Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Har det blitt mer eller mindre likhet? LIKHETSNORMER UNDER PRESS Knud Knudsen (HiS)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Har det blitt mer eller mindre likhet? LIKHETSNORMER UNDER PRESS Knud Knudsen (HiS)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Har det blitt mer eller mindre likhet? LIKHETSNORMER UNDER PRESS Knud Knudsen (HiS)

2 Den sosialt konstruerte ulikheten N ormer om akseptable økonomiske forskjeller Legitim ulikhet – rimelige forskjeller folk mener ”bør” være Legitim ulikhet – rimelige forskjeller folk mener ”bør” være Persipert ulikhet – forskjeller folk ”tror” faktisk eksisterer Persipert ulikhet – forskjeller folk ”tror” faktisk eksisterer Spenningsfelt: Legitim – Persipert ulikhet Avstand mellom idealer og realiteter som samfunnsmessig kraft Spenningsfelt: Legitim – Persipert ulikhet Avstand mellom idealer og realiteter som samfunnsmessig kraft

3 Forskningsprosjektet Metodeutfordring: Forskbart fenomen? Metodeutfordring: Forskbart fenomen? Variasjoner innen land: Ståplass - standpunkt? Variasjoner innen land: Ståplass - standpunkt? Norge i verden: Hvor likhetsorienterte, egentlig? Norge i verden: Hvor likhetsorienterte, egentlig? Endring: Mindre eller mer egalitære? Endring: Mindre eller mer egalitære? Persipert – legitim ulikhet: Tilpasning eller reaksjon? Persipert – legitim ulikhet: Tilpasning eller reaksjon? Risiko: Tap av komparative fortrinn? Risiko: Tap av komparative fortrinn?

4 Litt internasjonal og norsk relevant litteratur Gijsberts, Mérove (2003) “The Legitimation of Income Inequality in State-socialist and Market Societies” Acta Sociologica 45: 269-285. Gijsberts, Mérove (2003) “The Legitimation of Income Inequality in State-socialist and Market Societies” Acta Sociologica 45: 269-285. Jasso, Guillermina og Bernd Wegener (1997) “Methods for Empirical Justice Analysis: Part 1. Framework and Quantities” Social Justice Research 10 4: 393-430. Jasso, Guillermina og Bernd Wegener (1997) “Methods for Empirical Justice Analysis: Part 1. Framework and Quantities” Social Justice Research 10 4: 393-430. Jasso, Guillermina og P. Rossi (1977) ”Distributive Justice and Earned Income” American Sociological Review 42, 639-651 Jasso, Guillermina og P. Rossi (1977) ”Distributive Justice and Earned Income” American Sociological Review 42, 639-651 Kelley, Jonathan og Mariah D.R. Evans (1993) ”The Legitimation of Inequality: Occupational Earnings in Nine Nations”, American Journal of Sociology 1: 75 – 125. Kelley, Jonathan og Mariah D.R. Evans (1993) ”The Legitimation of Inequality: Occupational Earnings in Nine Nations”, American Journal of Sociology 1: 75 – 125. Stefan, Svallfors (Kommer) Klassamhällets kollektiva medvetande: Klass och attityder i jämförande perspektiv. Stefan, Svallfors (Kommer) Klassamhällets kollektiva medvetande: Klass och attityder i jämförande perspektiv. Barstad, Anders og Ottar Hellevik (2004) På vei mot det gode samfunn? Oslo:SSB Barstad, Anders og Ottar Hellevik (2004) På vei mot det gode samfunn? Oslo:SSB Barth, Erling, Karl-Ove Moene og Michael Wallerstein (2003) Likhet under press: Utfordringer for den skandinaviske fordelingsmodellen. Oslo: Gyldendal akademisk Barth, Erling, Karl-Ove Moene og Michael Wallerstein (2003) Likhet under press: Utfordringer for den skandinaviske fordelingsmodellen. Oslo: Gyldendal akademisk Knudsen, Knud (2001) ”Hvor stor bør ulikheten være? Norske meninger om legitim lønn 1992-1999” Tidsskrift for samfunnsforskning 42 4: 507-536 Knudsen, Knud (2001) ”Hvor stor bør ulikheten være? Norske meninger om legitim lønn 1992-1999” Tidsskrift for samfunnsforskning 42 4: 507-536 Knudsen, Knud (2004) ”Ulikhetsbilder i endring : Persiperte og legitime forskjeller i en ny tid” Sosiologisk tidsskrift 1 2004: 25-50 Knudsen, Knud (2004) ”Ulikhetsbilder i endring : Persiperte og legitime forskjeller i en ny tid” Sosiologisk tidsskrift 1 2004: 25-50

5 Tilnærming International Social Survey Programme (ISSP) Holdninger til sosial og økonomisk ulikhet 1992 - 1999 (+ European Social Survey – ESS 2002) International Social Survey Programme (ISSP) Holdninger til sosial og økonomisk ulikhet 1992 - 1999 (+ European Social Survey – ESS 2002) Vekt på yrkesrollen – knipper av jobber Vekt på yrkesrollen – knipper av jobber ”Tror tjener” ”Tror tjener” ”Bør tjene” ”Bør tjene” Innledende analyser: forskbart tema Innledende analyser: forskbart tema Ulikhet som anslått avstand mellom høy- og lavstatusjobber Ulikhet som anslått avstand mellom høy- og lavstatusjobber

6 Hvor egalitære er vi? Nordmenn (og svensker) ”ser” og ønsker små forskjeller

7 ”Ser” nordmenn større forskjeller? Oppgang i persipert ulikhet

8 ”Bør” forskjellene være større? Legitim ulikhet også gått opp

9 Realiteter og idealer: Diskrepans gir reaksjon? Innen land: Stor diskrepans gir ønske om omfordeling

10 Likhet og tillit: Komparativt fortrinn? Borgere i egalitære nasjoner har større tillit til hverandre og til samfunnets institusjoner

11 Lærdommer? For politikken: Sosiale normer om anstendig ulikhet må holdes i hevd For politikken: Sosiale normer om anstendig ulikhet må holdes i hevd For forskningen: Ulikhetsanalysen må oppgraderes, ”klasseanalysen” fornyes For forskningen: Ulikhetsanalysen må oppgraderes, ”klasseanalysen” fornyes Allment: Kunnskap om velferdssamfunnets utvikling knyttet til innsikt i normative rammer for den organiserte kapitalisme Allment: Kunnskap om velferdssamfunnets utvikling knyttet til innsikt i normative rammer for den organiserte kapitalisme


Laste ned ppt "Har det blitt mer eller mindre likhet? LIKHETSNORMER UNDER PRESS Knud Knudsen (HiS)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google