Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk næringsutvikling: Betydningen av multinasjonale foretak og direkte utenlandsinvesteringer Karen Helene Midelfart Norges Handelshøyskole og Samfunns-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk næringsutvikling: Betydningen av multinasjonale foretak og direkte utenlandsinvesteringer Karen Helene Midelfart Norges Handelshøyskole og Samfunns-"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk næringsutvikling: Betydningen av multinasjonale foretak og direkte utenlandsinvesteringer Karen Helene Midelfart Norges Handelshøyskole og Samfunns- og næringslivsforskning AS Oslo, 26. November 2002

2 Multinasjonale foretak og direkteinvesteringer… en svært viktig drivkraft bak endringer i næringslokalisering og næringsutvikling. Direkteinvesteringer = investeringer i eierposisjoner og eierkontroll over landegrensene. Direkteinvesteringene uttrykker fremveksten av multinasjonale foretak. Veksten i direkteinvesteringer har vært eksplosiv over de siste år.

3 Utenlandske direkteinvesteringer… BNP Verdenshandel Utenlandske direkteinvesteringer - årlige strømmer (inngående) beholdning (inngående) Internasjonale fusjoner og oppkjøp Årlige vekstrater i verdensøkonomien, % har hatt en veksttakt 2 -3 ganger den i BNP. har økt med 40% per år over siste halvdel av 1990-årene. er særlig drevet av internasjonale fusjoner og oppkjøp (ca 80%).

4 utgjør to tredeler av verdensøkonomien; står for en tredel av verdenshandelen, idet denne skjer mellom enheter i samme foretak; har en omsetning gjennom datterselskap dobbelt så stor som verdenshandelen; står for 25% av verdens samlede bruttonasjonalprodukt. Multinasjonale foretak…

5 foranlediger endringer i eierstrukturer og kapitalmobilitet; innebærer ikke umiddelbar omlokalisering av produksjon fra et land til et annet; men innebærer økt betydning av bedrifter som opererer globalt med ankerfeste i flere land; gjør at vi står overfor et mer internasjonalt og rotløst næringsliv; kan i neste fase gi atskillig mer drastiske og brå endringer i lokaliseringen av næringsvirksomhet. Multinasjonale foretak og direkteinvesteringer …

6 Karakteristika ved multinasjonale foretak Høyere verdiskaping per sysselsatt i utenlandskeide enn i nasjonalt eide bedrifter. Relativt mer FoU intensive enn andre foretak. Kilde: SSB, 2002

7 Norge – lokaliseringsalternativ for MNF? /1990 Norge Sverige Danmark Finland Storbritannia Irland Tyskland Østerrike Nederland BeLux Frankrike Spania Portugal Italia Hellas Kilde: World Investment Report 2002 Utenlandske direkteinvesteringer, beholdningstall i % av BNP.

8 Norge – lokaliseringsalternativ for MNF? Norge Norden (inkl. Norge) Sverige Finland Danmark EU – EU – Kontinent og Nord EU - Middelhavsland Kilde: World Investment Report 2001 Inngående direkteinvesteringer, strømmer i % av BNP MNF gjør sine lokaliseringsvalg basert på markedsstørrelse, kostnadsnivå. MNF velger land med god tilgang på utdannet arbeidskraft. MNF velger land med høy eksisterende FoU aktivitet innen den aktuelle bransjen. MNF velger land med næringsklynger innen den relevante bransjen.

9 Norske konserns multinasjonale virksomhet, I Salg i utlandet, % av omsetning Sysselsetting i utlandet, % av sysselsetting De 30 største norske konsern står for ¼ av sysselsettingen i industrien; en enda høyere andel av norsk eksport; hovedtyngden av FoU i næringslivet; har multinasjonal virksomhet karakterisert ved: Kilde: SNF

10 De 30 største industrikonsernene med industriell base i Norge, 2000.

11 I 1980 hadde de 30 største i gjennomsnitt mindre enn 10% av sine ansatte i utlandet. I 2000 hadde de 30 største flere ansatte i utlandet enn i Norge. De 30 største i sterk vekst – hevder seg i internasjonal konkurranse. Ekspansjon skjer gjennom økt virksomhet i utlandet. Norske konserns multinasjonale virksomhet, II

12 Norske multinasjonale foretaks ekspansjon i utlandet skjer langs flere akser… Omsetning i utlandet, % Sysselsetting i utlandet, % FoU i utlandet, % FoU intensitet Ukjent % % % Gjennomsnitt Kilde: SNF, MNF Database (1996)

13 Norske multinasjonale foretaks FoU I norske multinasjonale foretaks enheter i Norge Gjennomsnitt for bransjen i Norge Nærings- og nytelsesmidler Papir og cellulose Kjemikalier og plastikk Ikke-jernholdige mineraler og metaller Maskiner og utstyr Elektrisk utstyr Transport utstyr Møbler og annen industri Gjennomsnitt Kilde: Selfors (1999) FoU utgifter i % av omsetning

14 FoU aktivitet, sektorfordelt for Norden, 1997

15  Europeiske næringsmiljøers utvikling over de siste år kjennetegnes ved restrukturering, klyngedannelse og ”klyngesplitting”.  Høyteknologiske, kunnskapsintensive, vekstnæringer er på vandring.  Norges rolle?  Kraftigere vekst i utgående enn i inngående direkteinvesteringer.  Andre lokaliseringer mer attraktive enn Norge for utenlandsk kapital knyttet til kunnskapsbasert verdiskaping.  Sentral utfordring: hva kan Norge gjøre for å være en attraktiv lokalisering for internasjonalt basert, kunnskapsrelatert verdiskaping? For forslag, se: Hagen, Heum, Haaland, Midelfart og Norman (2002): Globalisering, næringslokalisering og økonomisk politikk Fremtidsutsikter for norsk næringsutvikling?


Laste ned ppt "Norsk næringsutvikling: Betydningen av multinasjonale foretak og direkte utenlandsinvesteringer Karen Helene Midelfart Norges Handelshøyskole og Samfunns-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google