Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dilemmaer i dialogen Innlegg på UNESCO-kommisjonen og Mangfoldsårets Vårkonferanse 2008 Kjell Erik Øie Statssekretær 21.05.08.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dilemmaer i dialogen Innlegg på UNESCO-kommisjonen og Mangfoldsårets Vårkonferanse 2008 Kjell Erik Øie Statssekretær 21.05.08."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dilemmaer i dialogen Innlegg på UNESCO-kommisjonen og Mangfoldsårets Vårkonferanse 2008 Kjell Erik Øie Statssekretær 21.05.08

2 2 Dilemma og Dialog Dilemma: situasjon der en er nødt til å velge mellom to like ubehagelige muligheter; knipe Dialog: samtale

3 3 Vi er et mangfoldig samfunn ”Regjeringen vil arbeide for et tolerant, flerkulturelt samfunn, og mot rasisme. Alle skal ha de samme rettigheter, plikter og muligheter uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn, religion, seksuell orientering eller funksjonsdyktighet” Soria Moria

4 4 Unesco slår fast….. ….at kulturelt mangfold er en grunnleggende karakteristikk ved menneskehetens kulturarv, og en helt nødvendig forutsetning for fred og bærekraftig utvikling Norge har ratifisert Unescos konvensjoner om kulturelt mangfold, immateriell kulturarv og vern av kulturuttrykk

5 5 Hvordan har vi sett på innvandrere: Vikingtiden: ”[…] fræmmede og udlændinge, ligegyldigt hvorfra de kom, hvis de da ikke har pådraget sig skyld, skal nyde samme ret som landets indbyggere”. Håkon 5. (1299-1319) bestemte at ”[…] en hver utlending som er ukjent, må ha med seg et brev fra geistlig eller verdslig myndighet med vitnesbyrd om at innvandreren var en troverdig person.” Kristian 5.s Norske Lov fra 1687 påla folk å medbringe pass dersom de reiste fra et prestegjeld til et annet. Målet var å hindre ”løsgjengeri” og uten den lokale sogneprestens pass kunne folk pågripes og dømmes.

6 6 Hvordan har innvandrere sett på oss: Adelsmannen Pietro Queri, lederen for et venetiansk handelsskip som strandet på Røst i 1431: ”Mennene på disse øyene er de mest plettfrie mennesker, og har et vakkert utseende, det samme gjelder kvinnene deres. Så troskyldige er de at de ikke bryr seg om å låse for noe, ikke en gang kvinnene passer de på. […]Hver torsdag pleide de å ta badstu, og da kledde de av seg i huset, og gikk fullstendig nakne til badstuen et steinkast borte, der de blandet seg med mennene. De er de frommeste kristne, og på helligdagene unnlater de aldri å gå til messe”.

7 7 Da goterne kom til Norge……. Små grupper av gotere kom vandrende inn fra øst. –Egdene gav navn til Agder –Rygene gav navn til Rogaland –Hordene gav navn til Hordaland

8 8 Hvem er minoritetene: F.eks: Urfolk Nasjonale minoriteter Innvandrere og deres etterkommere Homofile og lesbiske Funksjonshemmede

9 9 Hva gjør regjeringen? Diskriminerings – og tilgjengelighetslov (lagt frem) Felles ekteskapslov (lagt frem) Aktivitets og rapporteringsplikt i lov om etnisk diskriminering (lagt frem) Handlingsplan mot etnisk diskriminering (under arbeid) Handlingsplan for økt tilgjengelighet (under arbeid) Tiltaksplan for å bedre levekårene til homofilie, bifile, transpersoner (under arbeid) Utreder en felles diskrimineringslov

10 10 To store utfordringer: Vi generaliserer Vi fokuser på problemer i stedet for på de gode eksemplene

11 11 Har vår integreringspolitikk vært mislykket? Annen generasjons innvandrere deltar jevnt over like mye i skole og arbeidsliv som etnisk norske ungdommer Vi har fått mange sterke stemmer - med og uten aksent - i det offentlige rom Den norskpakistanske befolkningen har gjennomført en enestående sosial mobilitet

12 12 De vanskelige sakene Fra Hijab til Burka Fra arrangerte ekteskap til tvangsekteskap Det finnes ikke homofile muslimer Hvorfor er det så mange kvinner med mørk hudfarge på krisesentrene?

13 13 Barn og ungdom Barn er fargeblinde og åpne for andre kulturer Ungdom får fargesyn og politiske standpunkt Når slutter barnevennskapene og hvorfor? –Kultur, kjønn, alkohol ?

14 14 Vårt politiske og moralske dilemma: Alle innbyggere i et samfunn har krav på like rettigheter, men de har også rett til å være forskjellige Min frihet slutter der din trues

15 15 Dialogens tre farer Dialog kan skjule motsetninger Dialog kan trenere prosesser og avgjørelser Dialog forutsetter et likeverd som ikke alltid er tilstede

16 16 Religion som begrunnelse for politiske standpunkt Å ha respekt for et trosstandpunkt er ikke det samme som å dele det Et religiøst menneske må tåle sekulære motargumenter Man tar med seg sitt politiske og moralske ståsted inn i religionen, like mye som religionen former ens politiske og moralske ståsted Sekulær fanatisme er ikke noen hovedutfordring i Norge

17 17 Makt og kultur Kultur kan brukes til å forklare, men aldri til å forsvare overgrep Når etnisk norske menn kontrollerer sine koner psykisk og fysisk er det maktovergrep Når menn med annen etnisk bakgrunn enn norsk kontrollerer sine koner psykisk og fysisk er det også maktovergrep

18 18 Dialog er krevende fordi: Å snakke slik at den andre oppfatter det du mener å si, er krevende Mistenksomhet øker faren for misforståelser Kulturforskjeller kan øke avstanden Ulike morsmål kan øke avstanden og faren for misforståelser

19 19 Men dialog er viktig for uten samtalen klarer vi ikke å leve sammen Dilemmaene må vi leve med - og dialogene viser oss valgmulighetene Takk for meg


Laste ned ppt "Dilemmaer i dialogen Innlegg på UNESCO-kommisjonen og Mangfoldsårets Vårkonferanse 2008 Kjell Erik Øie Statssekretær 21.05.08."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google