Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FINANSNÆRINGENS ARBEID MED Å FOREBYGGE ØKONOMISKE PROBLEMER Adm. dir. Idar Kreutzer Finans Norge Penger til Besvær, 30.oktober 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FINANSNÆRINGENS ARBEID MED Å FOREBYGGE ØKONOMISKE PROBLEMER Adm. dir. Idar Kreutzer Finans Norge Penger til Besvær, 30.oktober 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 FINANSNÆRINGENS ARBEID MED Å FOREBYGGE ØKONOMISKE PROBLEMER Adm. dir. Idar Kreutzer Finans Norge Penger til Besvær, 30.oktober 2014

2 Norske myndigheters bekymring 2 Husholdningenes gjeldsbelastning og rentebelastning. Prosent. 1. kv. 2003 - 4. kv. 2017 Øker eller avtar husholdningenes sårbarhet? Andel av gjeld i sårbare husholdninger. Kombinasjon av tre kriterier. 2011 Nettogjeld definert som gjeld fratrukket bankinnskudd. Margin definert som inntekt fratrukket skatt, renteutgifter og normale levekostnader. Kilde: SSB og Norges Bank

3 Gjeldsveksten i husholdningene kommer i stor grad hos de eldre og de som tjener mest Evnen til å betjene gjeld øker markert med høyere inntekt 3 Husholdningenes gjeldsvekst Vekst i snittgjeld. 2008-2012 Kilde: SSBs selvangivelsesstatistikk Gjeldsvekst hos ulike inntektsgrupper. 2008-2012 Inntektsgruppenes andel av husholdningsgjelden. 2012

4 4 Boliglån anno 2014 3,2 % 5,0 %-p > 70 % Avdrag

5 Boliglånsretningslinjene og bankenes kredittpraksis innebærer generelt gode sikkerhetsmarginer, ikke minst når det gjelder løpende likviditet 5 %-poeng rentepåslag i en tid da de fleste snakker om lave renter lenge, må sies å være konservativt Gode ”forsikringsmuligheter” for de med stram økonomi: 5 Sårbarhet og fallgruver

6 Betinget støtte, med enkelte tilleggsforslag og presiseringer En offentlig modell via Løsøreregisteret er å foretrekke Ikke-konsesjonspliktige institusjoner (selgerkreditt, leasing, lån fra arbeidsgiver m.m.) må pålegges rapporteringsplikt Bør også omfatte flere usikrede gjeldsforpliktelser enn de som fremgår av forslaget 6 Gjeldsregister – Finans Norge

7 7 Beredskap ( eks fra større bank ) Betalingsproblem 1. 2. 3. purring + telefon Avtale møte LOKALT (*), gå gjennom økonomien Som regel: Forbigående, behov for veiledning og kortsiktige tiltak Av og til: ”Fundamentale problemer ” Forlenget avdragstid/avdragsfrihet, refinansiering, salg av enkelte eiendeler (bil, båt), forslag til sparetiltak m.v. Salg av bolig/hytte 45 dager: banken sender saken til termininkasso. Inkassosalær ”kun” på utestående. 95 dager: Hele lånet forfaller, en lovregulert prosess starter; tvangssalg mv. Hvis låntaker ”melder seg ut”: Ingen respons Kunden tar kontakt Kunden er reaktiv Kunden er passiv Kunden er proaktiv (*) Banken ønsker en oppfølging på lavest mulig nivå

8 Utgangspunkt: Avtalefrihet Finansavtaleloven: Frarådingsplikt Bankene har også har en plikt til å vurdere kredittverdighet – robust! Mange får avslag Paradoks? Lånetilbud med fraråding Kritikerne: Hvem har mest glede av frarådingsplikten; kunden eller banken? 8 Frarådingsplikten

9 9 Autorisasjon og godkjenning AFR ble etablert i 2009 – 6700 rådgivere har har hittil oppnådd autorisasjon. Et søkbart register gjør det mulig for kundene å få bekreftet at rådgiveren er autorisert. GOS ble etablert som bedriftsintern ordning i 2009. I 2013 ble den gjort om til en nasjonal ordning. Mindre omfattende enn AFR. Kjernen i begge ordningene er etikk og bransjenormen ”God rådgivningsskikk”. Omfattende praktisk prøve i tillegg til kunnskapsprøve.

10 10 Hva får du for 200 000 i EK = 15 %? Oslo (snitt) – 25 kvadratmeter Ski – 36 kvadratmeter Lørenskog – 32 kvadratmeter Kristiansund – 61 kvadratmeter  Store regionale forskjeller  ”Tvinger” mange førstegangskjøpere til å kjøpe smått (økt risiko pga økt kortsiktig byttebehov)  I og rundt de største byene må foreldre trå til i enda større grad… Kilde: SSB, kvadratmeterpris 2. kv. 2014

11 Ytterligere økning i årlig og totalt sparebeløp Utfordring; mange rekker ikke maksbeløpene før boligbehovet melder seg – starter for sent (venter på skattepliktig inntekt) Bør vurderes: Utsatt skatt på sparestart før skattepliktig inntekt – for eksempel fra 17 år  Fokus på sparing tidligere  Rentesrenteeffekt  Lettere å oppnå en god egenkapital også for de som ikke klarer å sette til side mye hvert år 11 Tiltak for å redusere sårbarheten: Økt BSU!

12 12 Mer personlig økonomi i skolen! 18.000 elever i ungdomsskolen fikk opplæring av bankansatte i 2013

13 Finans Norge mener at personlig økonomi: Er en viktig del av allmennutdanningen Har for liten plass i grunnutdanningen og kommer for sent inn i opplæringen Bør komme inn i hele utdanningsløpet –som et obligatorisk kompetansemål på barnetrinnet –som et eget fag på ungdomstrinnet –med flere timer og på alle trinn i videregående skole 13 Personlig økonomi i skolen

14 14 Økonomilappen Samarbeid mellom Finans Norge og Forbrukerombudet: Veilederheftet På egne ben Kunnskapstest Nettportal Facebook App under utvikling Se www.fno.no 3 målgrupper: Ungdom Bankrådgivere Lærere

15 Ansvarlig kredittbehandling - dialog med kunden Kompetanseheving i næringen – selvregulering: regelverk og fokus på etikk Økt BSU – for å redusere sårbarheten Økonomilappen - samarbeid med Forbrukerombudet Personlig økonomi i skolen – finansnæringen bidrar 15 Forebygging av økonomiske problemer: finansnæringens bidrag


Laste ned ppt "FINANSNÆRINGENS ARBEID MED Å FOREBYGGE ØKONOMISKE PROBLEMER Adm. dir. Idar Kreutzer Finans Norge Penger til Besvær, 30.oktober 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google