Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rusprosjektet Innherred Samkommune Et prosjekt i prosjektet Verdal og Levanger kommune i tett forpliktende samarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rusprosjektet Innherred Samkommune Et prosjekt i prosjektet Verdal og Levanger kommune i tett forpliktende samarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Rusprosjektet Innherred Samkommune Et prosjekt i prosjektet Verdal og Levanger kommune i tett forpliktende samarbeid

3 Innherred Samkommune  Felles overbygning for de to morkommunene  Eget samkommunestyre/ordfører/rådmann  Ansvar for alt unntatt; pleie- og omsorg, oppvekst og kultur

4 Utfordringer rus  Tungt rusmiljø  Ca 30 på LAR, mange på vent, mange faller fra.  Nyrekruttering  Overdoser

5 Aktiva  Engasjerte lokalmiljø(lokalmiljø som har tatt problemene inn over seg)  Engasjerte ansatte i feltet  Politi med fokus på rus  Lokale videreutdanningstilbud HINT  Politiske miljøer som ønsker å gjøre noe aktivt,

6 Rusprosjektet  Nasjonalt pilotprosjekt med foreløpig godkjenning ut 2007  Delt i tre arbeidsområder: –Forebygging –Kompetanseheving –Rehabilitering (Hovedfokus i det som er Pilotprosjekt ligger innen denne delen)

7 Hovedvisjon  Gjennom forebygging, kompetanseheving og rehabilitering gjøre Innherred Samkommune til en region med færre rusavhengige og gi rusavhengige en bedre livskvalitet

8 Grunnlaget  Etisk grunnlag –Hindre og lindre nød  Formelt grunnlag –Lovverket vi arbeider innefor  Ressursgrunnlag –Vellykket rehabilitering/forebygging frigjør ressurser  Utviklingsgrunnlag –Regioner som lykkes med å redusere rusrelaterte problemer har et fortrinn når det skal velges bosted eller etableringssted for næringsvirksomhet.

9 HovedmålRehabilitering  Fange opp  Timing, rett hjelp til rett tid  Sammenheng i mellom de ulike tiltak / behandlingstilbud  Utnytte ressurser  Flere vellykkede rehab

10 Metodikk  LØFT, Løsningsfokusert tilnærming  Fokus på brukermedvirkning/pårørendemedvirkning  Nettverksarbeid  Innvolvering/ansvarliggjøring

11 Tiltak i kommunene 1.  Lavterskel helse (Helsestasjon rus)  Lavterskel arbeid (Dagsverket)  Lavterskel bolig  Kontakten  Samarbeidet med brukere/pårørende: –Foreningen mot stoff –Rio –LAR-nett

12 Tiltak kommunen 2.  Sosial- og psykiatritjenesten (Koordinerende ansvar.) –Kartlegging, utvikling av IP, valg av tiltak –Tett samarbeid med fastlege, organisasjoner, og for eksempel 2. Linjetjenesten.

13 Valg av retning  Kvote----------------------LAR –Behov for støttetiltak i lengre tid  Avrusning-----------Institusjon –Behov for støttetiltak i venteperioder og etter avsluttet institusjonsopphold.  Vent--------------lokale tiltak-----modning –Behov for sosialfaglige tiltak i hele prosessen.

14 Hvilke verktøy har vi dette arbeidet?  Grønn omsorg (Inn på tunet).  Diverse arbeidstiltak (Guttas’ bilpleie osv)  Avtaler med private  Tilbud via Aetat  No 46 Rinnleiret (Nytt lokalt støttetiltak

15 No 46  Lokalt rehabiliteringstiltak for rusavhengige  Brukerens egen arena  Samarbeidsarena for Sosial- og Psykiatritjenesten, 2. linjetjeneste, bruker- / pårørendeorganisasjoner

16

17 Utviklingspotensiale

18 Særpreg  Dagtilbud  Fysisk trening med utgangspunkt i naturbasert aktivitet  Fokus på basisferdigheter  ”Fikse” de enkle ting: tannhelse, økonomi osv.  Legge til rette for at tjenestetilbud og mulige behandlingstilbud skjer på No 46

19 Inntak  Koordinert av Sosial- og psykiatritjenesten  Skal ha individuell plan og egen bolig.

20 Hverdagen  Frokost  Trening  Individuelt arbeid med utgangspunkt i egen plan. –4s

21 Gjennomført så langt…..!  Kartlegging –Stor rusundersøkelse i begge kommuner –Innhenting av tallmateriale internt –Kartlegging kompetanse rus –Innhenting av regionale og nasjonale tall

22 Gjennomført så langt…….!  Kompetansehevingsprogram for ansatte innen sosial- og psykiatritjenesten. Tema: Rehabilitering  Oppstart helsestasjon rus(Lavterskel Helse)  Oppstart lavterskel arbeidstilbud. (I forsiktig startfase)  Etablering av lokal støttetiltak rehabilitering No 46


Laste ned ppt "Rusprosjektet Innherred Samkommune Et prosjekt i prosjektet Verdal og Levanger kommune i tett forpliktende samarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google