Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ROLLEN SOM FOLKEVALGT. KS Folkevalgtprogram Presentasjon | 2003 Folkevalgt ombudsrollen styringsrollen innbyggeradministrasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ROLLEN SOM FOLKEVALGT. KS Folkevalgtprogram Presentasjon | 2003 Folkevalgt ombudsrollen styringsrollen innbyggeradministrasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 ROLLEN SOM FOLKEVALGT

2 KS Folkevalgtprogram Presentasjon | 2003 Folkevalgt ombudsrollen styringsrollen innbyggeradministrasjon

3 KS Folkevalgtprogram Presentasjon | 2003 Ombuds rollen Leder Rollen som arenabygger – samfunnsutvikler - dialogskaper Vanlig ombud Kontroller

4 KS Folkevalgtprogram Presentasjon | 2003 Lederrollen Som leder har du allmennhetens søkelys på deg – borgere og media.

5 KS Folkevalgtprogram Presentasjon | 2003 Lederrollen ”Dyrøy kommune står allerede med en fot inne i et framtidig regionsamarbeid med Midt – Troms”. Kommunestyret gikk før jul i mot innstillingen fra ordfører og rådmann der de foreslo å si tvert nei til å gå inn i et nytt IKS for å videreføre Indre Sør – Troms samarbeidet. Kommunestyret vedtok at de skulle avvente og vurdere vedtektene og organisasjonsformen for det nye selskapet før saken avgjøres. Folkebladet 06. Jan 2004

6 KS Folkevalgtprogram Presentasjon | 2003 Lederrollen Ordfører Rolf Espenes uttaler : ”Jeg tviler sterkt på at Dyrøy kommune går med i dette selskapet ut fra at vedtektene for Indre Sør – Troms samarbeidet i dag er gode nok. Og slik jeg ser det som ordfører og kommunepolitiker i Dyrøy vil ikke et IKS være en god løysning for Dyrøy kommune. Det er viktig her å skille imellom regionråd samarbeidet og det interkommunale samarbeidet som ellers er i gang. Om vi ikke er med i et IKS betyr ikke dette at vi ikke samarbeider videre med kommunene i Indre Sør – Troms regionen”. Folkebladet 06. Jan 2004

7 KS Folkevalgtprogram Presentasjon | 2003 Etat § 10 Kom.inst. § 11 I.k.sam arbeid § 27 Kom. foretak § 11 IKS Iks-loven Ans (sel) Stiftelse St.l Forvaltningsorganer Selvstendige rettssubjekt Offentlig eierskap Off. og privat eierskap AS- ASA As.l Asa.l ORGANISERING AV EIERSKAP

8 KS Folkevalgtprogram Presentasjon | 2003 Hvordan fremmer jeg en sak? Partiet Kommunestyret Interpellasjon Andre måter?

9 KS Folkevalgtprogram Presentasjon | 2003 Arenabygger Hvilke arena har vi, og hvordan kan vi utvikle og vedlikeholde disse? Trenger vi flere arena?

10 KS Folkevalgtprogram Presentasjon | 2003 Styringsrollen (det kollegiale organ) Arbeidsgiver Eier (styremedlem) Utvikler Teamdeltaker - partner Bestiller

11 KS Folkevalgtprogram Presentasjon | 2003 Hvilken forventninger tror du de kommunalt ansatte har til kommunestyret som arbeidsgiver? ARBEIDSGIVERROLLEN

12 KS Folkevalgtprogram Presentasjon | 2003 Arbeidsgiverrollen Hvorfor skal kompetente arbeidstakere ha et ønske om å jobbe for Dyrøy kommune? Lokale fortrinn: –?

13 KS Folkevalgtprogram Presentasjon | 2003 Bestillerrollen Bø må mate advokater Bø kommune er dømt til å betale entreprenørfirma Ottar Bergersen & Sønner 84.000 kroner etter kontrakts rot. Avtalen ble inngått i oktober 2002, og omhandlet brøyting og annet vintervedlikehold på samtlige kommunale veger for 5 år i tid, skriver Bladet Vesterålen. I januar i år opphevet imidlertid kommunestyret vedtaket om å inngå kontrakt med Bergersen. Senere i år gikk kommunen tilbake til kontrakten med Bergersen, men i mellomtiden hadde Bergersen saksøkt Bø kommune for det første vedtaket, og de 84.290 kronene som gikk med i saksomkostninger til Bergersens advokater må kommunen nå betale. Vesterålen-online 1.desember 2003

14 KS Folkevalgtprogram Presentasjon | 2003 UTFORDRING Hvorfor skille mellom styringsrollen og ombudsrollen?

15 KS Folkevalgtprogram Presentasjon | 2003 ”Det å være folkevalgt er det samme som å drive en gård, du overtar gården fra før- slekta, du skal gjøre den levedyktig og god å leve på i di tid, og du skal overlate den i litt bedre stand enn da du sjøl overtok, til etter-slekta!!” sitat fra ordfører i Tingvoll kommune

16 KS Folkevalgtprogram Presentasjon | 2003 Et eksempel kan være en dialog mellom folkevalgte og ungdomsrepresentanter for å legge premisser for utvikling av skolene i fylket. Et annet eksempel er en dialog mellom folkevalgte og innbyggere om fylkesplanen for å legge premisser for bo-, nærings- og rekreasjonsareal

17 KS Folkevalgtprogram Presentasjon | 2003 Ledelsespolitikk Kultur som blokkerer energi kjennetegnes ved: Innadvendt fokus på arbeidsmiljø At prosedyrer er viktige Liten tillit til egne medarbeideres kompetanse At det er viktig å ”ikke gjøre feil” At ansvar for arbeidsgiverpolitikken plasseres i stab Kultur som frigjør energi Kjennetegnes ved: Tilretteleggende og verdiorientert ledelse At resultater telles mest Utadvendt fokus på brukere og tjenester Ansvar for arbeidsgiverpolitikken er plassert i linje Stor tillit til medarbeidernes kompetanse

18 KS Folkevalgtprogram Presentasjon | 2003 Summegruppe diskuter følgende: Hvilke forventninger tror du at administrasjonen har til kommunestyret?

19 KS Folkevalgtprogram Presentasjon | 2003 Fra ombud til styringsrollen Det er høst 2004. Foreldre til grunnskoleelever som bor i områder hvor gatelysene er avslått truer med skolestreik. De begrunner aksjonen med at det har skjedd flere nesten ulykker med barn på mørklagt skoleveg. Leder for aksjonen kontakter deg. Hva gjør du, og hva gjør dere i gruppa?

20 KS Folkevalgtprogram Presentasjon | 2003


Laste ned ppt "ROLLEN SOM FOLKEVALGT. KS Folkevalgtprogram Presentasjon | 2003 Folkevalgt ombudsrollen styringsrollen innbyggeradministrasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google