Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Bergen kommune Et nytt godt år for Bergen - ambisjoner og utfordringer Presentasjon av Monica Mæland, byrådsleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Bergen kommune Et nytt godt år for Bergen - ambisjoner og utfordringer Presentasjon av Monica Mæland, byrådsleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Bergen kommune Et nytt godt år for Bergen - ambisjoner og utfordringer Presentasjon av Monica Mæland, byrådsleder

2 © Bergen kommune 2007 – et godt år for Bergen Høy skatteinngang gir mer og bedre tjenester Stor grad av nyetablering og vekst i antall arbeidsplasser Historisk vekst i innbyggertallet i Bergen (250.000 i 2008) Sterk satsning på Bergen fra større næringsaktører (StatoilHydro) Sterk satsning på barnehageutbygging Påbegynt rehabilitering av skolebygg Styrket innsats på undervisningstid og kompetente lærere Et bedre omsorgstilbud til byens eldre og omsorgstrengende Et løft for de svakere stilte i samfunnet gjennom fattigdomssatsning, spesielt rettet mot barnefamilier Gullet kom hem

3 © Bergen kommune Utfordringer for Bergen Reduksjon i statlige rammer Nytt inntektssystem fra 2009 har betydelig tapspotensiale for Bergen –Selskapsskatt –Inntektsutjevning –Sosialhjelpskriterier Høyt kostnadsnivå i byggebransjen Konjunkturomslag i løpet av økonomiplanperioden ? –Usikker skatteinngang

4 © Bergen kommune Konsekvenser av nytt inntektssystem Sørheimutvalget –Politisk sammensatt utvalg ledet av Kristin Sørheim (SP-ordfører Tingvoll) – rapport sendt på høring –Høringsfrist 28. januar –Ingen medlemmer fra de største byene Nye kostnadsnøkler i rammetilskuddet –Arbeid i regi av KRD basert på innstilling fra Borgeutvalget Fasit i Kommuneproposisjonen hvor regjeringen vil se på hele inntektssystemet, leveres mai 2008 – settes i verk 2009 Potensielt inntektstap for Bergen Kommune: –Sørheim: 60-30 mill. kr –Borge:100 mill. kr –I alt 2009:120 mill. inkl. overgangsordning ? –I alt 2011:Opp mot 150 mill. ?

5 © Bergen kommune Utvikling for inntekter og behov Utvikling i frie inntekter sett i forhold til behov for nødvendige tiltak (2005 =100)

6 © Bergen kommune Våre ambisjoner for Bergen Betydelig behov for investeringer i infrastruktur – fullføre Bergensprogrammet og har startet arbeidet med Bergensregionsprogrammet Bergen skal ta sin del av klimautfordringen gjennom lokal satsning (klimabyråden inviterer til klimamøte i januar) Styrke og konsentrere næringspolitisk satsning gjennom BRB Full barnehagedekning i 2008 Større satsning på undervisning og oppgradering av skolebygg Flere og mer varierte bo- og omsorgstilbud for eldre og omsorgstrengende Styrket innsats for bostedsløse (Storbynettverksmøte med statsråden i 2008) Fortsette arbeidet med raskere og mer effektiv plan- og byggesaksbehandling Videreutvikle kulturbyen Bergen til Nordens mest spennende kulturby (Grieg 07-markeringen og Tall Ships Races i 2008, samt satsning på design-, film- og musikkmiljøene)

7 © Bergen kommune Våre ønsker… Julen er over, men Bergen har likevel noen ønsker til Hordalandsbenken: -Lokalisering av nytt direktorat for kriminalomsorgen til Bergen -Etablering av nytt statlig investeringsfond til Bergen -Nytt odontologibygg og høyskolebygg

8 © Bergen kommune 2008 – et godt år for Bergen: -Økt statlig satsning på vei – og infrastruktur for et bedre kollektivtilbud og større fremkommelighet -Realisere de planlagte og prioriterte (!) byggene innen høyskole- og universitetssektoren -Inntektssystem som ivaretar storbyenes utfordringer og muligheter -Sikre langsiktige og stabile statlige overføringer som muliggjør et tjenestetilbud i samsvar med innbyggernes forventninger


Laste ned ppt "© Bergen kommune Et nytt godt år for Bergen - ambisjoner og utfordringer Presentasjon av Monica Mæland, byrådsleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google