Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Deichmanske bibliotek -Personalpolitikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Deichmanske bibliotek -Personalpolitikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Deichmanske bibliotek -Personalpolitikk
Gjesteforelesning HiO, Personalsjef Karin Holme Wesenberg Deichmanske bibliotek, Henrik Ibsensgt. 1, 0179 OSLO, tlf.: , faks.: , E-post:

2 Deichman åpner verden for deg ! Verdier:
Visjoner: Deichman åpner verden for deg ! Verdier: Demokrati, ytringsfrihet, mangfold, integrasjon Hovedmål: Fremme opplysning, utdanning, annen kulturell virksomhet

3 Hovedmål - organisasjon
( 1 av fire delområder ) Engasjerte og kompetente medarbeidere gjør Deichmanske bibliotek til et godt valg - for brukeren og for medarbeideren

4 Delmål - Organisasjon Rekruttere gode medarbeidere og gode ledere Utvikle dyktige medarbeidere og dyktige ledere Tilpasse org. til de samfunnsmessige endringen man til enhver tid står overfor

5 Dyktige medarbeidere og dyktige ledere kjennetegnes ved:
- Brukerorientering - Respekt - Kunnskapsdeling - Handlingsorientering

6 Rammebetingelser Lover, avtaler, oppgaver
Folkebibliotek – Fylkesbibliotek Lover, avtaler, oppgaver Oslo kommune- politisk styring, eget tariffområde - mye sentralt avtaleverk Staten – DFB, RH, Oslo fengsel Ca 320 medarbeidere Intern organisering - avdelinger Kunnskapsorganisasjon Endring/Utvikling - Bevaring

7 Styringssystemer Oslo kommune - Bystyret - Byrådet
Byråd for næring og kultur - Byrådsavdeling. Også andre byrådsavdelinger Kulturetat Biblioteksjef Stabsavdelinger Personal, Økonomi, Plan- og utvikling Publikumsavdelinger – Indre avdelinger

8 Samarbeidspartnere Oslo kommune – sentralt + Bydelene
Staten ( DFB, RH, Fengsel) Biblioteksmiljø – internasjonalt/nasjonalt Fagmiljøer (IT,Pers. Øko. Bok/media, bruker) Osloskolen, Universitet/Høgskoler Frivillige organisasjoner Oppdragsgivere, prosjektmidler Fagforeninger Brukere – kunder + samarbeidspartnere

9 Organisasjonen- DBI Flat struktur Stort kontrollspenn Delegasjon
Den enkelte leder har personalansvar og økonomiansvar Den enkelte leder har stort ansvar/ stor frihet Avdelingene er forskjellige – blir forskjellige – eksterne rammebetingelser/overordnede føringer / personavhengig.

10 Personalpolitikk? Hva Hvorfor Hvem skaper Hvordan skapes

11 Personalpolitikk, ledelse
Kunnskaper, kompetanse Erfaring - Klokskap Verdier, menneskesyn Hodet + Hjertet

12 Rekruttering Hvordan sikre at organisasjonen får de beste medarbeiderne ? - Oppfatning av DBI Forarbeid – utlysning Gode rekrutteringsprosedyrer

13 Hvilken arbeidsplass velger du ?
Du vurderer å takke ja til en tilbudt stilling ved Deichmanske bibliotek. Du har også andre jobbtilbud. Hva legger du vekt på når du skal ta din beslutning ?

14 Hvem bidrar til utvikling av etatens personalpolitikk?
Oslo kommune Biblioteksjef + personalsjef Alle avdelingsledere Alle medarbeidere

15 Kommunal etat Mye avtaleverk - personal Byråkrati? Fleksibilitet ?

16 Personalpolitikk – dagens medarbeidere
Hva er viktig hos oss ? Hva blir belønnet hos oss ? Hvordan opplever jeg hver dagen på jobb ? Arbeidsmiljø ?

17 Informasjon/Åpenhet Intranett - generelt Intranett – personal

18 Intranett - Personal Ansettelser - Arbeidsavtaler Arbeidstid - Fravær
Forsikringer Helse - Miljø - Sikkerhet Lønn og pensjon Nyansatte Opplæring og kurs Organisasjonskart Deichmanske bibliotek Organisasjonskart Oslo kommune Policy, lover og regler Reiseregninger Utvalg, verne- og helsetjeneste Personalavdelingen

19 Kunnskap – Utvikling Kompetansedeling ! Endring – nytenkning
Læring / avlæring Utvikling av etablerte tjenester Utvikling av nye tjenester Vestbanen

20 Deichman – hva skjer? ARI Det tilgjengelige bibliotek
Servicetorg/servicesenter Arena for læring/lesestimulering ( Kulturelle skolesekken, Bok, bedre, best!, Go`bok, Filosofen møter klassen, Ung strek,Samarbeid Osloskolen, Barn bader i bøker, KRL-kofferter, Adopsjonsklasser, Tverkulturell litt. og internettgrp)

21 Det døgnåpne bibliotek- Elektronisk tjenesteutvikling
(Spør biblioteket: E-post + Chat, + SMS, Mappa Mi, Detektor, Hjemmesider- intranett) Lokalhistoriske bildedatabaser Bazar

22 Bydagboka Er det her jeg hører til? Lesehulen Deichmans Digitale Verksted Reaktor LåtLån Kinoteket

23 Å arbeide på Deichmanske bibliotek
Bibliotekfaglig Drift/utvikling Brukerorientering Tjenesteutvikling

24 Personalmessige forhold
Stort fagmiljø Kompetanseutvikling - Kompetansedeling Ryddige formelle forhold Høye mål, særpreg, visjoner Mulighet til å lære, utvikle, påvirke!

25 Henvendelser angående jobb: www.deichman.no - Ledige stillinger
For mer informasjon Henvendelser angående jobb: - Ledige stillinger Velkommen!


Laste ned ppt "Deichmanske bibliotek -Personalpolitikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google