Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Omsorgspartner, 29.01.2015 Inger Lise Andersen og Wibeke Hansteensen Omsorgspartner, 29.01.2015 Inger Lise Andersen og Wibeke Hansteensen Traumebevisst.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Omsorgspartner, 29.01.2015 Inger Lise Andersen og Wibeke Hansteensen Omsorgspartner, 29.01.2015 Inger Lise Andersen og Wibeke Hansteensen Traumebevisst."— Utskrift av presentasjonen:

1 Omsorgspartner, 29.01.2015 Inger Lise Andersen og Wibeke Hansteensen Omsorgspartner, 29.01.2015 Inger Lise Andersen og Wibeke Hansteensen Traumebevisst omsorg

2 Plan for dagen Presentasjon. Workshop i kompetansehevingsprogrammet, Dersom behov: Kort repetisjon om traumeforståelse og traumebevisst omsorg. Øvelser.

3 Kunnskap alene er ikke nok Implementering av vedvarende handlingskompetanse: Meta-analyse (implementation of skills, Joyce and Showers, 2002):

4 Sentrale spørsmål Hvilken ny kunnskap har dere fått? Hvilken del av denne har du bitt spesielt merke i? Har noe av dette fått innvirkning på ditt daglige arbeid? Tenker du at noen elementer/hele traumeforståelsen skulle ført til større grad av endring? Hva skal til for å oppnå dette?

5 Den tre-delte hjernen. “Reptilhjernen” Hjernestammen og det autonome nervesystem “Følelseshjernen”. Det limbiske system “Den tenkende/reflek- terende hjerne” Prefrontal cortex Snakker gjennom kroppen og impulser Følelsene lagres her, og kommer til uttrykk når den aktiveres Bruker ord, kan tenke og planlegge Ogden, 2005; Fisher, 2008

6 Hva skjer når vi opplever fare / blir trigget? “Reptilhjernen og følelseshjernen” reagerer med alarm (Amygdala), og gir beskjed til den tenkende hjernen(Prefrontal cortex) om å slå seg av. Trussel “Den tenkende hjernen” slås av, for å sikre instinktiv handling Ogden, 2005; Fisher, 2008

7 TRIGGERE De assosiasjonene som utløser forsvarsreaksjoner eller forsvarsskjema, både ytre sanseinntrykk og indre tanker eller følelser, kaller vi TRIGGERE Rekkefølgen kan beskrives slik: TRIGGER – ALARM - SYMPTOM (atferd)

8 Window of tolerance “Window of Tolerance”* Optimal Aktiveringssone Følelsesmessig reaktiv og impulsiv. Vansker med å sove, mareritt. Hyperaktiv, rastløs og eksplosiv aggresiv atferd. Følelsesløs, nummen, utkoplet, tilbaketrukket, avslått. Ute av stand til å gjøre en innsats. Kan framstå som om han/hun ikke bryr seg, eller hoverende/ uinteressert Hyperaktivering Hypoaktivering Ogden and Minton (2000) *Siegel, D. (1999)

9 Traumebevisst omsorg - tre pillarer: Trygghet RelasjonerFølelsesregulering

10 Kids Have To Think That You Care Before They Care What You Think

11 Kids do well if they can Kids do well if they will? Kids do well if they can! Fortolkning av ungdommenes atferd er avgjørende for hvordan vi møter dem! http://www.youtube.com/watch?v=jvzQQDfAL-Q

12 Øvelse - fryd

13 Maskinist Følelser Kaptein Fornuft Fyrbøter Sanser/akt Rytme, balanse, respirasjon, kroppsbevissthet, koordinasjon Relasjon, tillit, godhet, nærvær, følelsesbevissthet Forståelse, refleksjon, kontroll

14 Øvelse: Den tredelte hjerne 4 grupper: Halve gruppen: Hvordan fungerer hjernen normalt sett? Halve gruppen hvordan fungerer hjernen under stress hos komplekst traumatiserte? Gr. 1: Forklare til gutt 16 år. Plassert på §4.24, aggressiv atferd/rus Gr. 2. Introvert jente som selvskader og er til dels sengeliggende. Gr. 3: Til foreldre / fosterforeldre Gr. 4: Til lærer / assistent / rektor

15 Øvelse: Toleransevinduet Samme grupper. Halve gruppen : Hvordan beskrive toleransevinduet? (fight, flight, freeze) Halve gruppen: Hvordan jobbe med ungdom for å utvide toleransevinduet? (trekk inn pilarene i TBO)

16 Hva ser vi? Hva tenker vi? Og hva spør vi etter? 2 komplekst traumatiserte jenter. Begge har biologiske foreldre som ruser seg Begge har foreldre med til dels alvorlige psykiske lidelser

17 Stine 22 år Stine har vært under omsorg fra hun var 2 år. Samme fosterhjem. De mest alvorlige traumatiske opplevelsene skjedde før 6 års alder. Rolig etter det. Fosterhjem inkluderende ift mor, godt samarbeid. Gode fosterforeldre, stabile og stødige. Inkludert i fosterfamilien. Høyskolestudent (master), A kandidat, Langvarige gode vennerelasjoner. Samme gode kjæreste i 5 år.

18 Tonje, 20 år Tonje, under omsorg fra 11 år. 10 ulike plasseringer etter det. De mest alvorlige traumatiske opplevelsene skjedde etter 8 års alder. Siste f.hjem fra hun var 16,5 år. Inkludert i fosterfam. Godt samarbeid med mor. Påbegynt vdg skole 2 ganger, begge avsluttet første uka. Noen langvarige vennerelasjoner. Kjæresten har rusproblemer

19


Laste ned ppt "Omsorgspartner, 29.01.2015 Inger Lise Andersen og Wibeke Hansteensen Omsorgspartner, 29.01.2015 Inger Lise Andersen og Wibeke Hansteensen Traumebevisst."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google