Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Har det blitt mer eller mindre likhet? LIKHETSNORMER UNDER PRESS Knud Knudsen (HiS)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Har det blitt mer eller mindre likhet? LIKHETSNORMER UNDER PRESS Knud Knudsen (HiS)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Har det blitt mer eller mindre likhet? LIKHETSNORMER UNDER PRESS Knud Knudsen (HiS)

2 Den sosialt konstruerte ulikheten N ormer om akseptable økonomiske forskjeller Legitim ulikhet – rimelige forskjeller folk mener ”bør” være Legitim ulikhet – rimelige forskjeller folk mener ”bør” være Persipert ulikhet – forskjeller folk ”tror” faktisk eksisterer Persipert ulikhet – forskjeller folk ”tror” faktisk eksisterer Spenningsfelt: Legitim – Persipert ulikhet Avstand mellom idealer og realiteter som samfunnsmessig kraft Spenningsfelt: Legitim – Persipert ulikhet Avstand mellom idealer og realiteter som samfunnsmessig kraft

3 Forskningsprosjektet Metodeutfordring: Forskbart fenomen? Metodeutfordring: Forskbart fenomen? Variasjoner innen land: Ståplass - standpunkt? Variasjoner innen land: Ståplass - standpunkt? Norge i verden: Hvor likhetsorienterte, egentlig? Norge i verden: Hvor likhetsorienterte, egentlig? Endring: Mindre eller mer egalitære? Endring: Mindre eller mer egalitære? Persipert – legitim ulikhet: Tilpasning eller reaksjon? Persipert – legitim ulikhet: Tilpasning eller reaksjon? Risiko: Tap av komparative fortrinn? Risiko: Tap av komparative fortrinn?

4 Litt internasjonal og norsk relevant litteratur Gijsberts, Mérove (2003) “The Legitimation of Income Inequality in State-socialist and Market Societies” Acta Sociologica 45: Gijsberts, Mérove (2003) “The Legitimation of Income Inequality in State-socialist and Market Societies” Acta Sociologica 45: Jasso, Guillermina og Bernd Wegener (1997) “Methods for Empirical Justice Analysis: Part 1. Framework and Quantities” Social Justice Research 10 4: Jasso, Guillermina og Bernd Wegener (1997) “Methods for Empirical Justice Analysis: Part 1. Framework and Quantities” Social Justice Research 10 4: Jasso, Guillermina og P. Rossi (1977) ”Distributive Justice and Earned Income” American Sociological Review 42, Jasso, Guillermina og P. Rossi (1977) ”Distributive Justice and Earned Income” American Sociological Review 42, Kelley, Jonathan og Mariah D.R. Evans (1993) ”The Legitimation of Inequality: Occupational Earnings in Nine Nations”, American Journal of Sociology 1: 75 – 125. Kelley, Jonathan og Mariah D.R. Evans (1993) ”The Legitimation of Inequality: Occupational Earnings in Nine Nations”, American Journal of Sociology 1: 75 – 125. Stefan, Svallfors (Kommer) Klassamhällets kollektiva medvetande: Klass och attityder i jämförande perspektiv. Stefan, Svallfors (Kommer) Klassamhällets kollektiva medvetande: Klass och attityder i jämförande perspektiv. Barstad, Anders og Ottar Hellevik (2004) På vei mot det gode samfunn? Oslo:SSB Barstad, Anders og Ottar Hellevik (2004) På vei mot det gode samfunn? Oslo:SSB Barth, Erling, Karl-Ove Moene og Michael Wallerstein (2003) Likhet under press: Utfordringer for den skandinaviske fordelingsmodellen. Oslo: Gyldendal akademisk Barth, Erling, Karl-Ove Moene og Michael Wallerstein (2003) Likhet under press: Utfordringer for den skandinaviske fordelingsmodellen. Oslo: Gyldendal akademisk Knudsen, Knud (2001) ”Hvor stor bør ulikheten være? Norske meninger om legitim lønn ” Tidsskrift for samfunnsforskning 42 4: Knudsen, Knud (2001) ”Hvor stor bør ulikheten være? Norske meninger om legitim lønn ” Tidsskrift for samfunnsforskning 42 4: Knudsen, Knud (2004) ”Ulikhetsbilder i endring : Persiperte og legitime forskjeller i en ny tid” Sosiologisk tidsskrift : Knudsen, Knud (2004) ”Ulikhetsbilder i endring : Persiperte og legitime forskjeller i en ny tid” Sosiologisk tidsskrift : 25-50

5 Tilnærming International Social Survey Programme (ISSP) Holdninger til sosial og økonomisk ulikhet (+ European Social Survey – ESS 2002) International Social Survey Programme (ISSP) Holdninger til sosial og økonomisk ulikhet (+ European Social Survey – ESS 2002) Vekt på yrkesrollen – knipper av jobber Vekt på yrkesrollen – knipper av jobber ”Tror tjener” ”Tror tjener” ”Bør tjene” ”Bør tjene” Innledende analyser: forskbart tema Innledende analyser: forskbart tema Ulikhet som anslått avstand mellom høy- og lavstatusjobber Ulikhet som anslått avstand mellom høy- og lavstatusjobber

6 Hvor egalitære er vi? Nordmenn (og svensker) ”ser” og ønsker små forskjeller

7 ”Ser” nordmenn større forskjeller? Oppgang i persipert ulikhet

8 ”Bør” forskjellene være større? Legitim ulikhet også gått opp

9 Realiteter og idealer: Diskrepans gir reaksjon? Innen land: Stor diskrepans gir ønske om omfordeling

10 Likhet og tillit: Komparativt fortrinn? Borgere i egalitære nasjoner har større tillit til hverandre og til samfunnets institusjoner

11 Lærdommer? For politikken: Sosiale normer om anstendig ulikhet må holdes i hevd For politikken: Sosiale normer om anstendig ulikhet må holdes i hevd For forskningen: Ulikhetsanalysen må oppgraderes, ”klasseanalysen” fornyes For forskningen: Ulikhetsanalysen må oppgraderes, ”klasseanalysen” fornyes Allment: Kunnskap om velferdssamfunnets utvikling knyttet til innsikt i normative rammer for den organiserte kapitalisme Allment: Kunnskap om velferdssamfunnets utvikling knyttet til innsikt i normative rammer for den organiserte kapitalisme


Laste ned ppt "Har det blitt mer eller mindre likhet? LIKHETSNORMER UNDER PRESS Knud Knudsen (HiS)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google