Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid ”Økt lønnsomhet i fiskerinæringen – nye veivalg” Norges Råfisklags representantskapsmøte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid ”Økt lønnsomhet i fiskerinæringen – nye veivalg” Norges Råfisklags representantskapsmøte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid ”Økt lønnsomhet i fiskerinæringen – nye veivalg” Norges Råfisklags representantskapsmøte Tromsø, 26. mai 2004 Fiskeriminister Svein Ludvigsen

2 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Verdiskapingspotensialet 2003: 26 milliarder 2030: 150 - 300 milliarder

3 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Eksportutviklingen Varer/verdi Figuren viser utviklingen fra 1988 til 2003 for tolltariffens kapittel 03 (ubearbeidet sjømat) og kapittel 16 (bearbeidet sjømat)

4 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Årsaker 1. Vår velstand og vårt høye kostnadsnivå. 2. Et lite hjemmemarked 3. Internasjonale rammevilkår 4. Den norske fiskehandlertradisjon. 5. En historisk betinget situasjon (og politiske valg)

5 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Produksjons- eller markedsorientert verdiskaping Fiskerinæringa tradisjons- og produksjonsstyrt og litt sidrumpa? Det kan være langt mellom nyhetene i varesortimentet Er vi leveringsdyktige? Henry Ford: customers can get a Ford car in any color they like — so long it is black....

6 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Det store valget Vi kan legge listen lavt og føre en næringspolitikk hvor konsekvensene blir at norsk fiskerinæring ender opp som en leverandør av marin råvare eller Vi kan føre en næringspolitikk som resulterer i etablering og utvikling av bedrifter som kan bære vårt kostnadsnivå og møte utfordringene i det konsumentdrevne markedssegmentet. Alle foto: © Eksportutvalget for fisk

7 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Grepene 1. Styrket konkurransekraft. 2. FoU og innovasjon 3. Reguleringsregimet 4. Kapasitetstilpasninger © Eksportutvalget for fisk og Biotec Pharmacon

8 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Styrket konkurransekraft For vår internasjonale og svært konkurranseutsatte næring er redusert rente og en svekket, mer konkurransedyktig kronekurs av stor betydning for økt konkurransekraft og lønnsomhet. Den sittende regjerings politikk har klart demonstrert dette. Arbeidsmarkedspolitikk er annet viktig felt og Regjeringen legger vekt på en tett dialog og et nært samarbeid med partene i næringslivet.

9 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Satsning på FoU og innovasjon Regjeringen er svært opptatt av å skape best mulige forutsetninger for fokus FoU og innovasjon Marin sektor er et definert satsingsområde og Fiskeridepartementet er et særdeles forskningstungt departement. Dagens sterkt pressede økonomiske situasjon medfører at Regjeringen ikke har funnet det forsvarlig å satse like offensivt som vi i utgangspunktet ønsket. Innovasjon 2010

10 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Ansvar for helheten Fiskeridepartementets ansvarsområde: ”Fra fjord til bord” Helhetstenking Fokus på helheten fra ressurs, fiskeri, produksjon, marked, til konsument ”Kappfiske” og ”Kappkjøping”

11 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Tapte inntekter

12 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Årets reguleringer Alle fartøy fra den største tråler til den minste kystbåt er regulert med garanterte torskekvoter Garanterte kvoter muliggjør satsning på kvalitet Leveranser av kvalitetsråstoff må belønnes!

13 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Ressurskontroll Utgjør en betydelig del av kostnadene ved forvaltningen av fiskeriene Kontrollen og ressursbruken må gi optimal effekt, og reaksjoner og rettsforfølging av overtredelser må virke avskrekkende Effektivisering av kontrollarbeidet gjennom: Elektroniske databaser og rapporteringsrutiner Overkommelig regelverk

14 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Ressurskontroll Utkastkommisjonen mener at vi må konsentrere kontrollkompetansen til 3 ressurssenter, istedenfor dagens organisering under samtlige regionkontorer i Fiskeridirektoratet. Hovedfokuset fremover må være at næringens utøvere skal ha etiske normer som setter stopper for ressurskriminalitet, og dernest, at myndighetene skal ha en så effektiv kontroll og så relevante reaksjoner at det ikke lønner seg å prøve å begå ulovligheter.

15 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Eventuell flytting av kvoteåret Flytting av kvoteåret har fra enkelte hold vært lansert som et virkemiddel for å øke lønnsomheten Norges Råfisklags prosjekt om flytting av kvoteåret En omlegging av kvoteåret krever samarbeid fra våre forhandlingspartnere, særlig Russland, og EU Tidspunkt for kvoteråd fra ICES Regionale konsekvenser?

16 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Kapasitetstilpasning Både sjø- og landsiden sliter med en betydelig overkapasitet Drifts- og strukturordningene for kystflåten ble iverksatt fra årsskiftet, driftsordningen i første omgang som en prøveordning for Finnmark, Troms og Sogn og Fjordane. Ordningene skal bidra til bedre lønnsomhet og går dermed direkte i kjernen i arbeidet for å øke verdiskapingen. Driftsordningen ble utvidet til å omfatte samtlige fylker fra 16. april

17 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Kapasitetstilpasning Bidrar driftsordningen til å gjøre hverdagen enklere og mer lønnsom? Så langt er 33 fartøy tatt ut i strukturordningen, og 190 kvoter er utvekslet i driftsordningen Evaluering av driftsordningen legges frem for Stortinget i høst

18 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Til slutt… Hvordan kan salgslagene bli en pådriver i utviklingen av førstehåndsomsetning av fisk for å bidra til økt lønnsomhet i næringen? Hvordan ser dere for dere denne rollen? © Per Eide / Samfoto


Laste ned ppt "Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid ”Økt lønnsomhet i fiskerinæringen – nye veivalg” Norges Råfisklags representantskapsmøte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google