Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

20 minutter Fremtidens boligutvikling - effektive kollektive knutepunkter – vi må bo tettere og høyre? Petter Eiken 19 mars 2015 Bedre byrom der mennesker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "20 minutter Fremtidens boligutvikling - effektive kollektive knutepunkter – vi må bo tettere og høyre? Petter Eiken 19 mars 2015 Bedre byrom der mennesker."— Utskrift av presentasjonen:

1 20 minutter Fremtidens boligutvikling - effektive kollektive knutepunkter – vi må bo tettere og høyre? Petter Eiken 19 mars 2015 Bedre byrom der mennesker møtes

2 Bedre byrom der mennesker møtes

3 Hva er et godt kollektivknutepunkt? Fire viktige prinsipper:
Sett brukeren i fokus, forstå deres behov og adferd 1 Knutepunktet skal fungere for tog, buss og bane og slik at reiser til og fra er koordinert 3 Ha som mål å skape levende og trygge knutepunkt 2 Et knutepunkt skal tilpasses alles behov: 8/80/ 4

4

5 Befolkningsveksten medfører økt trafikkvekst
Norge passerte fem millioner mennesker 19. mars Den neste millionen passeres om 16 år Oslo og Akershus får nye innbyggere innen 2040 Pendlerringen: to millioner mennesker om få år Bilbruk kan vanskelig øke like mye som befolkningsveksten Behov for enkle overgangsløsninger mellom ulike transportmidler

6 Vi kan ikke fortsette å bygge «hybridbygder»
Det må være en sammenheng mellom: Bosted Arbeidsplass Kollektivt reisetilbud

7 Økt etterspørsel etter lokaler nær kollektivknutepunkt
Ledige kontorarealer over kvm Kilde: Akershus Eiendom

8

9 12.500 arbeidsplasser lokalisert i Bjørvika gir
6.250 færre bilturer per dag, 1,5 millioner bilturer per år kjtkm mindre per dag, kjtkm per år 15 tonn mindre CO2-utslipp per dag, 3500 tonn per år 23 kg mindre NOx-utslipp per dag, 5 tonn per år 8 kg mindre NO2 -utslipp per dag, 1,8 tonn per år Alt meget konservativt beregnet! Kilde: TØI-rapport - Samme type effekter i andre byer, samt for bolig, handel og annet

10 Gjensidige

11

12 CO2-utslipp i Oslo by - fordeling på kilder
Transportsektoren – det viktigste området å få gjort noe med. Løsning: Gjøre det attraktivt å ikke eie bil. Massiv satsning på kollektivtilbud. Bygge boliger rundt kollektivknutepunkter. Bildeling, Elbiler, hydrogenbiler, Avgifter, Insentiver, bensinstasjoner med hydrogen og el-lading og biodiesel (Energistasjoner), Grønn varetransport, Tunggods over på bane og sjø, Anleggstrafikk – vi må bruke innkjøpsdefinisjonsmakt, Oslo havn – byutvikling – ren luft prioritet Bygg-oppvarming: ned med fossil. Utfasing av oljefyrt. Ressursutnyttelse: Avfallsforbrenning – samfunnsoppdrag vi må gjøre for å ha et fungerende samfunn. Kretsløpsbasert avfallshåndtering med størst mulig materialgjenvinning, dernest forbrenning. Forbrenning gir fossile utslipp, viktig å utnytte spillenergien i så stor grad som mulig – Oslo godt stilt med utbygget fjernvarmesystem – globalt riktig – men uomtvistelig at det faktisk skaper fossile utslipp – tiltaksprogram for å håndtere dette. Energiproduksjon og distribusjon: – fossilfri mellom- og spisslast på fjernvarme fra 2016 – dvs Hafslunds prosjekt er full utfasing av olje- og fossilgassfyring til da Transport: Fremtiden er elektrisk - Energi sees i sammenheng og brukes på nye måte

13 «Det viktige er ikke hvor toget går, men hvor det stopper» (JBVs IC-planveileder)
Til intern diskusjon Bedre byrom der mennesker møtes

14 Endringer etter utbygging
Togtilbud - Kortere reisetid - Høyere frekvens Store tiltak vei/utbygging ( eks sykehus) Befolkningsutvikling, utbyggingspress

15 Metode ”nedenfra-og-opp”
Avgrensning av interesseområder 500 m rundt stasjonen + sammenhengende områder og våre eiendommer Utviklingspotensial i stasjonens nærhet - Våre arealer; status bebyggelse og anlegg, planstatus, begrensninger - Andre arealer i nærheten; status bebyggelse og anlegg, planstatus, Vurdere attraktivitet for boligutvikling Samlet vurdering basert på: - Reisetid ved arbeidspendling (til Oslo S) - By-/tettstedsstørrelse - Boligpriser - Sosioøkonomiske - Stedskvalitet

16 Samlet vurdering attraktivitet

17 Ski: vurdering og forslag til strategi
Kat Reisetid pendl Ca 12 min, dvs svært høy sentralitet 5 Størrelse by-/tettst Ca innbyggere, dvs mellomstort tettsted 2 Boligpris Ca kr pr kvm leiligheter i Follo 4 Sosioøk forhold Befolkn er ressurssterk og har relativt god økonomi 4-5 Steds-kvalitet Kvartalsstruktur med lav attraktivitet. Komm tilbud i storsenter. Grønne kvaliteter, nært friluftsliv, ikke nært vann. Stort forbedringspotensial 2-3 Samlet vurdering Stort potensial for å tiltrekke nye beboere og utvikles til en attraktiv småby/forstad med kort reisetid til Oslo, urbane kvaliteter og tilbud i sentrum og positiv sosioøkonomisk profil. Forslag til strategi Søke utbyggingsmulighet gjennom oppkjøp og/eller samarbeid med JBV og andre aktører

18 Ski har et stort fortettingspotensial

19 Høy utnyttelse og/eller parkering ved stasjonen?

20 Konklusjon For å sikre suksess for vår knutepunktsutvikling bør vi satse mest på de bynære stedene og større byene.

21 Oppsummering Vi må bygge miljøbygg
, Sted, tema Oppsummering Vi må bygge miljøbygg God livstidsøkonomi Vårt ansvar for de som kommer etter Vi må bygge mest ved kollektivknutepunktene Vi må ha effektive kollektive løsninger for å reise til og mellom knutepunkt Vi må legge til rette for sykler Vi må skape attraktive byrom Design Service på gateplan

22 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "20 minutter Fremtidens boligutvikling - effektive kollektive knutepunkter – vi må bo tettere og høyre? Petter Eiken 19 mars 2015 Bedre byrom der mennesker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google