Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seamless Services ”Sømløse Tjenester” Lars K. Vognild Norut IT, Tromsø seamless.itek.norut.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seamless Services ”Sømløse Tjenester” Lars K. Vognild Norut IT, Tromsø seamless.itek.norut.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seamless Services ”Sømløse Tjenester” Lars K. Vognild Norut IT, Tromsø seamless.itek.norut.no

2 Seamless Services Sømløse Tjenester konstruksjon av enhetlige, dynamiske, og kontekstsensitive nettbaserte tjenester tilpasset universell aksess KMB prosjekt over 3 år, finansiert av Forskningsrådet og partnere, ledet av Norut IT

3 Seamless Services Partnere Norut IT, Tromsø Universitetet i Twente, Nederland Dualog AS, Tromsø Well Diagnostics AS, Tromsø Norges Råfisklag, Tromsø Mobinor AS, Asker Asker Kommune, Asker Info. Geodata FOU

4 Seamless Services Et kompetanseprosjekt Kompetanseprosjekter med bruker-medvirkning skal bidra til langsiktig næringsrettet forskerutdanning og kompetanseoppbygging i forsknings-miljøene, på fagområder med stor betydning for utviklingen av næringslivet i Norge. Prosjektene ledes av forskningsmiljøene, og FoU- resultatene skal være tilgjengelige for alle. (Norges Forskningsråd, Industri & Energi )

5 Seamless Services Bakgrunn og motivasjon Alltid på et ”datanett” Mobile enheter av ulike typer Trådløs nettaksess av varierende ytelse Avveining pris & tjenestekvalitet Informasjonstilgang Tungvinte mobile tjenester Dårlig integrering av faste og mobile tjenester Tjenestene dårlig tilpasset person og situasjon

6 Seamless Services Problem Hvordan konstruere nettbasert tjenester slik at de blir en suksess? ”the killer application is convenience”

7 Seamless Services Hva gir ”Sømløshet” En må skjermes for overgang mellom heterogene nettverk En må kunne håndtere helt eller delvis fravær av nettverk En må skjermes for ubehaget med ulike karakteristika i aksessmedier og nett teknologi

8 Seamless Services Sømløse tjenesters kjennetegn Enhetlig universell tilgjengelig tjeneste Enhetlig logisk oppbygning og funksjonsmåte Visuelle grensesnittet og interaksjons- mulighetene Tid, sted, situasjon, og personlige preferanser

9 Seamless Services Visjonen var: Universell sømløs dekning

10 Seamless Services Virkelighet ble: Fragmentert og varierende dekning Internet backbone

11 Seamless Services Kommunikasjonskanaler Mange nettverks teknologier Mobilnett (NMT,GSM/GPRS, Iridium) Satellitt (Inmarsat, VSat,..) Trådløse datanett (WLAN, Blåtann, IR...) Fastnett (Ethernett, xDSL,..) Men ennå ingen ”sømløshet” Kostnader vs. båndbredde/forsinkelse

12 Seamless Services Tilnærming til sømløshet Intelligent administrasjon av multiple heterogene kommunikasjonskanaler Velg den til enhver tid best egnede kanalen Tjenestene er nett-aware og push/pull Hold brukeren informert om valg & konsekvenser og benytter preferanser og profiler Streng kontroll av kostnad og ytelse

13 Seamless Services Aktiviteter i prosjektet Utvikle en modell og en arkitektur for Sømløse Tjenester Designe, implementere og evaluere et slikt system Demonstratorer Sømløse informasjonstjenester Sømløse geodatatjenester

14 Seamless Services Sømløse Tjenester Norut IT GIN SIP Asker Småjobb sentralen Dualog forpr. Twente (eyes) modell arkitektur system Demonstrator Geo Demonstrator Info dr. grad dr. grad t 50%

15 Seamless Services Hovedaktivitet Utvikle og validere et avansert distribuert system for konstruksjon av sømløse nettbaserte tjenester modell som beskriver den grunnleggende logiske oppbygningen, funksjons-, og interaksjonsmåten arkitektur som beskriver hovedkomponentene i et slikt system, egenskapene til disse komponentene, og relasjonene mellom dem designe, utvikle og evaluere et system etter denne modellen og arkitekturen, som kan benyttes til konstruksjon av ”sømløse tjenester”.

16 Seamless Services Bevisstgjøring av brukerene En bruker flytter seg rundt mens han benytter en applikasjon på sin mobile enhet. Han oppdager tjenester, han aksesserer disse tjenestene, over en valgt forbindelsen til den aktuelle nettomgivelsen

17 Seamless Services Utfordringer Komposisjon og synkronisering av distribuerte tjenester Preferanse profil - administrasjon og kommunikasjon ”Service discovery and subscription” Transport, delokalisering og distribusjonsteknikker Ad-hoc nett & ”peer-2-peer” systemer

18 Seamless Services Demonstrator 1 Sømløse informasjonstjenester Dualog AS, Well Diagnostics, Norges Råfisklag, Norut IT, U.Twente Dialog med case brukere og kunder Identifisere tjenester som er utfordrende i forhold til ”sømløshet” Prototype tjenester, utprøve, demonstrere og evaluere

19 Seamless Services web data Rederinett båtnett internett internett Dualog komprimert Dualog Communicator Mobilnett, Satellitt & Trådløst preferanser Fastnett Demonstrator Web2Ship

20 Seamless Services Informasjonstyper for Web2Ship Intranett informasjon Operasjonell informasjon Manualer & dokumentasjon Intern rapportering Internett informasjon Nyheter & Fagblad Bransjeinformasjon Operasjonell nytteinformasjon Velferdsrelatert informasjon Tjenestrer E-læring Maritim Telemedisin

21 Seamless Services Demonstrator 2 Sømløse geodatatjenester Mobinor, Asker Kommune, NORUT IT Geografiske Informasjons Nett for noen enkle demonstratorer Utvikle mobile grensesnitt

22 Seamless Services Kart klient GIN Geodatabase Geodatatjenester Småjobbsentralen Asker kommune SOSI geodata GIN Geodata server INTERNETT XML kartdef Web map service Kart bilde http SOSI2GIN loader Kart klient Asker Kommune ServiceTorg Mobilnett Registrering av oppdrag Uthenting av oppdrag

23 Seamless Services Ad-hoc transport

24 Seamless Services Ad-hoc transport

25 Seamless Services http://seamless.itek.norut.no


Laste ned ppt "Seamless Services ”Sømløse Tjenester” Lars K. Vognild Norut IT, Tromsø seamless.itek.norut.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google