Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Sømløse Tjenester” seamless.itek.norut.no Lars K. Vognild

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Sømløse Tjenester” seamless.itek.norut.no Lars K. Vognild"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Sømløse Tjenester” seamless.itek.norut.no Lars K. Vognild
Norut IT, Tromsø seamless.itek.norut.no

2 Sømløse Tjenester konstruksjon av enhetlige, dynamiske, og kontekstsensitive nettbaserte tjenester tilpasset universell aksess KMB prosjekt over 3 år, finansiert av Forskningsrådet og partnere, ledet av Norut IT

3 Partnere Norut IT, Tromsø Universitetet i Twente, Nederland
Dualog AS, Tromsø Well Diagnostics AS, Tromsø Norges Råfisklag, Tromsø Mobinor AS, Asker Asker Kommune, Asker FOU Info. Geodata

4 Et kompetanseprosjekt
Kompetanseprosjekter med bruker-medvirkning skal bidra til langsiktig næringsrettet forskerutdanning og kompetanseoppbygging i forsknings-miljøene, på fagområder med stor betydning for utviklingen av næringslivet i Norge. Prosjektene ledes av forskningsmiljøene, og FoU-resultatene skal være tilgjengelige for alle. (Norges Forskningsråd, Industri & Energi)

5 Bakgrunn og motivasjon
Alltid på et ”datanett” Mobile enheter av ulike typer Trådløs nettaksess av varierende ytelse Avveining pris & tjenestekvalitet Informasjonstilgang Tungvinte mobile tjenester Dårlig integrering av faste og mobile tjenester Tjenestene dårlig tilpasset person og situasjon

6 Hvordan konstruere nettbasert tjenester slik at de blir en suksess?
Problem Hvordan konstruere nettbasert tjenester slik at de blir en suksess? ”the killer application is convenience”

7 Hva gir ”Sømløshet” En må skjermes for overgang mellom heterogene nettverk En må kunne håndtere helt eller delvis fravær av nettverk En må skjermes for ubehaget med ulike karakteristika i aksessmedier og nett teknologi

8 Sømløse tjenesters kjennetegn
Enhetlig universell tilgjengelig tjeneste Enhetlig logisk oppbygning og funksjonsmåte Visuelle grensesnittet og interaksjons-mulighetene Tid, sted, situasjon, og personlige preferanser

9 Visjonen var: Universell sømløs dekning

10 Virkelighet ble: Fragmentert og varierende dekning
Internet backbone

11 Kommunikasjonskanaler
Mange nettverks teknologier Mobilnett (NMT,GSM/GPRS, Iridium) Satellitt (Inmarsat, VSat, ..) Trådløse datanett (WLAN, Blåtann, IR ...) Fastnett (Ethernett, xDSL, ..) Men ennå ingen ”sømløshet” Kostnader vs. båndbredde/forsinkelse

12 Tilnærming til sømløshet
Intelligent administrasjon av multiple heterogene kommunikasjonskanaler Velg den til enhver tid best egnede kanalen Tjenestene er nett-aware og push/pull Hold brukeren informert om valg & konsekvenser og benytter preferanser og profiler Streng kontroll av kostnad og ytelse

13 Aktiviteter i prosjektet
Utvikle en modell og en arkitektur for Sømløse Tjenester Designe, implementere og evaluere et slikt system Demonstratorer Sømløse informasjonstjenester Sømløse geodatatjenester

14 t Sømløse Tjenester Norut IT GIN SIP Twente (eyes) modell arkitektur
50% modell Demonstrator Geo Demonstrator Info t arkitektur Asker Småjobb sentralen dr. grad dr. grad Dualog forpr. system

15 Hovedaktivitet Utvikle og validere et avansert distribuert system for konstruksjon av sømløse nettbaserte tjenester modell som beskriver den grunnleggende logiske oppbygningen, funksjons-, og interaksjonsmåten arkitektur som beskriver hovedkomponentene i et slikt system, egenskapene til disse komponentene, og relasjonene mellom dem designe, utvikle og evaluere et system etter denne modellen og arkitekturen, som kan benyttes til konstruksjon av ”sømløse tjenester”.

16 Bevisstgjøring av brukerene
En bruker flytter seg rundt mens han benytter en applikasjon på sin mobile enhet. Han oppdager tjenester, han aksesserer disse tjenestene, over en valgt forbindelsen til den aktuelle nettomgivelsen

17 Utfordringer Komposisjon og synkronisering av distribuerte tjenester Preferanse profil - administrasjon og kommunikasjon ”Service discovery and subscription” Transport, delokalisering og distribusjonsteknikker Ad-hoc nett & ”peer-2-peer” systemer

18 Demonstrator 1 Sømløse informasjonstjenester
Dualog AS, Well Diagnostics, Norges Råfisklag, Norut IT, U.Twente Dialog med case brukere og kunder Identifisere tjenester som er utfordrende i forhold til ”sømløshet” Prototype tjenester, utprøve, demonstrere og evaluere

19 Demonstrator Web2Ship Rederinett Dualog båtnett web data web data
preferanser web data Fastnett internett komprimert web data Mobilnett, Satellitt & Trådløst Dualog Communicator

20 Informasjonstyper for Web2Ship
Intranett informasjon Operasjonell informasjon Manualer & dokumentasjon Intern rapportering Internett informasjon Nyheter & Fagblad Bransjeinformasjon Operasjonell nytteinformasjon Velferdsrelatert informasjon Tjenestrer E-læring Maritim Telemedisin

21 Demonstrator 2 Sømløse geodatatjenester
Mobinor, Asker Kommune, NORUT IT Geografiske Informasjons Nett for noen enkle demonstratorer Utvikle mobile grensesnitt

22 Geodatatjenester Småjobbsentralen
Uthenting av oppdrag Kart klient Mobilnett GIN Geodatabase GIN Geodata server Web map service INTERNETT Asker Kommune ServiceTorg http XML kartdef Kart bilde SOSI2GIN loader Kart klient Asker kommune SOSI geodata Registrering av oppdrag

23 Ad-hoc transport

24 Ad-hoc transport

25


Laste ned ppt "”Sømløse Tjenester” seamless.itek.norut.no Lars K. Vognild"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google