Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økonomiske utsikter for 2015 Lars E Haartveit. 2 Verden rundt oss.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økonomiske utsikter for 2015 Lars E Haartveit. 2 Verden rundt oss."— Utskrift av presentasjonen:

1 Økonomiske utsikter for 2015 Lars E Haartveit

2 2 Verden rundt oss

3 Internasjonalt – basert på IMF Litt sterkere vekst i verdensøkonomien - industrilandene Oppgangen fortsetter i USA Euroområdet sliter fortsatt Industrilandene samlet fra 1,8 til 2,4 Litt svakere vekst i fremvoksende økonomier, men fortsatt bedre vekstrater enn i i-landene (4,3) 3

4 4 Litt om vekst og nivå: BNP, sesongjusterte volumindekser

5 5 Arbeidsledighet i prosent av arbeidsstyrken

6 Betydelig usikkerhet: Skjøre finansmarkeder Russland/Ukraina Hellas Negativ inflasjon i eurosonen nå… 6

7 7 Oljepris og terminpriser, Brent Blend, USD/fat

8 8 USD styrker seg…

9 9 Vi skal være glad for svak krone…. Kilde: TBU, SSB, OECD BNP pr innbygger relativt til OECDIndustriarbeiderlønn relativt til handelspartnere

10 10 Fremstilt på en litt annen måte..

11 11 Bytteforholdet: Gjennomsnitt for året her…..

12 12 Bedre å være norsk eksportør fremover Anslag fra IMF januar 2015 20142015 USA2,23,6 Euroområdet0,91,2 Japan0,10,6 Storbritannia2,62,7 Fremvoksende økonomier4,44,3

13 13 Bedre å være norsk eksportør fremover Anslag fra IMF januar 2015 20142015 Tyskland1,51,3 Frankrike0,40,9 Italia-1,40,4 Spania1,42,0 Euro-området0,91,2

14 Fra fjorårets tariffkonferanse: Norge – mindre annerledes fremover og betydelig usikkerhet Det er forskjell på vekst og nivå: Norge fortsatt i verdenstoppen mht verdiskaping og velstand pr innbygger Selv med svakere krone er reallønnsnivået høyt Det er mht utsiktene for videre vekst at mange av oss mener Norge ikke lenger vil være så annerledes Langsommere vekst i oljeinvesteringer og et boligmarked som er mindre hett Men det bør vel lysne litt for tradisjonell eksport Fortsatt høy sparing og moderat vekst i forbruket

15 15 Dette så vi ikke…

16 16 Men ressurs-situasjonen hadde alt talt… Kilde: Nasjonalbudsjettet

17 17 Utviklingen i anslag for 2015 gitt på ulike tidspunkter i følge Consensus Forecasts

18 18 Fortsatt høyt – men litt avtakende

19 19 Det ligger vel en viss buffer her…

20 20 Litt mer å rutte med..

21 21 Håper ikke for mye går hit….

22 22 I alle aldersgrupper….

23 2015 – starten på nødvendig omstilling Men ingen krise slik det ser ut nå Mange «oljerelaterte» som mister jobben blir neppe «navere» Øvrig eksport nyter trolig godt både av økt markedsvekst og svak krone Lave renter Svak reallønnsvekst trekker forbruksveksten ned

24 Hvor store omstillinger vil kreves?? 24

25 Noen av hovedkonklusjonene til Holden III 25 Utvalget slutter opp om frontfagsmodellen, som en viktig bærebjelke i lønnsdannelsen i Norge Et vesentlig høyere kostnadsnivå enn i andre land reflekterer høy produktivitet og store bytteforholdsgevinster, men innebærer samtidig en utfordring for konkurranseutsatte virksomheter Et tilstrekkelig omfang av internasjonalt konkurranseutsatte virksomheter er nødvendig for en balansert økonomisk utvikling For å redusere risikoen for en sterk nedbygging av konkurranseutsatt sektor, bør den kostnadsmessige konkurranseevnen ikke svekkes Konsekvensene for norsk økonomi vil bli vesentlig kraftigere om betydelig svakere vekst i verdensøkonomien skulle føre til et kraftig fall i oljeprisen ….Frontfagsmodellen er etter utvalgets mening godt egnet til å bidra til en tilpasning til et lavere kostnadsnivå for å bedre konkurranseevnen Lønnsveksten i industrien for arbeidere og funksjonærer samlet bør være normgivende for resten av økonomien Utvalget ser ikke behov for å endre sammensetningen av frontfaget nå

26 Litt fra TBU Små forskjeller i lønnsvekst mellom de store forhandlingsområdene i 2014 Streiken trakk ned for enkelte – men ga tilsvarende høyere overheng inn i 2015 Konsumprisanslaget er 2 ¼. Svak krone trekker opp, lav oljepris trekker ned. Kanskje aller viktigst: Det ser ut til at industrien samlet havner på 3 ¼ prosent – helt i tråd med det «NHO, i forståelse med LO» anslo etter oppgjøret i fjor

27 27

28 Takk for oppmerksomheten lh@virke.no

29 Har ikke fått med Johan Sverdrup her.. 29


Laste ned ppt "Økonomiske utsikter for 2015 Lars E Haartveit. 2 Verden rundt oss."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google