Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RMP-tilskudd Oversikt over tiltak 2013 og 2014 Forvaltningsutfordringer Informasjon til bøndene Gjennomgang av alle tiltakene i RMP med vektlegging av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RMP-tilskudd Oversikt over tiltak 2013 og 2014 Forvaltningsutfordringer Informasjon til bøndene Gjennomgang av alle tiltakene i RMP med vektlegging av."— Utskrift av presentasjonen:

1 RMP-tilskudd Oversikt over tiltak 2013 og 2014 Forvaltningsutfordringer Informasjon til bøndene Gjennomgang av alle tiltakene i RMP med vektlegging av endringer 1

2 RMP-tilskudd 2

3 3

4 Forvaltning og informasjon til bøndene Mulig avkorting hvis det søkes om tiltak der vilkårene ikke er oppfylt – hva er avkorting? – endring av søknader etter søknadsfristen – søknad før endring og melding etter endring Berettiget produksjonstilskudd – hva ligger det i berettiget? – avtale mellom bøndene ved skifte av jordleie på høsten – avtale om tilskudd til beitedyr på leid beite der eier står for gjerding osv. Enkelte tiltak det bør informeres mer om? Usikkerhet rundt evaluering av miljøvirkemidlene og jordbruksoppgjøret Infoskriv med RMP-tiltak og foreløpige satser før våronna Veileder i august Informasjon på nettsidene til Fylkesmannen Annet? 4

5 Gjennomgang av forurensningstiltakene Gjeninnføre tilskudd til direktesådd høstkorn/høstoljevekster Fortsatt tilskudd til andre grasdekte arealer? Hvilken sats? Erfaringer tilskudd til bruk av tilførselsslanger? Skille grasdekte vannveier og vegetasjonssoner Hva kreves av en vegetasjonssone som skal ligge i nedkant av åpen åker mot grøft, bekk, elv og sjø? 5 Husk å attestere de godkjente søknadene før torsdag 5. februar!!

6 Utvikling omfang kulturlandskapstiltak 6

7 Utvikling omfang forurensningstiltak 7

8 Utlysing av «Klima- og miljøprogrammet i jordbruket» Områder der det er særlig ønskelig med prosjektforslag er: gjødsling og jordarbeiding lagring og håndtering av husdyrgjødsel og biorest erosjon og arealavrenning redusert bruk av plantevernmidler grøfting og hydroteknikk klimagassutslipp fra jordbruket og tiltak for å redusere utslipp av lystgass og metan drift/tiltak som ivaretar naturmangfold, kulturminner, genressurser og kulturlandskap klimatilpasning 8 Prosjektene skal øke kunnskapen om effektive tiltak og utfordringer, samt gi kunnskaps- overføring fra forskning til praktisk jordbruk og oppdatert rådgiving til næringsutøvere.

9 Tilskudd til drenering

10 Kilde: FMLA og Fylkeslandbrukskontorets årsrapporter for grøfting. Innsamlet data fra kommunene 1990-2004. SSB 2005-2009.

11 Tilskudd til drenering 2013 og 2014 11 Kommune20132014Sum 0701 Horten725 500201 000926 500 0702 Holmestrand185 000182 000367 000 0704 Tønsberg687 5001 299 5001 987 000 0706 Sandefjord458 400388 200846 600 0709 Larvik889 2451 233 7252 122 970 0711 Svelvik017 800 0713 Sande326 500224 600551 100 0714 Hof35 0003 00038 000 0716 Re1 240 2501 092 7502 333 000 0719 Andebu558 550264 525823 075 0720 Stokke735 775876 1601 611 935 0722 Nøtterøy248 000269 000517 000 0723 Tjøme28 0000 0728 Lardal62 00019 00581 005 Sum6 179 7206 071 26512 250 985 Ubrukt20 280128 735149 015 Tildelt Vestfold6 200 000 12 400 000

12 Forvaltning Kulturminner Dokumentasjonskrav før utbetaling – faktura – digitale grøftekart Mulig høyere satser etter jordbruksoppgjøret? – ny forskrift hjemler vedtak med høyere sats – nye søknader og gamle søknader ikke påbegynt grøfting Kombinere dreneringstilskudd med SMIL-tilskudd? Annet? 12


Laste ned ppt "RMP-tilskudd Oversikt over tiltak 2013 og 2014 Forvaltningsutfordringer Informasjon til bøndene Gjennomgang av alle tiltakene i RMP med vektlegging av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google