Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fremtidens boligutvikling - effektive kollektive knutepunkter – vi må bo tettere og høyre ? Bedre byrom der mennesker møtes Petter Eiken 19 mars 2015 20.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fremtidens boligutvikling - effektive kollektive knutepunkter – vi må bo tettere og høyre ? Bedre byrom der mennesker møtes Petter Eiken 19 mars 2015 20."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fremtidens boligutvikling - effektive kollektive knutepunkter – vi må bo tettere og høyre ? Bedre byrom der mennesker møtes Petter Eiken 19 mars 2015 20 minutter

2 Bedre byrom der mennesker møtes

3 Hva er et godt kollektivknutepunkt? Fire viktige prinsipper: Sett brukeren i fokus, forstå deres behov og adferd 1 Ha som mål å skape levende og trygge knutepunkt 2 Et knutepunkt skal tilpasses alles behov: 8/80/ 4 Knutepunktet skal fungere for tog, buss og bane og slik at reiser til og fra er koordinert 3

4

5 Befolkningsveksten medfører økt trafikkvekst Norge passerte fem millioner mennesker 19. mars Den neste millionen passeres om 16 år Oslo og Akershus får 450.000 nye innbyggere innen 2040 Pendlerringen: to millioner mennesker om få år Bilbruk kan vanskelig øke like mye som befolkningsveksten Behov for enkle overgangsløsninger mellom ulike transportmidler

6 Vi kan ikke fortsette å bygge «hybridbygder» Det må være en sammenheng mellom: Bosted Arbeidsplass Kollektivt reisetilbud

7 Økt etterspørsel etter lokaler nær kollektivknutepunkt Kilde: Akershus Eiendom Ledige kontorarealer over 2.500 kvm

8

9 12.500 arbeidsplasser lokalisert i Bjørvika gir 6.250 færre bilturer per dag, 1,5 millioner bilturer per år 110.000 kjtkm mindre per dag, 25.000.000 kjtkm per år 15 tonn mindre CO 2 -utslipp per dag, 3500 tonn per år 23 kg mindre NO x -utslipp per dag, 5 tonn per år 8 kg mindre NO 2 -utslipp per dag, 1,8 tonn per år Alt meget konservativt beregnet! Kilde: TØI-rapport - Samme type effekter i andre byer, samt for bolig, handel og annet 9

10 Gjensidige

11

12 CO2-utslipp i Oslo by - fordeling på kilder

13 Bedre byrom der mennesker møtes Til intern diskusjon 10.2.14 «Det viktige er ikke hvor toget går, men hvor det stopper» (JBVs IC-planveileder)

14 Endringer etter utbygging Togtilbud - Kortere reisetid - Høyere frekvens Store tiltak vei/utbygging ( eks sykehus) Befolkningsutvikling, utbyggingspress

15 Metode ”nedenfra-og-opp” 1.Avgrensning av interesseområder 500 m rundt stasjonen + sammenhengende områder og våre eiendommer 2.Utviklingspotensial i stasjonens nærhet - Våre arealer; status bebyggelse og anlegg, planstatus, begrensninger - Andre arealer i nærheten; status bebyggelse og anlegg, planstatus, 3.Vurdere attraktivitet for boligutvikling Samlet vurdering basert på: - Reisetid ved arbeidspendling (til Oslo S) - By-/tettstedsstørrelse - Boligpriser - Sosioøkonomiske - Stedskvalitet

16 Samlet vurdering attraktivitet

17 Ski: vurdering og forslag til strategi SkiKat Reisetid pendl Ca 12 min, dvs svært høy sentralitet5 Størrelse by-/tettst Ca 14.000 innbyggere, dvs mellomstort tettsted2 Boligpris Ca 38.000 kr pr kvm leiligheter i Follo4 Sosioøk forhold Befolkn er ressurssterk og har relativt god økonomi4-5 Steds- kvalitet Kvartalsstruktur med lav attraktivitet. Komm tilbud i storsenter. Grønne kvaliteter, nært friluftsliv, ikke nært vann. Stort forbedringspotensial 2-3 Samlet vurdering Stort potensial for å tiltrekke nye beboere og utvikles til en attraktiv småby/forstad med kort reisetid til Oslo, urbane kvaliteter og tilbud i sentrum og positiv sosioøkonomisk profil. 4 Forslag til strategi Søke utbyggingsmulighet gjennom oppkjøp og/eller samarbeid med JBV og andre aktører

18 Ski har et stort fortettingspotensial

19 Høy utnyttelse og/eller parkering ved stasjonen?

20 For å sikre suksess for vår knutepunktsutvikling bør vi satse mest på de bynære stedene og større byene. Konklusjon

21 Oppsummering Vi må bygge miljøbygg o God livstidsøkonomi o Vårt ansvar for de som kommer etter Vi må bygge mest ved kollektivknutepunktene Vi må ha effektive kollektive løsninger for å reise til og mellom knutepunkt Vi må legge til rette for sykler Vi må skape attraktive byrom o Design o Service på gateplan, Sted, tema, Sted, tema

22 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Fremtidens boligutvikling - effektive kollektive knutepunkter – vi må bo tettere og høyre ? Bedre byrom der mennesker møtes Petter Eiken 19 mars 2015 20."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google