Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

-Ein tydeleg medspelar RÅDGIVINGSUNDERSØKELSEN Veien videre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "-Ein tydeleg medspelar RÅDGIVINGSUNDERSØKELSEN Veien videre."— Utskrift av presentasjonen:

1 -Ein tydeleg medspelar RÅDGIVINGSUNDERSØKELSEN Veien videre

2 Viktigste funn fra undersøkelsen Rådgivingstjenesten i vårt fylke gjør ut fra tilgjengelige ressurser et godt arbeid! Elevene i vgs Møre og Romsdal var mest fornøyd Størst variasjon – mellom skoler Studiespesialiserende – her fungerer YoU svakest Faget Utdanningsvalg har ikke godt feste i alle skoler Rådgivere etterlyser mer kompetanse/ kursing Den samlede ressursen er for liten Ledelsen/ eier er lite involvert i arbeidet

3 Viktigste funn forts. Forbindelsen mellom u-skoler og vgs er ikke god Forbindelse mellom vgs og næringsliv er ikke god Eleven gjør ekstremt kjønnsspesifikke valg og rådgivingstjenesten klarer ikke å gjøre noe med dette (alene)

4 De mest framtredende anbefalingene fra forskerteamet. Kompetanseutvikling-skolering Øke ressurs Delt rådgivingstjeneste Øke mulighet for hospitering – praktiske erfaringer for elevene Finn rollemodeller – bruk disse aktivt PTF også på studieforberedende Jobbe med kjønnsdelt utdanningsvalg – jentedager/guttedager

5 De mest framtredende anbefalingene fra forskerteamet forts. Samordne elevtjenestene Innpass i lærerutdanningene – samarbeide med høyskolene om kompetanseutvikling Flere faste møteplasser – for flere aktører Skoleledere og skoleeier involveres bedre i nettverksarbeidet. Skoleeier må på banen Partnerskapsavtaler Koblinger mellom vgs og u-skoler – forpliktende samarbeid

6 Etter 1. behandling i nettverk (Geiranger/ Molde) Frekvensanalyse av referater viser at disse områdene pekt ut som de mest sentrale å fokusere på i det videre arbeidet: 1)Kompetanseheving kontaktlærere, rådgivere og stille kompetansekrav 2)Nettverk – samarbeid (skole-skole-næringsliv) 3)Øke ressurs til rådgivingsarbeidet 4)Overordnet plan for karriererettleiing - forankret i ledelse og hos skoleeier. Rådgivingsarbeidet må på dagsorden 5)Faget Utdanningsvalg og tettere samarbeid mellom u- skole og vgs 6)Karriererettleiing på ST må bli betre. PTF også her 7)Klar oppgavefordeling – faste møter med adm.

7 Etter 1. behandling i nettverk (Geiranger/ Molde) fortsatt. Også nevnt, men av få: 8) Bruke rollemodeller aktivt 9) Utvikle sikkerhetsnett (for at de elevene som trenger det får møte med en rådgiver) 10) Karriererettleiing inn i fag

8 Veien videre NO ! Dagens arbeidsoppgave (i gruppe): 1)Lag/foreslå 2 konkrete tiltak på område nr…..…………………. 2)Har vi fått med de viktigste punktene nå (lista på lysark 6 og 7 ) eller er det noe dere savner ? Noe dere mener er viktigere?


Laste ned ppt "-Ein tydeleg medspelar RÅDGIVINGSUNDERSØKELSEN Veien videre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google