Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Besøk fra Brändö gymnasium 231002 Velkommen! Besøk fra Brändö gymnasium, 23. Oktober 2002.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Besøk fra Brändö gymnasium 231002 Velkommen! Besøk fra Brändö gymnasium, 23. Oktober 2002."— Utskrift av presentasjonen:

1 Besøk fra Brändö gymnasium 231002 Velkommen! Besøk fra Brändö gymnasium, 23. Oktober 2002

2 Besøk fra Brändö gymnasium 231002 Kort om Bergen Bergen ble gitt status som by av Olav Kyrre i 1070. Frem til 1299 regnes byen som landets hovedstad Omkring år 1600 var Bergen Nordens største by med ca. 15.000 innbyggere Stor kommunesammenslutning i 1972, 5 tidligere kommuner slått sammen. Fra samme tid opphørte Bergen å være eget fylke.

3 Besøk fra Brändö gymnasium 231002 Kort om Bergen Totalareal 465 km², 445 km² landareal 506 innbyggere pr. km² landareal Pr. 31. desember 2001 bodde det 233.090 personer i Bergen (netto tilflytting) I 2001 ble det tatt i bruk ca. 922 nye boliger i Bergen

4 Besøk fra Brändö gymnasium 231002 Kort om Bergen Kommunen er inndelt i åtte bydeler og utgjør fire prostier som igjen er inndelt i 27 prestegjeld (30 menigheter) Totalt 11.610 årsverk i Bergen kommune (Bykassen) pr. mai 2002 (sentrale avd. og bydeler)

5 Besøk fra Brändö gymnasium 231002 Kort om Bergen Skole - 9480 barn i barnehager - 28730 i vanlige klasser i grunnskolen - 63 barneskoler, 16 ungdomsskoler, 9 kombinerte barne- og ungdomsskoler og 4 spesialskoler. 8 private skoler

6 Besøk fra Brändö gymnasium 231002 Kort om Bergen Institusjoner - 2060 sykehjemsplasser - 450 aldershjemsplasser - 100 (kjøpte) plasser ved andre institusjoner - Totalt 2.610 institusjonsplasser til disposisjon fordelt på 44 institusjoner, 15 er private, drevet i samarbeid med kommunen

7 Besøk fra Brändö gymnasium 231002 Kort om Bergen Kultur Kommunen eier 2 museer og 3 kunstsamlinger. Biblioteket er organisert med et hovedbibliotek, 7 filialer og 1 bokbuss

8 Besøk fra Brändö gymnasium 231002 Kort om Bergen Utenlandske statsborgere i Bergen Storbritannia 865 Sverige 730 Danmark 697 Bosnia 604 USA 509 Chile 452 Tyskland 443 Irak 442 Island 279 Jugoslavia 270

9 Besøk fra Brändö gymnasium 231002 Kort om Bergen Stortingsvalget 1997 170 000 stemmeberettigede Frammøte: 78 % (1993: 75 %). Kommunestyrevalget 1999 176 000 stemmeberettigede Frammøte: 57 % (1995: 59)

10 Besøk fra Brändö gymnasium 231002 Kort om Bergen Bergen bystyre 1999 - 2003 Det norske Arbeiderparti 20 Fremskrittspartiet13 Høyre14 Kristelig folkeparti7 Pensjonistpartiet1 Rød Valgallianse4 Senterpartiet1 Sosialistisk Venstreparti5 Venstre2

11 Besøk fra Brändö gymnasium 231002 Byrådet i Bergen Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)Anne-Grete Strøm-Erichsen Finansbyråd Trond Tystad (A)Trond Tystad Byråd for helse og sosial Helen Nordeide FløisandHelen Nordeide Fløisand (KrF) Byråd for miljø og byutvikling Tom Knudsen (A)Tom Knudsen Byråd for kultur Per Inge Vannebo (KrF)Per Inge Vannebo Byråd for barnehage, skole og idrett Ruth Grung (A)Ruth Grung Byråd for service, utvikling og tekniske tjenester Nils Arild JohnsenNils Arild Johnsen (Sp)

12 Besøk fra Brändö gymnasium 231002 BYSTYRET KHST Komite for helse, sosial, service og utvikling og teknisk miljø KMBY Komite for miljø og byutvikling KKIO Komite for kultur, idrett og oppvekst KFIN Komite for finans og næring 8 Bydelsstyrer ADMUTV Administrasjonsutvalget HONORA Honorarkomiteen KLAGNE Klagenemnden FORUTV Forretningsutvalget KTRU Kontrollutvalget VALGK Valgkomiteen VALG Valgstyret FULL Fullmaktskomiteen BYRÅDET Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Byrådsavdeling for finans Byrådsavdeling for helse og sosial Byrådsavdeling for kultur Byrådsavdeling for miljø og byutvikling Byrådsavdeling for service, utvikling og tekniske tjenester Byrådsleders avdeling ETATER OG VIRKSOMHETER Ombudene Bystyrets kontor Kommune- revisjonen

13 Besøk fra Brändö gymnasium 231002

14 Demokrati- og styringsreformer: Parlamentarisme fra juni 2000  Bystyret velger et byråd som har det øverste administrative ansvar for kommunens virksomhet  De enkelte byråder instruerer egen administrasjon innenfor eget fagområde  Det blir et klart skille mellom bystyresiden og byrådssiden

15 Besøk fra Brändö gymnasium 231002 Demokrati- og styringsreformer: Parlamentarisme fra Juni 2000  Bystyrets arbeid organiseres i 4 bystyrekomiteer  Komiteene gis innstillende myndighet  Bystyret og dets organer etablerer et bredt spekter av spørre- og høringsordninger

16 Besøk fra Brändö gymnasium 231002 Demokrati- og styringsreformer: Parlamentarisme fra Juni 2000 HVORFOR PARLAMENTARISME? Begrunnelsene for å innføre parlamentarisme i Bergen er mange, men de tre viktigste har vært: –å skape klarere politiske ansvarsforhold –å øke den folkevalgte innflytelsen –å styrke helhetsvurderingene i kommunens virksomhet

17 Besøk fra Brändö gymnasium 231002 Demokrati- og styringsreformer: Bydelsreform fra januar 2000 Det ble foretatt en omfattende overføring av makt og innflytelse til 8 bydelsstyrer Bydelstyrene er gitt ansvar for ca. 85% av det kommunale driftsbudsjett Bydelsstyrene har ansvar for skole, helse- og sosialtjenester, lokal kultur, park og enkelte tekniske tjenester

18 Besøk fra Brändö gymnasium 231002 Demokrati - og styringsreformer: Intensjonene bak bydelsreformen: Et økt lokaldemokrati En bedre tjenestekvalitet En mer helhetlig og effektiv ressursutnyttelse Et bedre arbeidsmiljø En politisk reform: etablering av nye politiske institusjoner Overføring av kompetanse fra bystyret til bydelstyrene


Laste ned ppt "Besøk fra Brändö gymnasium 231002 Velkommen! Besøk fra Brändö gymnasium, 23. Oktober 2002."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google