Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RMP-tilskudd Oversikt over tiltak 2013 og 2014 Forvaltningsutfordringer Informasjon til bøndene Gjennomgang av alle tiltakene i RMP med vektlegging av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RMP-tilskudd Oversikt over tiltak 2013 og 2014 Forvaltningsutfordringer Informasjon til bøndene Gjennomgang av alle tiltakene i RMP med vektlegging av."— Utskrift av presentasjonen:

1 RMP-tilskudd Oversikt over tiltak 2013 og 2014 Forvaltningsutfordringer Informasjon til bøndene Gjennomgang av alle tiltakene i RMP med vektlegging av endringer 1

2 RMP-tilskudd 2

3 3

4 Forvaltning og informasjon til bøndene Mulig avkorting hvis det søkes om tiltak der vilkårene ikke er oppfylt – hva er avkorting? – endring av søknader etter søknadsfristen – søknad før endring og melding etter endring Berettiget produksjonstilskudd – hva ligger det i berettiget? – avtale mellom bøndene ved skifte av jordleie på høsten – avtale om tilskudd til beitedyr på leid beite der eier står for gjerding osv. Enkelte tiltak det bør informeres mer om? Usikkerhet rundt evaluering av miljøvirkemidlene og jordbruksoppgjøret Infoskriv med RMP-tiltak og foreløpige satser før våronna Veileder i august Informasjon på nettsidene til Fylkesmannen Annet? 4

5 Gjennomgang av forurensningstiltakene Gjeninnføre tilskudd til direktesådd høstkorn/høstoljevekster Fortsatt tilskudd til andre grasdekte arealer? Hvilken sats? Erfaringer tilskudd til bruk av tilførselsslanger? Skille grasdekte vannveier og vegetasjonssoner Hva kreves av en vegetasjonssone som skal ligge i nedkant av åpen åker mot grøft, bekk, elv og sjø? 5 Husk å attestere de godkjente søknadene før torsdag 5. februar!!

6 Utvikling omfang kulturlandskapstiltak 6

7 Utvikling omfang forurensningstiltak 7

8 Utlysing av «Klima- og miljøprogrammet i jordbruket» Områder der det er særlig ønskelig med prosjektforslag er: gjødsling og jordarbeiding lagring og håndtering av husdyrgjødsel og biorest erosjon og arealavrenning redusert bruk av plantevernmidler grøfting og hydroteknikk klimagassutslipp fra jordbruket og tiltak for å redusere utslipp av lystgass og metan drift/tiltak som ivaretar naturmangfold, kulturminner, genressurser og kulturlandskap klimatilpasning 8 Prosjektene skal øke kunnskapen om effektive tiltak og utfordringer, samt gi kunnskaps- overføring fra forskning til praktisk jordbruk og oppdatert rådgiving til næringsutøvere.

9 Tilskudd til drenering

10 Kilde: FMLA og Fylkeslandbrukskontorets årsrapporter for grøfting. Innsamlet data fra kommunene SSB

11 Tilskudd til drenering 2013 og Kommune Sum 0701 Horten Holmestrand Tønsberg Sandefjord Larvik Svelvik Sande Hof Re Andebu Stokke Nøtterøy Tjøme Lardal Sum Ubrukt Tildelt Vestfold

12 Forvaltning Kulturminner Dokumentasjonskrav før utbetaling – faktura – digitale grøftekart Mulig høyere satser etter jordbruksoppgjøret? – ny forskrift hjemler vedtak med høyere sats – nye søknader og gamle søknader ikke påbegynt grøfting Kombinere dreneringstilskudd med SMIL-tilskudd? Annet? 12


Laste ned ppt "RMP-tilskudd Oversikt over tiltak 2013 og 2014 Forvaltningsutfordringer Informasjon til bøndene Gjennomgang av alle tiltakene i RMP med vektlegging av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google