Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Narvikregionen Næringsforening 300 medlemmer i Narvikregionen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Narvikregionen Næringsforening 300 medlemmer i Narvikregionen"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Narvikregionen Næringsforening 300 medlemmer i Narvikregionen
Narvikgården AS - Eiendomsutvikling - Byutvikling Futurum AS - Næringsutvikling - Regional utvikling Narvik Havn KF - Havnetjenester - Sentral i utviklingen av Narvik som transport og logistikksenter Forskningsparken i Narvik AS - Kommersialisering av teknologisk forskningsbaserte forretningsidéer

3 Strategi: Visjon/hovedmål
Narvikregionen Næringsforening – det naturlige førstevalget for næringslivet NRNF skal være den foretrukne forening for næringslivet i vår region Foreningen skal vokse i antall medlemmer og høyne aktiviteten i perioden Medlemmene skal være representative for næringslivet i vår region

4 NRNF Fagråd: Handel, Reiseliv, Teknologi, Transport/logistikk, Håntverk/industri, Marked/kommunikasjon Ballangen Næringsforum Ressursgrupper Evenes/Tjeldsund, Bjerkvik, Tysfjord Geografisk nedslagsfelt: Narvik – Ballangen – Tjeldsund – Evenes – Tysfjord og Gratangen - Bardu

5 Arbeidsoppgaver Knytte sammen kommune og næringsliv
Service til næringslivet i regionen ”Ha øye for stortoget” Samarbeide med andre næringsforeninger – inkl Norrbotten Skape positivitet Skape arenaer for diskusjon og samarbeid Være positiv markedsfører og påvirker

6 Saker Hålogalandsbrua KDP Bjerkvik KVU E10 Evenes – Sortland
KVU E6 Mørsvikbotn – Ballangen Kampflybase Evenes Ofotbanen E6 gjennom Narvik sentrum Sykehus Skole/barnehage/næringsliv Tilgjengelige næringsareal i regionen Rekruttering av kvalifisert arbeidskraft

7 Hovedmålsetting "Bidra til en økning av andel kvinner på de arenaer der beslutninger fattes, gjennom et forretningsnettverk for kvinnelige nøkkelpersoner i nærings- og arbeidslivet."  Delmål Felles arena for nettverksbygging og aktiviteter CV database styrekandidater Kurs og seminar som passer for nyetablerte og kvinner som er godt i gang med sin virksomhet og ønsker å bli større.     Visjon Kvinnenettverket i Narvikregionen skal bidra til: Kvinners vekst Inspirasjon Forretningsmuligheter Profesjonell støtte 

8 Mål Etablere et trainee program som tilbyr et bredt spekter av stillinger til nyutdannede for å oppnå: Økt tilflytting av personer med riktig kompetanse for næringslivet i regionen 2014/2015 Pilotprogram 2015/2016 Første offisielle trainee-program

9 Tilflytterprogram Målgruppe
Arbeidssøkere i Europa Tilbakeflyttere Norske tilflyttere, herunder barnefamilier, ungdom, studenter Arbeidsinnvandrere Målsetting «Tilflytterprogrammet skal bidra til økt tilflytting og at eksisterende tilflyttere trives og blir værende»  Delmål Integrering i lokalsamfunnet Integrering i næringslivet Felles arena for nettverksbygging og aktiviteter

10 narvikregionen.no

11 Søknad om FARVE-midler
Et samarbeid mellom NRNF og NAV. Landsdekkende og fylkesvise kartlegginger sier lite eller ingenting om den faktiske situasjonen. Problemstilling i søknad om FARVE-midler: "Hvordan oppnå markedstilpasset og arbeidsrettet næringsutvikling i Narvikregionen? Prosjektet har som formål å etablere et forskningsbasert situasjonsbilde som skal danne grunnlag for å kunne definere et tverrfaglig mulighetsrom for å realisere arbeidskraftreserven i regionen. Ved hjelp av ny og etterprøvbar kunnskap ønsker vi å ta i bruk helt nye tiltak og metoder i en markedstilpasset og arbeidsrettet næringsutvikling i Narvikregionen

12 Et historisk sammendrag

13 Muligheter

14 Muligheter Oppsummert: Under bygging nå 4 118 230 000
Under bygging nå Skal bygges de neste 2 år Skal bygges innen 3-10 år Mulige prosjekter innen 10 år SUM Kilder: Futurum Narvikgården Narvikregionen Næringsforening Narvik Havn KF Jernbaneverket Nordkraft Narvik Energinett Statnett LKAB Northland Resources m.fl. Oversikten er ikke uttømmende. Det finnes flere prosjekter enn disse.

15 Utfordringer Statnett leverandørtreff for alle leverandører som ønsker å delta på bygging av ny 420 kV ledning fra Ofoten til Balsfjord.

16 Utfordringer Mange næringer har spennende ting på gang, men noen av utfordringene er: Ressurssituasjonen i kommunene mht kompetanse og økonomi med tanke på tilrettelegging for videre utvikling av næringslivet Innen generell arealplanlegging har kommunene generelt ikke tilstrekkelig faglig kompetanse eller ressurser. (Størst problem i de mindre kommunene) Klargjorte næringsareal Kommunale planer Utviklingen går raskere enn den kommunale ”kverna”

17 Utfordringer Befolkningsutviklingen – demografi
Narvik kommune – glidende befolkningsutvikling, men totalt sett går det ikke bra for Narvikregionen – befolkningen blir eldre. Næringsliv Stor usikkerhet – 600/700 arbeidsplasser borte i løpet av få år Store individuelle forskjeller på lønnsomhet i bedrifter og bransjer. Bygg- og anlegg Kapasitetsproblemer Tilgang på arbeidskraft Maskinkjørere Teknologi Opprettholde og videreutvikle Narviks sterke posisjon innen teknologimiljøene Bedrifter og HiN Tilgang på kompetent arbeidskraft (Rådgivende) Handel og reiseliv Lavere lønnsomhet Tilgang på kompetent arbeidskraft

18 Utfordringer Transport/logistikk Industri, malmer og mineraler
Tilgang på kvalifisert arbeidskraft Yrkessjåfører Industri, malmer og mineraler Vil få stor betydning de neste årene – spesielt for transport og logistikk. Hvor mange arbeidsplasser?

19 Utfordringer Store oppdrag er en stor utfordring for små- og mellomstore bedrifter i regionen. Leverandørnettverk - hvordan kan flere bedrifter gå sammen om en leveranse. Hvordan kan prosjekteier dele inn i mindre oppdrag. Kommunikasjon og nettverksbygging


Laste ned ppt "Narvikregionen Næringsforening 300 medlemmer i Narvikregionen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google