Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Annonse i Finnmarken. HOVEDMÅL: å styrke selvhjelpsarbeid generelt. Nasjonal plan for selvhjelp Satsingen skal bidra til at tidligere erfaringer fra.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Annonse i Finnmarken. HOVEDMÅL: å styrke selvhjelpsarbeid generelt. Nasjonal plan for selvhjelp Satsingen skal bidra til at tidligere erfaringer fra."— Utskrift av presentasjonen:

1 Annonse i Finnmarken

2

3 HOVEDMÅL: å styrke selvhjelpsarbeid generelt. Nasjonal plan for selvhjelp Satsingen skal bidra til at tidligere erfaringer fra selvhjelpsrelatert arbeid og prosjekter tas i bruk og utvikles videre

4 Selvhjelp Norges distrikts- kontorer Selvhjelp Norges distriktskontor for Nordland, Troms og Finnmark Telefon: 77 71 22 40

5 Folkehelseperspektivet Frivillighetsmeldinga ”Lat ikkje graset gro att millom grannar” (1993-1994) Opptrappingsplanen for psykisk helse Folkehelsepolitikken. ”Resept for et sunnere Norge” (2002-2003) Samhandlingsreformen Strategiplan for arbeid og psykisk helse Opptrappingsplan for rusfeltet (2010)

6 Rusfeltet og selvhjelp Knutepunktet skal formidle kunnskap om selvhjelp og mestring; ved oppsøkende virksomhet/opplæring om selvhjelp til tjenesteapparatet, med særlig vekt på kommuner og høgskoler. utarbeidelse og distribusjon av nasjonal brosjyre om all selvhjelp og selvhjelpsgrupper i rusfeltet å medvirke til at mennesker med rusproblemer og deres pårørende får mulighet til deltakelse i nøytrale selvhjelpsgrupper på ulike arenaer. samarbeide med selvhjelpsorganisasjoner innen rusfeltet

7 7 Alle mennesker har iboende ressurser som kan aktiveres, gjenerobres og mobiliseres, når livsproblemer oppstår. Selvhjelp er å ta dem i bruk. Selvhjelpsforståelse

8 Selvorganisert selvhjelp ”Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter finne fram til egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den retning en ønsker. Selvhjelp er en prosess, fra passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv.” Nasjonal plan for selvhjelp IS 1212

9 ”Egenkraftmobilisering (empowerment) er den prosessen som er nødvendig for å styrke og aktivere menneskets egenkraft til å bli kjent med egne problemer, og på denne måten erverve seg nødvendige ressurser for å kunne håndtere hverdagen.” (Talseth, 2000).

10 Selvhjelp ”Selvhjelp er å ta utgangspunkt i opplevelsen av eget problem, gå inn i en prosess sammen med andre (speiling) for å erverve innsikt som aktiverer bruk av erfaringer for å oppnå forandring.” (S.Talseth, 2003)

11 Selvhjelp er for alle Selvhjelp dreier seg ikke om bruker eller hjelper, men om mennesket. Selvhjelp tar utgangspunkt i det sunne og naturlige, ikke i tillærte roller og mønster.

12 Sunnhet og håndtering av livssmerte. Det dreier seg om hvordan vi kan håndtere sykdom, livskriser, funksjonsproblemer og andre alvorlige livsproblemer på en sunn måte. Psykisk helse = mestring Psykisk helse

13 Problemet (smerten) som ressurs og drivkraft for endring.

14 erfaring Berøre - la seg berøre Bevisstgjøre Bearbeide Bevege

15 Her & nå - Øyeblikket Hva opplever jeg i samspillet med de andre? Hva LAR jeg det gjøre med meg ? Kjenne etter og ta i bruk opplevelsen ”Aha-opplevelsen” Hverdagen vi lever i – hvordan bruke den? Sette ord på øyeblikket = selvhjelp

16 Selvhjelpsmålsetting Hvordan komme videre ? – ikke Hvorfor har vi det s å ille ?

17 Lokal selvhjelpmøteplass En gratis mulighet for den enkelte til å delta i en selvorganisert selvhjelpsgruppe –Tilgjengelig møteplass –Ivareta anonymiteten –Ikke stigmatiserende –På tvers av problemer og diagnoser Arbeidslivet skal vite om dette! En mulighet – ikke et nytt kommunalt tilbud!

