Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2005 SOS4000 – Moderne sosiologisk teori Modernitetsteori.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2005 SOS4000 – Moderne sosiologisk teori Modernitetsteori."— Utskrift av presentasjonen:

1 2005 SOS4000 – Moderne sosiologisk teori Modernitetsteori

2 2005 Oversikt over forelesningen 1) Modernitetsteori 2) Charles Taylor 3) Ulrich Beck 4) Anthony Giddens

3 2005 1. Samtidsdiagnoser Helhet Kritikk Empirisk forankret

4 2005 2a) Charles Taylor: prosjekt Overskride dualismen i synet på moderniteten Grep: artikulasjon Menneskesyn: sterke vs. svake vurderinger

5 2005 2b) Charles Taylor: pervertert individualisme Diagnose: subjektivisme Problem: egoisme og meningstap Ideal: selvrealisering/autentisitet

6 2005 2c) Charles Taylor: instrumentell fornuft Diagnose: marked og byråkrati ekspanderer Problem: systemtvang (rasjonalitetens jernbur) Ideal: autonomi og velferd (hverdagslivets betydning)

7 2005 2d) Charles Taylor: politikkens død Diagnose: politisk avmakt Årsak: fragmentering og systemtvang Løsning: politisk debatt og nye politiske prosjekter

8 2005 2e) Charles Taylor: kritikk Identitet og sterke vurderinger Essensialisme Kulturalisme Selvrealisering og makt Underspiller kulturell pluralisme Medisin: demokratisk forfatningspatriotisme

9 2005 3a) Ulrich Beck: prosjekt Samtidsdiagnose: ny modernitet Kritikk: økologisk dimensjon Metode: empirisk forankret, projektiv samfunnsteori

10 2005 3b) Risikosamfunnet: objektiv dimensjon Industrisamfunnet: - fattigdomslogikk: logic of wealth production - konfliktakse: klasse Risikosamfunnet: - risikologikk: håndtere bivirkninger - moderne risikoer - konfliktakse: miljø

11 2005 3c) Risikosamfunnet: subjektiv dimensjon Tradisjonelle samfunn: fortiden styrer fremtiden Industrisamfunnet: fremskrittsoptimisme Risikosamfunnet: - fremtiden åpen for beslutninger - aldri full kontroll

12 2005 3d) Risikosamfunnet: Beck vs. Luhmann Beck: - objektive risikoer - risiko vs. sikkerhet - politisk løsning Luhmann: - subjektive risikoer - risiko vs. fare - politisk løsning: unødvendig og umulig

13 2005 3e) Ulrich Beck: Individualisering Industrisamfunnet: - nasjon, klasse og kjernefamilie - standardbiografier Det individualiserte samfunn: - institusjonell anomi - refleksive risikobiografier

14 2005 3f) Ulrich Beck: kritikk 1) Risikosamfunn eller fortsatt industri- og klassesamfunn? 2) Individualisering eller fortsatt industri- og klassesamfunn?

15 2005 4a) Anthony Giddens: modernitetsteori Diskontinuistisk syn på moderniteten Egenart: dynamikk Postmodernitet?

16 2005 4b) Modernitetsteori: dynamikkens årsaker Atskillelsen av tid og rom Utleiring Institusjonell refleksivitet

17 2005 4c) Modernitetsteori: institusjonelle akser og modernitetskritikk Industrialisme: økologisk kollaps Kapitalisme: økonomisk kollaps Overvåkning: totalitære stater Militær makt: atomkrig, terror og industriell krigføring

18 2005 4d) Modernitetsteori: selvet og tillit Tillit: - fra: ansiktsbasert - til: ansiktløs - nære relasjoner: tillit fremforhandles Selvet: det refleksive selvet


Laste ned ppt "2005 SOS4000 – Moderne sosiologisk teori Modernitetsteori."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google