Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ri’s motto for 2008-2009: “En del av min drøm er å vite at barn vil være i stand til å overleve, til å vokse opp som sunne og friske mennesker, til å få.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ri’s motto for 2008-2009: “En del av min drøm er å vite at barn vil være i stand til å overleve, til å vokse opp som sunne og friske mennesker, til å få."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ri’s motto for 2008-2009: “En del av min drøm er å vite at barn vil være i stand til å overleve, til å vokse opp som sunne og friske mennesker, til å få bedre sjanser i livet og til å være i stand til å se deres egne drømmer bli til virkelighet.” I nnkommende Ri president Dong Kurn Lee Visste du at det allerede finnes en gruppe rotaryanere som er dannet for å gjøre noe med akkurat dette?

2 FAKTA: 10 MILLIONER BARN DØR FØR DE FYLLER 5 ÅR  40% av disse dør i løpet av de første 4 mnd.  ½ MILL. KVINNER DØR HVERT ÅR I FORBINDELSE MED SVANGERSKAP OG FØDSLER  VERDENS BEFOLKNING ØKER MED 77 MILL. HVERT ÅR  HVA KAN JEG GJØRE MED DET? 10 år gamle Gladys Chelagat og hennes nyfødte barn ved Kericho District Hospital i Kenya.

3 Rotarian Actiongroup for Population & Development

4  En Rotarian Action Group innen Global networking groups.  Rotary Action Groups forener rotaryanere over hele verden i spesielle prosjekt og tjenester.  27 ulike grupper. RFPD den største med over 20.000 medlemmer

5 Blindness prevention Blood donation Disaster relief Hearing regene- ration Micro- credit Mine action (Land- mines ) MS Humani- tarian service Polio survivors Hearig regene- ration Water & sanitation Malaria

6  Informere Rotarys 1,2 mill. medlemmer i 164 land om befolknings- og utviklingsspørsmål.  Utvikle prosjekt for å oppnå bærekraftig utvikling, ta vare på miljøet og forbedre livskvaliteten for alle mennesker, spesielt den unge generasjonen. Mål:

7 VIRKEMIDLER  Utvikle matching grant prosjekt  Oppfordre alle klubber og distrikt til å sette befolknings- og utviklingsspørsmål på dagsorden.  Støtte lokale rotaryprosjekt i utviklingsland og finne sponsorer i ”rike” land.

8 MEDLEMSSKAP  Medlemskap er åpent for alle Rotaryanere og Rotaractmedlemmer med ektefeller.  Medlemskap i RFPD Norge koster kr. 100 pr. år. Kr. 1000 for livsvarig medlemskap.

9 Historisk bakgrunn  1994 FN konferanse i Kairo om å finne en felles strategi for å løse problemene med verdens raskt økende befolkning. RI deltar  1995 Styret i RF anerkjenner befolkningsproblemene som et humanitært ansvar. Etablering av Rotarys fredsprogram for befolknings- og utviklingsspørsmål.  1996 300 rotaryanere fra hele verden møtes for å diskutere hvordan RI kan ta utfordringene. IFP&D (International Fellowship on Population & Development of RI) dannes og anerkjennes som et av Rotarys 75 fritids-og yrkesfellesskapsgrupper.  1996-1999 IFP&D blir den største av disse gruppene med 12.000 medlemmer og Country Chairs i 55 land-  1998 Rotarys lovgivende forsamling i New Delhi beslutter at RI retter sin humanitære oppmerksomhet mot befolknings- og utviklingsspørsmål.  The Rotary committee on Population and Development blir nedsatt.

10 historisk bakgrunn  1999 (forts.) IFP&D opphører å være Rotary Fellowship for rekreasjon- og yrkesinteresser. Arbeidet fortsetter under nye heading: RIFPD (Rotarian Initiative for Population & Development.  2001 RI president Frank Devlyn oppretter en spesialgruppe (task force on Population and Development) og undertegner samarbeidsavtale med FN om hvordan vi sammen best kan møte de utfordringene en befolkningsvekst på 77 mill. årlig representerer.  2003 RFPD dannes. Erstatter det tidligere IFP&D. Arbeidet fortsetter som før.  2005 RFPD blir en av Aksjonsgruppene i nye rotarykategorien ”Global Networking Group” og får navnet Rotarian Action Group for Population & Development.  2008 RFPD har fullført over 100 befolkningsrelaterte prosjekt i utviklingsland.