18

19 Kort innføring Selvorganiserte selvhjelpsgrupper

20 Bevissthet - ansvarsmobilisering Mulighet for å bearbeide egen livssituasjon Jobbe med egen psykisk helse… Skyldfølelse avmakt uro angst ensomhet frustrasjon... Hva kan en selvhjelpsgruppe bidra til? Å håndtere et problem - å leve med Selvhjelpsgruppe

21 Erkjennelse For å kunne starte en prosess er man nødt til å ha erkjent at: Ja, jeg har et problem jeg må forholde meg til ! Erkjennelse handler om å gå over i en aktiv tilstand.

22 Motivasjon Den som eier problemet, må selv være motivert for å endre egne holdninger og tenkemønstre.

23 Aktivt valg Å våge Å ta en sjanse er å miste fotfeste en liten stund. Å ikke ta en sjanse er å miste seg selv.

24 Forandring vs. løsning Ikke alle problemer har løsninger Det sentrale er å være i forandring

25 Hva er en selvhjelpsgruppe? Fellesskap Respekt Gjensidighet Tillit

26 K unnskap innenfra Samhandling Her & nå Treningsarena Hva er en selvhjelpsgruppe?

27 Den som eier problemet, må selv ha et behov, være motivert, for endring. Selvhjelp - en mulighet.

28 Hva skjer i en selvhjelpsgruppe? ”POSITIVE” glede/lyst oppstemt forelskelse harmoni ”NEGATIVE” sinne sjalusi misunnelse sorg/savn SYMPATI fascinasjon beundring fellesskap kontakt ANTIPATI frustrasjon irritasjon stagnasjon fiendtlighet forakt Gruppe- dynamikk

29 Alle virkeligheter er virkelige nok Den enkeltes bidrag inn i gruppen Respekt for hverandres ulikheter Ulikheter = dynamikk Virkeligheter - Opplevelser

30 Problemet som en ressurs eget problem Når eget... …er en ressurs.

31 Snakke om ting ”utenfor” seg selv ”Klage” gruppe Diskusjonsfora - temagruppe Rådgivning Klikkdannelser ”Hygge” klubb ”Blindgater”

32 Forsiktighet Høflighet Fortellerstadiet Lederjakt Lyserød idyll Beskyttelsesmekanismer Maktkamp Ønske om å slutte Oppvåkning ”Moden alder” Ulike stadier i gruppen

33 Rolleforståelse Privat Profesjonell Personlig Hjelperrollen?

34 Selvhjelpsgrupper 4-8 personer Menn - kvinner 2 igangsettere Alderspredning Ukentlig Lokaler ----------------------------------------------------------- 2 timer Lederløse Lukkede grupper Enkel bevertning Taushetsplikt - Meldeplikt

35 Praktiske oppgaver for igangsetting Skaffe lokaler til gruppen i oppstartfasen Invitere til første gruppemøte og legge praktisk til rette Være med gruppen 4 – 6 ganger

36 Igangsetteropplæring Tromsø 6. og 7. oktober 2010 På Sydspissen Hotell Påmelding: www.selvhjelp.nowww.selvhjelp.no

37 Forebygging er som husarbeid – man ser det kun når det ikke er gjort.


Laste ned ppt "Annonse i Finnmarken. HOVEDMÅL: å styrke selvhjelpsarbeid generelt. Nasjonal plan for selvhjelp Satsingen skal bidra til at tidligere erfaringer fra."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google