002)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Benchmarking Business Incubators av Centre for Strategy & Evalution Services (UK,2002)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Benchmarking Business Incubators av Centre for Strategy & Evalution Services (UK,2002) http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/support_measures/incubators/ For European Commission's Enterprise DG Ut fra 77 inkubatorer og 71 firma i 13 land (ikke Norge) Ledet av av en styringsgruppe av inkubatorledere 1. (vel - egentlig 2.) pan-EU studie, kvantitativ fokus på "Best practise" og virkninger over lang tid Bjørn Lillekjendlie, FORNY-Forum, Oslo, 24.10.2002

2 Typologi Lav HøytTeknologinivå Høy Støttenivå Lav Industrial estate Business park Science park Business Incubator Managed Workspace Innovation center Enterprise centra

3 Best practice issues

4 Hovedkonklusjoner Resultat: ca. 900 inkubatorer i EU produserer 40.000 arbeidsplasser årlig for ca. 30.000 kr / arb.plass –Ca. 3000 world wide, 1000 USA (100 i 1980), 600 Asia, 150 Østeuropa, 39 S, 7 Dk, 26 Fin, 300 D, 144 UK Tilleggsverdi: inkubatorne akselerer oppstart av nye bedrifter og hjelper til med å maksimalisere vekst-potensiale på en effektiv måte sammenlignet med andre tiltak Best practice: 12 "headline indicators" og 40 "operational indicators" identifisert og kvantifisert.

5 Grunnregler Inkubatorer må designes for å være en del av, og bygge opp rundt, et større strategisk mål: a) regionalt b) mot spesielt prioriterte områder (clusterdannelse), eller kombinasjon Inkubatorer må bygges og støttes av en blanding av offentlige og private interessenter, typisk: Kommune/fylke, Universiteter og FoU-enheter, Bedrifter, Finansielle aktører Opprettelse av inkukbatorer krever offentlig støtte i mange år framover. –I snitt 32'' kr i etableringskost (12'' - 166'')

6 Driftskostnader og inntekter Det er mange måter inkubatorer dekker sine løpende utgifter på, de fleste har en offentlig delfinansiering, men avhengigheten av denne bør reduseres mest mulig. –Driftskostnad: 4'' (0,4'' - 15'') –Utgiftsfordeling: Stab: 41%, klienttjenester 24%, byggvedlikehold 22%, ymse 13% –40% av utgiftene er leie/service, 11% tjenester, 37% offentlig støtte, 3% betales fra universitet & FoU institusjoner –77% av inkubatorene får offentlig støtte

7 Inkubatorlokaler Lokaler er sentralt i tilbudet. Allment anerkjent "good practises" finnes nå for dette. –Snitt: 3000m 2, (90m 2 - 41.000m 2 ) –Bør over 2000-4000m 2 for å være stort nok –Sørge for at det er mulig å komme inn for de rette firmaene, f.eks. ved å ha 15% ledig

8 Inkubatorjenester Gode inkubatorer kjennetegnes i stadig større grad av typen og kvaliteten på støttetjenestene til klienter –Forretningsrådgivning, Finansstøtte (egne penger eller nettverk til investorer), Teknologistøtte, Opplæring (ofte del av "pre- inkubatorer") Klienter bør betale for tjenestene de får, men helst ikke slik at hel-kommersielle aktører prises ut. –4% yter tjenestene gratis –35% tar seg betalt, men subsidierer prisene i forhold til det åpne markedet

9 Typiske tjenester

10 Inngangs- og exit-kriterier Gode inkubatorer fokuserer på teknologi/forretningsfelt, og dette styrer inntaket av bedrifter Fleksibiliteten i å kunne ta inn de rette klientene er viktig Begrenset opphold i inkubatoren anbefales for å sikre turn-over, framdrift, og kvalitet og relevans hos bedriftene. –Snitt: 3 års opphold, (0,5 - ingen grense) –Gradvis økning av husleien til etter hvert langt over markedspris er vanlig mekanisme. –Teknologitunge firma trenger lenger tid pga. utviklingstiden

11 Arbeide med bedriftene etter at de har forlatt inkubator Etterarbeide er viktig og ofte oversett da man ser at tiden da bedriftene forlater inkubatoren er den mest kritiske. Bedriftene bør gjerne forbli i området.

12 Kvalitet og "mind-set" i inkubatorledelsen Det er helt essensielt at inkubatorledelse (og de andre ansatte) må ha topp forretningsmessig kompetanse, betydelig praktisk erfaring og drive inkubatoren etter kommersielle modeller. –Typisk 5-6 ansatte –Halvparten av staben er "managers", i snitt 2,3 (1 - 9) –Forhold stab:klienter, Snitt 1:14, (1:2 - 1:64)

13 Forskjeller mellom EU og USA I USA legger man mest vekt på finans og deler av management, i Europa har man kommet lenger med entrepenør-trening, virtuelle nettverk, og integrasjon av inkubatorer inn i større strateger


Laste ned ppt "Benchmarking Business Incubators av Centre for Strategy & Evalution Services (UK,2002)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google