Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Feilslått integrasjon Stikker planen, EDC og EPC (1950-54)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Feilslått integrasjon Stikker planen, EDC og EPC (1950-54)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Feilslått integrasjon Stikker planen, EDC og EPC (1950-54)

2 Stikker planen Sektorvis nedbygging av alle handelshindringer blant OEEC land. Kvoter og toll Europeisk integrasjonsfond. Dekke behov for investering og omstrukturering som følge av integrasjon Motforslag fra Italia og Frankrike (Pella og Petsche planene): ikke fjerning av toll Britisk motstand, uenighet Nederland, Frankrike, Italia. Planene inn på sidespor i OEEC

3 European Defence Community (EDC) Korea krigen, juni 1950 og øst-tysk politistyrke: USA ønsker vest- tysk opprustning. Achesons”Package deal”: –Integrert NATO kommando, utvidet militærhjelp til Europa, øke antall amerikanske styrker –Avhang av: økning av Europas forsvarsbudsjett og vest-tyske styrker i NATO Frankrike frykter for sikkerhet og tap av lederposisjon i Europa –Pleven planen oktober 1950: innpasse tyske enheter i felles europeisk hær. Europeisk forsvarsminister avhengig av ministerråd og forsamling. Felles budsjett –Monnet: tre motiver for planen - Styrke vest-europeisk forsvar, redde Schuman-planen, politisk integrasjon EDC traktaten, signert 1952 –Nasjonale styrker i enheter på 12-15000. integreres i felles hær –Ministerråd –Kommissariat (kommisjon): 9 medlemmer –Parlamentarisk forsamling –Domstol: overvåke iverksettelse av traktaten

4 European Political Community (EPC) – Europas første grunnlov? Italiensk initiativ: de Gasperi. Knyttet til EDC traktaten Overordnet politisk fellesskap for EDC og ECSC Ad hoc forsamlingens forslag:Institusjoner: Ministerråd – nasjonale ministre Eksekutivråd (kommisjon) – medl utpekt av formannen Parlament: 2 kammer. Direkte valgt forsamling og indirekte valgt senat (velger kommisjonens formann) Oppgaver: –utnevne leder av Høye Myndighet(ECSC) og EDC-kommissær –Kontroll med budsjetten til de to fellesskap, samt evt nye –Ministerrådet koordinere utenrikspolitikk –Parlamentet inngå traktater med tredjeland –Forberede og styre utvikling av et felles marked

5 EPC (forts.) Regjeringenes behandling forskyver maktbalansen i favør av nasjonale regjeringer. –Senatet bestå av regjeringsmedlemmer –Ministerrådet utnevner eksekutivkomiteens leder –Ingen koordinering av utenrikspolitikk Hva i all verden skulle man da med EPC? –Frankrike: forberede planer for økonomiske fellesskap EPC illustrerer: –Ingen rettlinjet vei fra ECSC til EEC –Nasjonale vurderinger har forrang –Forutsetning for å lykkes: Frankrike og Vest-Tyskland må ha sammenfallende interesser

6 EDC splitter Frankrike 52-54 Bitreste politiske debatt siden Dreyfus-saken Regjeringen venter med ratifisering Cédister: Kristelig-demokrater,deler av radikale og sosialistene Anti-Cédister: Gaullister, kommunister, deler av radikale og sosialistene –Gaullistene får økt innflytelse i parlamentet –Krav om revisjon av traktaten. Økt styrke 53-54 Kontekst i endring: Avspenning, kolonikrig og militært nederlag i Vietnam Resultat: Western European Union, V-Tyskland i NATO. Tapt mulighet eller klargjøring av alternativer?


Laste ned ppt "Feilslått integrasjon Stikker planen, EDC og EPC (1950-54)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google