Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ROLLEN SOM FOLKEVALGT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ROLLEN SOM FOLKEVALGT."— Utskrift av presentasjonen:

1 ROLLEN SOM FOLKEVALGT

2 Folkevalgt ombudsrollen styringsrollen innbygger administrasjon
Presentasjon | 2003 ombudsrollen styringsrollen innbygger administrasjon

3 Ombuds rollen Presentasjon | 2003 Leder Rollen som arenabygger – samfunnsutvikler - dialogskaper Vanlig ombud Kontroller Den du er - en som har befolkningens søkelys på deg Hva har du med deg som kommunestyrerepresentant? Tidligere arenaer som arbeidsplass, lag foreninger organisasjoner. Folk tar kontakt med deg fordi de vet at du sitter i kommunestyret- vil at du skal fremme en sak, høre om hvordan et tilbud fungerer. Kontroll at tilbudene som produserer virker etter sin hensikt ovenfor befolkningen. KS Omstilling og konkurranse

4 Lederrollen Presentasjon | 2003 Som leder har du allmennhetens søkelys på deg – borgere og media.

5 Lederrollen ”Dyrøy kommune står allerede med en fot inne i et framtidig regionsamarbeid med Midt – Troms”. Kommunestyret gikk før jul i mot innstillingen fra ordfører og rådmann der de foreslo å si tvert nei til å gå inn i et nytt IKS for å videreføre Indre Sør – Troms samarbeidet. Kommunestyret vedtok at de skulle avvente og vurdere vedtektene og organisasjonsformen for det nye selskapet før saken avgjøres. Folkebladet 06. Jan 2004 Presentasjon | 2003

6 Lederrollen Presentasjon | 2003 Ordfører Rolf Espenes uttaler : ”Jeg tviler sterkt på at Dyrøy kommune går med i dette selskapet ut fra at vedtektene for Indre Sør – Troms samarbeidet i dag er gode nok. Og slik jeg ser det som ordfører og kommunepolitiker i Dyrøy vil ikke et IKS være en god løysning for Dyrøy kommune. Det er viktig her å skille imellom regionråd samarbeidet og det interkommunale samarbeidet som ellers er i gang. Om vi ikke er med i et IKS betyr ikke dette at vi ikke samarbeider videre med kommunene i Indre Sør – Troms regionen”. Folkebladet 06. Jan 2004

7 ORGANISERING AV EIERSKAP
Selvstendige rettssubjekt Forvaltningsorganer Presentasjon | 2003 Etat § 10 Kom.inst. § 11 Kom. foretak § 11 I.k.sam arbeid § 27 IKS Iks-loven Stiftelse St.l Ans (sel) AS- ASA As.l Asa.l Offentlig eierskap Off. og privat eierskap

8 Hvordan fremmer jeg en sak?
Presentasjon | 2003 Partiet Kommunestyret Interpellasjon Andre måter? Tar opp saken i partimøte eller i skriftlig henvendelse til partiet. Henvender seg skriftlig til kommunestyret Fremmer en interpellasjon eller et spørsmål i kommunestyret – prosedyre se reglement for kommunestyret side 6 - forespørsler KS Omstilling og konkurranse

9 Arenabygger Presentasjon | 2003 Hvilke arena har vi, og hvordan kan vi utvikle og vedlikeholde disse? Trenger vi flere arena?

10 Styringsrollen (det kollegiale organ)
Presentasjon | 2003 Arbeidsgiver Eier (styremedlem) Utvikler Teamdeltaker - partner Bestiller

11 ARBEIDSGIVERROLLEN Presentasjon | 2003 Hvilken forventninger tror du de kommunalt ansatte har til kommunestyret som arbeidsgiver?

12 Arbeidsgiverrollen Presentasjon | 2003 Hvorfor skal kompetente arbeidstakere ha et ønske om å jobbe for Dyrøy kommune? Lokale fortrinn: ?

13 Bestillerrollen Bø må mate advokater
Bø kommune er dømt til å betale entreprenørfirma Ottar Bergersen & Sønner kroner etter kontrakts rot. Avtalen ble inngått i oktober 2002, og omhandlet brøyting og annet vintervedlikehold på samtlige kommunale veger for 5 år i tid, skriver Bladet Vesterålen. I januar i år opphevet imidlertid kommunestyret vedtaket om å inngå kontrakt med Bergersen. Senere i år gikk kommunen tilbake til kontrakten med Bergersen, men i mellomtiden hadde Bergersen saksøkt Bø kommune for det første vedtaket, og de kronene som gikk med i saksomkostninger til Bergersens advokater må kommunen nå betale. Vesterålen-online 1.desember 2003 Presentasjon | 2003

14 UTFORDRING Hvorfor skille mellom styringsrollen og ombudsrollen?
Presentasjon | 2003

15 Presentasjon | 2003 ”Det å være folkevalgt er det samme som å drive en gård, du overtar gården fra før-slekta, du skal gjøre den levedyktig og god å leve på i di tid, og du skal overlate den i litt bedre stand enn da du sjøl overtok, til etter-slekta!!”sitat fra ordfører i Tingvoll kommune

16 Et eksempel kan være en dialog mellom folkevalgte og ungdomsrepresentanter for å legge premisser for utvikling av skolene i fylket. Et annet eksempel er en dialog mellom folkevalgte og innbyggere om fylkesplanen for å legge premisser for bo-, nærings- og rekreasjonsareal Presentasjon | 2003

17 Ledelsespolitikk Kultur som frigjør energi
Kjennetegnes ved: Tilretteleggende og verdiorientert ledelse At resultater telles mest Utadvendt fokus på brukere og tjenester Ansvar for arbeidsgiverpolitikken er plassert i linje Stor tillit til medarbeidernes kompetanse Kultur som blokkerer energi kjennetegnes ved: Innadvendt fokus på arbeidsmiljø At prosedyrer er viktige Liten tillit til egne medarbeideres kompetanse At det er viktig å ”ikke gjøre feil” At ansvar for arbeidsgiverpolitikken plasseres i stab Presentasjon | 2003 Spm : hva kjennetegner kommunens ledelsespolitikk. KS Omstilling og konkurranse

18 Summegruppe diskuter følgende:
Hvilke forventninger tror du at administrasjonen har til kommunestyret? Presentasjon | 2003

19 Fra ombud til styringsrollen
Det er høst Foreldre til grunnskoleelever som bor i områder hvor gatelysene er avslått truer med skolestreik. De begrunner aksjonen med at det har skjedd flere nesten ulykker med barn på mørklagt skoleveg. Leder for aksjonen kontakter deg. Hva gjør du, og hva gjør dere i gruppa? Presentasjon | 2003

20 Presentasjon | 2003


Laste ned ppt "ROLLEN SOM FOLKEVALGT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google