Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: ""— Utskrift av presentasjonen:

3 SOS4000 – Moderne sosiologisk teori
Modernitetsteori

4 Oversikt over forelesningen
1) Modernitetsteori 2) Charles Taylor 3) Ulrich Beck 4) Anthony Giddens

5 1. Samtidsdiagnoser Helhet Kritikk Empirisk forankret

6 2a) Charles Taylor: prosjekt
Overskride dualismen i synet på moderniteten Grep: artikulasjon Menneskesyn: sterke vs. svake vurderinger

7 2b) Charles Taylor: pervertert individualisme
Diagnose: subjektivisme Problem: egoisme og meningstap Ideal: selvrealisering/autentisitet

8 2c) Charles Taylor: instrumentell fornuft
Diagnose: marked og byråkrati ekspanderer Problem: systemtvang (rasjonalitetens jernbur) Ideal: autonomi og velferd (hverdagslivets betydning)

9 2d) Charles Taylor: politikkens død
Diagnose: politisk avmakt Årsak: fragmentering og systemtvang Løsning: politisk debatt og nye politiske prosjekter

10 2e) Charles Taylor: kritikk
Identitet og sterke vurderinger Essensialisme Kulturalisme Selvrealisering og makt Underspiller kulturell pluralisme Medisin: demokratisk forfatningspatriotisme

11 3a) Ulrich Beck: prosjekt
Samtidsdiagnose: ny modernitet Kritikk: økologisk dimensjon Metode: empirisk forankret, projektiv samfunnsteori

12 3b) Risikosamfunnet: objektiv dimensjon
Industrisamfunnet: - fattigdomslogikk: logic of wealth production - konfliktakse: klasse Risikosamfunnet: - risikologikk: håndtere bivirkninger - moderne risikoer - konfliktakse: miljø

13 3c) Risikosamfunnet: subjektiv dimensjon
Tradisjonelle samfunn: fortiden styrer fremtiden Industrisamfunnet: fremskrittsoptimisme Risikosamfunnet: - fremtiden åpen for beslutninger - aldri full kontroll

14 3d) Risikosamfunnet: Beck vs. Luhmann
- objektive risikoer - risiko vs. sikkerhet - politisk løsning Luhmann: - subjektive risikoer - risiko vs. fare - politisk løsning: unødvendig og umulig

15 3e) Ulrich Beck: Individualisering
Industrisamfunnet: - nasjon, klasse og kjernefamilie - standardbiografier Det individualiserte samfunn: - institusjonell anomi - refleksive risikobiografier

16 3f) Ulrich Beck: kritikk
1) Risikosamfunn eller fortsatt industri- og klassesamfunn? 2) Individualisering eller fortsatt industri- og klassesamfunn?

17 4a) Anthony Giddens: modernitetsteori
Diskontinuistisk syn på moderniteten Egenart: dynamikk Postmodernitet?

18 4b) Modernitetsteori: dynamikkens årsaker
Atskillelsen av tid og rom Utleiring Institusjonell refleksivitet

19 4c) Modernitetsteori: institusjonelle akser og modernitetskritikk
Industrialisme: økologisk kollaps Kapitalisme: økonomisk kollaps Overvåkning: totalitære stater Militær makt: atomkrig, terror og industriell krigføring

20 4d) Modernitetsteori: selvet og tillit
- fra: ansiktsbasert - til: ansiktløs - nære relasjoner: tillit fremforhandles Selvet: det refleksive selvet


Laste ned ppt ""

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google