11 prosjekt  3-H (Health-hunger and Humanity) i Nigeria. RFPDs største prosjekt. 133 mill. innbyggere Fødselsrate 5.53 barn Gjennomsnittsalder. 18 år MÅL: Redusere dødelighetens blant gravide og nyfødte. Virkemidler: Informere om fordelene ved barnebegrensning. Opplæring i prevensjon

12 NIGERIAPROSJEKTET CHILD SPACING Redusere dødeligheten blant gravide og nyfødte Dette er 13 år gamle Suleika * Offentlige kampanjer * Opplæring av helsepersonell * Skaffe nødvendig utstyr til sykehusene *Etablere prevensjonsveiledning ved sykehus og lokale helsesentere. * Involvere lokalsamfunnet på alle plan, inkludert stat, lokale myndigheter og religiøse ledere. * Involvere lokale Rotaryklubber

13 NIGERIAPROSJEKTET 2005-2008  En omfattende satsing på å redusere dødeligheten blant gravide og nyfødte ved å forebygge og behandle FISTULA 1 mill. kvinner i Nigeria lider av denne tilstanden. RFPD har foreløpig fått US$ 1.24 mill til prosjektet. (500.000 matching grant og 300.00 fra klubber og distrikt.

14 FISTULA PROSJEKTET Implementering:  Opplysningskampanjer gjennom radio  Opplæring av 1000 helsepersonell, inkl. kirurger med erfaring i å behandle tilstanden.  Anskaffelse av sykehusutstyr  Informasjon om prevensjon og barnebegrensing  Involvering av det religiøse og kulturelle lokalsamfunnet med formål å skape bedre forståelse og toleranse for problemene.

15 FISTUALA PROSJEKTET  Samarbeid mellom Distrikt 9120 (Nigeria), 1930 (Tyskland), 1920 (Australia), 30 Rotaryklubber, 17 Inner Wheel klubber og 1 Rotaract klubb. Vi rotaryanere i Norge kan også være med! Pasienter som venter på behandling Hadiza, 15 år

16 RFPD OG WHO  FN’s millennium mål 4 og 5:  Redusere dødeligheten blant gravide og barn med 70% innen år 2015  THE PARTNESRSHIP for Maternal, Newborn Child Health.  Medlemmer:  Bill &Melinda Gates Foundation, UNICEF, WHO, Verdensbanken, Save the Children USA, en rekke lands regjerninger og internasjonale organisasjoner, deriblant RFPD  Tidl. Statsminister og leder for Oslo Center for fred og menneskerettigheter, Kjell Magne Bondevik er WHO’s ambassadør for PMNCH  RI president 2008-09 Dong Kurn Lee : Barnedødelighet skal bli et satsingsområde for RI

17  En av grunnene til at Rotary er så spennende for meg er at vi er i satnd til å gjøre mer gjennom Rotary enn vi kan gjøre alene. Vi kan gjøre mer som en klubb enn som individer, og vi kan gjøre mer som distirkt enn vi kan som klubb, og når du ser på Roatry som en global størrelse, kan du virkelig drømme store drømmer.  I nnkommende Ri president Dong Kurn Lee HVORFOR ER JEG MEDLEM I ROTARY? Engasjement i RFPD kan være det som trengs for en revitalisering av ditt eget og klubbens engasjement i Rotary. For klubbene kan engasjement i arbeidet med og gjøre noe for mennesker som lider under de enorme sosiale og helsemessige problemer høye fødselstall og høy barnedødelighet fører med seg, være en spennende innfallsvinkel i arbeidet med rekruttering av medlemmer. www.rifpd.org


Laste ned ppt "Ri’s motto for 2008-2009: “En del av min drøm er å vite at barn vil være i stand til å overleve, til å vokse opp som sunne og friske mennesker, til å få."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google